Nedeľa 23. február. Meniny má Roman, Romana

Ministerstvo financií predstavilo návrh novej dane z poistenia

Poistenie Peter Apolen 10.01.2018 | 00:00 4 komentáre

Ministerstvo financií SR predstavilo návrh dane z poistenia. Tá by mala nahradiť súčasný poistný odvod a rozšíriť sa z neživotného aj na životné poistenie. Išlo by o nepriamu daň, ktorá by, podobne ako DPH, zaťažila konečných spotrebiteľov. Štát tak plánuje vybrať 57 mil. eur ročne.

Odvod sa neosvedčil

Daň z poistenia by mala nahradiť súčasný poistný odvod, ktorý sa od začiatku minulého roku uplatňuje okrem PZP aj pri iných produktoch neživotného poistenia. Ministerstvo financií však uznalo námietky poisťovní, že odvod nefunguje správne.

„Doterajšie poznatky ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam,“ konštatuje rezort v dôvodovej správe. Dodáva, že problémy spôsobuje aj to, že odvod sa uplatňuje len na poistné zmluvy uzavreté po 1. januári 2017. „Rozšírenie osem percentného odvodu aj na ostatné odvetvia neživotného poistenia sa prejavilo ako nevhodné opatrenie,“ uvádza ministerstvo. Nahradiť ho preto má daň. Odvod zostane zachovaný len pri PZP.

Zdanenie konečnej spotreby

Nová daň by mala mať, podobne ako DPH, formu nepriamej dane. Odvádzať ju teda budú poisťovne, no zaťažení budú ich klienti. Cena za poistenie sa tak bude skladať z dvoch položiek: poisteného a dane.

„Daň z poistenia predstavuje štandard používaný vo väčšine členských štátov Európskej únie, predovšetkým z dôvodu, že poisťovacie služby sú v Európskej únii na základe smernice oslobodené od dane z pridanej hodnoty,“ vysvetľujú autori návrhu. Slovensko teda chce „adoptovať tento európsky štandard“.

Koľko to prinesie

Inštitút finančnej politiky odhaduje, že štátny rozpočet si vďaka novej dani prilepší od budúceho roku o 57 miliónov eur ročne. V tomto roku by to, vzhľadom k tomu, že účinnosť sa plánuje od 1. októbra, malo byť len 14,2 mil. eur. Znamená to, že o toľko viac zaplatia cez vyššie ceny poistiek spotrebitelia, firmy, a všetci ostatní zákazníci poisťovní. Obeťou tak budú klienti, poisťovne prostredníkom a víťazom bude štát.

Čo na to poisťovne 

Slovenská asociácia poisťovní sa k návrhu vyjadrila súhlasne. „Poistný sektor tento návrh, ktorý má priniesť transparentnosť a jednoznačnosť pokiaľ ide o jeho aplikáciu v porovnaní s existujúcou úpravou osem percentného odvodu, rešpektuje,“ uvádza. Zároveň ale upozorňuje, že nastavenie výšky novej dane by malo byť rozumné, aby daň nepôsobila demotivujúco na klientov a neodradila ich od poistnej ochrany. Výška sadzieb dane by preto mala zobrať do úvahy kúpyschopnosť slovenských klientov v porovnaní s inými krajinami, kde sa takáto daň uplatňuje.

Zároveň asociácia vyzýva ministerstvo financií ku kompenzácii v podobe zavedenia daňovej úľavy pre životné poistenie, ako aj pre dôchodkové poistenie, „tak ako je tomu v štátoch uplatňujúcich daň z poistenia“. „Očakávame, že táto daň bude sprevádzaná aj návrhmi na daňové úľavy v životnom poistení,“ vyjadrila nádej asociácia.

Sadzby novej dane

Osem percent:

 • poistenie škôd na pozemných motorových a nemotorových dopravných prostriedkoch, škôd na lietadlách, škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch,
 • poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok,
 • poistenie zodpovednosti dopravcu,
 • poistenie zodpovednosti za škodu okrem pzp,
 • škody na majetku vzniknuté krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou
 • poistenie úverov (všeobecná platobná neschopnosť, splátkový úver ,hypotekárny úver,
 • poistenie záruky
 • poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania, z nedostatočného príjmu, zo zlých poveternostných podmienok, zo straty zisku, z trvalých všeobecných nákladov, z neočakávaných obchodných nákladov, zo straty trhovej hodnoty, zo straty pravidelného zdroja príjmov, z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, z ostatných iných ako obchodných finančných strát, z ostatných finančných strát,
 • poistenie právnej ochrany,
 • asistenčné služby.

Šesť percent:

 • škody na majetku spôsobené požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, jadrovou energiou, zosuvom alebo zosadaním pôdy
 • poistenie úverov exportný úver, poľnohospodársky úver.

Štyri percentá:

 • poistenie úrazu,
 • poistenie choroby.

Tri percentá:

 • dlhodobé permanentné zdravotné poistenie existujúce v Írsku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska,
 • správa skupinových dôchodkových fondov, ktorou sa rozumie správa investícií,
 • operácie vykonávané poisťovňami poskytujúcimi životné poistenie.

Dve percentá:

 • pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, poistenie spojené s investičnými fondmi,
 • dôchodkové poistenie,
 • doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.

Nula percent:

 • škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla

4 odpovede na “Ministerstvo financií predstavilo návrh novej dane z poistenia”

 1. Eva Jacková píše:

  Slovenská asociácia poisťovní sa ohradzuje voči formulácii v článku, že sa k návrhu MF SR zverejnenému v MPK 9. 1. 2018 vyjadruje súhlasne. Tvrdenie je vytrhnuté z kontextu starších stanovísk SLASPO. – viď genézu na https://www.slaspo.sk/8-perc-odvod.
  Komunikačné oddelenie SLASPO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *