Streda 28. októbra. Meniny má Dobromila

Ministerstvo financií zjemnilo po vlne kritiky návrh regulácie provízií

regulácia provízií

Ministerstvo financií SR ustúpilo početným výhradám a zjemnilo návrh na reguláciu sprostredkovateľských provízií. Rozloženie provízií v čase tak bude miernejšie, ako sa pôvodne navrhovalo. Horný limit vo výške 1,5 percenta z hodnoty úveru však zostane zachovaný.

Provízie za sprostredkovanie úveru na bývanie by mali byť rozložené na dva roky. Kým pôvodný návrh hovoril o troch rovnakých splátkach, súčasná podoba sústredila väčšiu časť odplaty do prvej polovice obdobia. Polovica provízie by mala byť vyplatená hneď po poskytnutí úveru, ďalších 30 percent pri prvom výročí úverovej zmluvy a zvyšných 20 percent pri druhom výročí.

Provízia bude môcť dosiahnuť najviac 1,5 percenta z hodnoty poskytnutého úveru. V prípade, ak dôjde k predčasnému splateniu úveru, sprostredkovateľ stratí nárok na ďalšie vyplatenie odmeny.

Rovnaký limit a pravidlá by mali platiť aj pri spotrebiteľských úveroch. Rozdielom je to, že pri úvere so splatnosťou do dvoch rokov môžu byť provízie vyplatené len v dvoch splátkach – po 50 percent.

Nové pravidlá by sa nemali vzťahovať na úvery do hodnoty 10 tisíc eur. Ministerstvo tu vypočulo námietky, že spotrebné úvery v nižších objemoch by sa po rozložení výplaty provízie na tri roky stali prakticky nepredajné.

Ústupok poisťovniam

Zmenila sa aj časť návrhu týkajúca sa investičného životného poistenia a kapitálového poistenia. V minulosti sa často stávalo, že keď človek zrušil svoju zmluvu do dvoch rokov od jej uzatvorenia, nedostal z poisťovne vôbec nič. Jeho vklady totiž boli spotrebované na náklady poisťovne a odmenu sprostredkovateľov.

Ministerstvo financií chce túto prax zmeniť. Ukladá preto v návrhu poisťovniam povinnosť investovať pri IŽP v prvom roku zmluvy najmenej 50 percent z platieb klienta, znížených o náklady na krytie rizika, do investičných fondov. V druhom roku by malo byť investovaných 65 percent a v treťom roku 80 percent takýchto platieb. Znamenalo by to, že tieto sumy zostanú klientovi v prípade, ak sa rozhodne vypovedať zmluvu predčasne. Rovnako sú limity stanovené i pri poistení, kde sa stanovuje odkupná hodnota.

V pôvodnom návrhu, ktorý bol predstavený zhruba pred mesiacom, bola táto povinnosť stanovená prísnejšie. Išlo o 70 percent v prvom, 85 percent v druhom, a 95 percent v treťom roku.

Poisťovne však napriek tomu protestujú: „Ide o neprípustnú reguláciu nákladov. V praxi to znamená  diskrimináciu poisťovní, ktoré budú mať ako jediné – v porovnaní s ostatnými subjektami finančného trhu ponúkajúcimi podobné produkty – regulované náklady,“ namieta Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní SLASPO. „Životné poistné zmluvy sa uzatvárajú na desať a viac rokov. Je preto nebezpečné a nepochopiteľné, že si štát trúfa odhadovať nevyhnutné náklady poisťovní na tak veľa rokov dopredu, keďže niektoré náklady sú jednoducho nepredikovateľné,“ konštatuje.

Záplava kritiky

medzirezortnom pripomienkovacom konaní sa na pôvodné znenie návrhu novely zákona o poisťovníctve, ktorá zmeny obsahuje, zniesla spŕška kritiky. Vyjadrilo sa 28 subjektov, ktoré vzniesli spolu 172 pripomienok, z toho 99 zásadných. Ministerstvo financií vyhovelo sčasti alebo úplne 111 pripomienkam, z toho 55 zásadným.

Veľká časť protestov sa týkala práve príliš tvrdých pravidiel pre vyplácanie sprostredkovateľských provízií. Slovenská banková asociácia napríklad uviedla, že nesúhlasí s reguláciou výšky provízií finančného sprostredkovania. Žiada vypracovanie analýzy dopadov navrhovaných zmien na trh finančného sprostredkovania. „Niektorí členovia asociácie vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť výhradne prostredníctvom finančných agentov a akákoľvek regulácia v tejto oblasti tieto banky negatívne zasiahne,“ uviedla asociácia.

„Nezaznamenali sme problémy naviazané na výkon činnosti sprostredkovania v oblasti úverov. Naopak, finanční agenti dosiahli pre tisícky klientov za posledné roky výrazné zlepšenie podmienok v rámci refinancovania úverov alebo novo uzatvorených úverov. Ich pôsobenie v prospech klientov tak považujeme za protrhové,“ dodáva Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve. Zároveň pripomenula, že sprostredkovanie pri úveroch je v podstate jednorazový úkon, takže „nevidíme praktický dôvod na rozloženie odmeny na dlhšie časové obdobie“.

„Cenová regulácia je vo všeobecnosti vážnym zásahom do podnikateľského prostredia, ktorý môže odvetvie negatívne ovplyvniť. Predkladaný materiál neuvádza bližšie dôvody, pre ktoré je podľa predkladateľa potrebná takáto regulácia, resp. z akého dôvodu je potrebné vstupovať a regulovať vzťahy medzi finančným agentom a veriteľom,“ pridal svoju kritiku aj Protimonopolný úrad SR. Z návrhu napríklad podľa neho nie je zrejmé, ako sa stanovenie hornej hranice odmeny vo výške 1,5 percenta premietne do zníženia ceny úveru pre klienta.

Nestíhame plán

Výhrady sa ale týkali aj samotného procesu pripomienkovania legislatívy. To prebiehalo v skrátenej podobne. „Takto zásadná a systematická zmena legislatívy bola predložená bez náležitých analýz a dopadových štúdií. Medzirezortné pripomienkovacie konanie bolo realizované v skrátenej lehote, čo považujeme za mimoriadne negatívny prístup zákonodarcu k podstatnému legislatívnemu procesu,“ konštatuje Slovenská banková asociácia.

Ministerstvo financií na to odpovedalo, že skrátené pripomienkové konanie bolo potrebné z dôvodu dodržania termínu vyplývajúceho z Plánu legislatívnych úloh vlády SR, ktoré mu ukladá povinnosť predložiť návrh zákona na rokovanie Vlády SR v apríli tohto roku.

Jednou z noviniek obsiahnutých v návrhu je aj povinnosť sprostredkovateľa predložiť klientom informačný formulár. Mal by mať takúto podobu:

5 odpovedí na “Ministerstvo financií zjemnilo po vlne kritiky návrh regulácie provízií”

 1. Milan píše:

  Je vyslovená hlúposť vyplácať provízie za hypotéky počas troch rokov. Ved služba bola poskytnutá jednorazovo.
  Čo tým legislatíva sleduje? Aby sprostredkovateľ nenavrhoval refinanc úveru do doch troch rokov, pretože by prišiel o províziu?

  • Kombašan píše:

   Presne tak. A co sa tyka toho informacneho formulara, rovnaky by teda mali poskytovat klientom aj zamestnanci bank – ved ten uver je cez nich rovnako drahy ako cez sprostredkovatela. Kazigraf vsak potrebuje hrat svoju tendencnu hru a udierat na nizke pudy priemerneho slovaka.

 2. Adel píše:

  Asi toľko, za tieto anomálie by mal byť minister financií odvolaný …
  a za poistný odvod od roku 2017, za ktorý si MFSR sype síce popol na hlavu, by im mal Protimonopolný úrad vyrúbiť riadnu pokutu za obmedzovanie hospodárskej súťaže.
  Treba to dať na Ústavný súd nech to rozhodnú.

 3. Marián píše:

  Treba si uvedomiť, že poisťovne majú rôzne distribučné kanály a tým aj rôzne – interné konkurenčné – provízne poriadky. Ak si dá klient spraviť ponuku u troch rôznych agentov v zhodnej poisťovni so zhodným zadaním, neraz sú najmä platby poistného rozdielne.
  Taktiež sú rozdielne aj provízie agentov, za zhodné poistenie. Rozdiel je aj 40%. Záleží výhradne od niekedy absurdne nastavených províznych poriadkov.
  Oháňať sa „Etickým kódexom“ je smiešne.
  Ak by ste mali platiť províziu samostatne, verím, že by ste hľadali lacnejšieho agenta, najmä, ak obsah zmluvy by bol totožný…
  A overiť si to môžte pri bežnom PZP. Jeden agent vypýta 132,00 eur, druhý 105,60 eur.
  Pri včasnom pohrození výpoveďou, poisťovne ochotne dávajú zľavy. Nemohli poslať lacnejší predpis na prvý pokus?
  Nie. Aj takto zneužívajú gramotnosť klientov.

 4. Eva píše:

  Podľa mňa patrí k zvyšovaniu finančnej gramotnosti, ak budú klienti vedieť, koľko za služby dostávajú sprostredkovatelia. Nie je to len o závisti, „koľko veľa na mne ten sprostredkovateľ zarobil“, ale o uvedomení si hodnoty služby finančného sprostredkovania a poradenstva. Treba vytvoriť vzťah medzi cenou a hodnotou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial