Nedeľa 08. decembra. Meniny má Marína

Ministerstvo financií naznačilo pozitívne zmeny v 2. a 3. pilieri

dôchodok
Penzia Peter Apolen 06.04.2018 | 00:00 0 Komentárov

Ministerstvo financií SR zverejnilo svoju víziu ďalších úprav druhého a tretieho piliera. Chce motivovať občanov a firmy k dobrovoľným príspevkom, či zmeniť dnes nevýhodné rozloženie úspor.

„Opatrenia môžu pomôcť prispieť k vyšším dôchodkom sporiteľov v budúcnosti a teda aj menšej odkázanosti na štátny prvý pilier, ktorý je ešte stále výrazne ovplyvnený starnutím populácie,“ uvádza ministerstvo financií v dokumente Národný program reforiem SR 2018, ktorý koncom marca predložilo na medzirezortné pripomienkovanie konanie.

Miera náhrady môže klesnúť až o 10 %

Správa uznáva nepriaznivý demografický vývoj slovenskej populácie, čo je posun oproti doterajšiemu postoju. Podľa prognózy Eurostatu bude obyvateľstvo Slovenska starnúť najintenzívnejšie zo všetkých krajín Európskej únie. Slovensko sa tak v priebehu necelých 50 rokov premení z jednej z najmladších krajín únie na jednu z najstarších. V roku 2060 bude mať staršie obyvateľstvo ako Slovensko len Portugalsko. Priemerný vek obyvateľa Slovenska sa za ten čas zvýši o deväť rokov, na takmer 50 rokov.

Dôjde však zároveň aj k poklesu počtu obyvateľov. Zo súčasného zhruba 5,5 milióna obyvateľov, sa populácia Slovenska scvrkne na 4,8 miliónov. Výsledkom bude stav, keď na jedného dôchodcu bude pracovať a platiť odvody oveľa menej ľudí ako dnes. Do roku 2060 sa počet obyvateľov v produktívnom veku (20-64 rokov) zníži o zhruba 890 tisíc. Naopak podiel obyvateľov vo veku 65 a viac vzrastie zo súčasných 14 percent na zhruba tretinu celkovej populácie.

Miera náhrady, ktorá udáva pomer priemerného dôchodku a priemernej mzdy v hospodárstve, podľa prepočtu Ministerstva financií do roku 2070 poklesne takmer o desať percentuálnych bodov. Dnes predstavuje miera náhrady zhruba 46 percent, čo je mimochodom o tri percentuálne body viac ako priemer v Európe. „Každé opatrenie, ktoré zvýši dôchodok zo súkromných úspor tak dokáže kompenzovať nižšiu mieru náhrady budúcich generácií dôchodcov,“ uvádza ministerstvo financií. Ako to chce dosiahnuť?

Daňové úľavy

Napríklad zvýšením atraktivity dobrovoľného dôchodkového sporenia. To je možné dosiahnuť daňovým zvýhodnením. V súčasnosti si sporitelia môžu z dobrovoľných príspevkov na penziu z daní odrátať iba vklady do tretieho piliera, aj to len do výšky 180 eur, takže daňová úspora môže dosiahnuť najviac 34,20 eur ročne.

Ešte do nedávna bolo možné odrátať si z daní aj príspevok druhého piliera, a to do výšky dvoch percent z vymeriavacieho základu, no táto možnosť 1. januára 2016 zanikla.

Ministerstvo financií uvažuje aj o tom, že by svojim zamestnancom mohli dobrovoľne do druhého piliera prispievať aj firmy. V prípade, ak by si tieto peniaze mohli odrátať z daní, bola by to pre na zaujímavá motivácia, ako zlepšiť svoju atraktivitu pre pracovníkov. Nastavenie daňových stimulov teda bude veľmi dôležité. Jedným z ďalších návrhov ministerstva je vytvorenie indexových fondov v treťom pilieri, podobne ako tomu dnes je v druhom pilieri.

Ako sa vysporiadať s konzervatívnymi sporiteľmi

Štát po prvý krát oficiálne priznáva, že úspory sporiteľov v druhom pilieri nie sú rozložené správne. „Investičnú stratégiu treba zosúladiť s časom sporenia. Vyplýva potreba identifikácie optimálneho riešenia na zosúladenie investičnej stratégie sporiteľov s ich časovým horizontom sporenia,“ uvádza správa. Zlepšiť by sa to mohlo „reguláciou alebo lepšou informovanosťou sporiteľov“.

Ako možné riešenia rezort naznačuje:

zosúladenie investičnej stratégie sporiteľov s časovým horizontom ich sporenia povinným administratívnym zásahom,

◊ úpravu odplát sprostredkovateľom, tak aby boli motivovaní poskytovať klientom presnejšie a adekvátnejšie odporúčania,

◊ zlepšenie informovanosti sporiteľov o výnosoch, rozložení ich úspor vo fondoch a porovnanie so zahraničnými fondami,

◊ zmenu odplaty správcovských spoločností, tak aby bol vyšší podiel odplaty naviazaný na výkon fondov.

Obrat politického kurzu

Aktuálnu aktivitu ministerstva financií môžeme považovať za obrat kurzu vo vzťahu k druhému pilieru. Už v roku 2006, keď strana Smer SD po prvý krát vyhrala voľby, hovoril jej predseda Robert Fico, že keď bude vo vláde, druhý pilier úplne zruší. Hoci to neurobil, štyrikrát otvoril jeho brány, aby z neho dostal späť do Sociálnej poisťovne čo najviac ľudí.

V roku 2015 označil druhý pilier za podvod. Minister práce Ján Richter sa takto expresívne nevyjadril, evidentne sa však potešil, keď pri poslednom otvorení systému v roku 2015, z neho vystúpilo 158 tisíc sporiteľov. R. Fico povedal, že z vtedajšieho počtu 1,5 milióna sporiteľov v druhom pilieri „nemá čo robiť“ jeden milión ľudí.

Ak teda porovnáme rétoriku z roku 2015 a 2018, ide o zásadný obrat. Rok 2016 totiž rozdal karty nanovo a do funkcií sa dostali aj ľudia, ktorí vidia v sporení na dôchodok zmysel. Jedným z nich je napríklad štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna.

programovom vyhlásení vládnej koalície sa vďaka stredo-pravým stranám objavili nové plány ako posilniť individuálne zabezpečenie na dôchodok. Vláda si napríklad predsavzala zlepšiť možnosti programového výberu v II. dôchodkovom pilieri, ďalej zvýšiť informovanosť sporiteľov s cieľom umožniť ľahšie sa rozhodnúť o svojom zabezpečení v starobe. Vláda sa zaviazala aj podporovať dobrovoľné sporenie na dôchodok. „Úspory z dobrovoľných dôchodkových schém sú a stále viac budú dôležitým zdrojom zvýšenia životnej úrovne na dôchodku,“ uvádza programové vyhlásenie.

Už od budúceho roku

Už  od začiatku tohto roka došlo k čiastočným úpravám. Kým predtým platilo, že človek si po dosiahnutí 52 rokov musel všetky úspory v druhom pilieri povinne presunúť do garantovaných fondov, teraz sa toto pravidlo nevzťahuje na dobrovoľné príspevky. Sporitelia teda môžu s dobrovoľnými príspevkami podstúpiť vyššie riziko, a snažiť sa tak zvýšiť si výslednú sumu našetrenú v čase odchodu do dôchodku.

Zmenil sa aj limit, pri ktorom si ľudia môžu svoje úspory nechať z dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyplatiť v hotovosti a nemusia si za ne kupovať doživotnú penziu. Nový limit je stanovený vo výške priemerného starobného dôchodku z prvého piliera vypočítaného z penzií priznaných po 31. decembri 2013. Ak je teda súčet všetkých príjmov dôchodcu (z 1. piliera, z 2. piliera, výsluhových dôchodkov, či penzie z cudziny) vyšší ako priemerný dôchodok, rozdiel si môže človek nechať vyplatiť z hotovosti.

Národný program reforiem SR 2018 aktuálne naznačuje ďalšie zmeny. Ministerstvo financií sa zaväzuje, že ešte v priebehu tohto roka pripraví analýzu a na jej základe navrhne konkrétne opatrenia. Tie by mali byť implementované do praxe už na budúci rok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *