Utorok 11. decembra. Meniny má Hilda

Mladí ľudia majú nesprávne nastavené investičné očakávania

Nedávny prieskum ukázal, že ľudia do 35 rokov očakávajú z investícií oveľa vyšší výnos, ako je dnes možné na trhoch dosiahnuť a sú ochotní investovať len na krátku dobu. Výsledkom tak často býva sklamanie a dezilúzia.

Dá sa povedať, že aj všeobecná investorská verejnosť má oproti realite prehnané očakávania. Často zabúda, že „garantovaný výnos“ v podobe bankových vkladov a aj výnosov z dlhopisov sa dnes blíži nule. Na vine sú centrálne banky. V snahe vyťažiť z trhu čo najviac a aspoň trochu sa priblížiť svojim cieľom, potom investori siahajú po rizikových investíciách. Na konci toho celého potom často býva sklamanie a nespokojnosť.

Nie každý totiž vie plávať v búrlivých vodách a reagovať na krátkodobé neopakovateľné príležitosti. Keď vezmeme do úvahy, že väčšina investorov by sa mala definovať ako dlhodobých, mala by hľadať dlhodobé trendy a príležitosti, nie špekulatívne pozície.

Ešte vypuklejší je tento problém u mladej generácie. V duchu hesla „Všetko a teraz“ , ale aj pre nižšiu averziu k riziku, vstupujú do rozbúrených vôd nebezpečených trhov.

Podľa nedávnej štúdie investičnej spoločnosť Schroders očakávajú investori priemerný ročný výnos vo výške 9,1 percenta. Toto číslo je však vzhľadom na aktuálnu politiku nulových sadzieb len veľmi ťažko dosiahnuteľné. U mladých do 35 rokov sú očakávania ešte viac odtrhnuté od reality. Čakajú až viac ako desať percent ročne. U starších je to potom priemerne osem percent.

Prieskum okrem toho ukázal, že investori majú tendenciu len ku krátkodobému investovaniu. Priemerne to je 3,2 roku, čo by bolo možno fajn pre hotovosť alebo niektoré dlhopisy, ale je to príliš krátko v prípade trubulentných akciových trhov, akých sme dnes svedami. Cieľom dlhodobých investícií totiž je prekonať krátkodobé výkyvy postupným dlhodobým investovaním. Priemeruje sa tak vstupná cena a umožňuje to dosiahnuť lepšiu cenu i pri výstupe.

Investovať na viac ako päť rokov, ktoré sa pri takýchto akciových investíciách, považujú za minimum, je ochotná len necelá pätina investorov. Naopak jedna tretina z nich by chcela vyberať svoje investíciu už za menej ako rok.

I tu prieskum ukázal horšie správanie sa mladšej generácie. Priemerne plánuja nechať svoje investície zrieť len 2,3 roka, pričom u starších, skúsenejších investorov je to 3,9 roka.

Napriek týmto negatívnym záverom výskum potvrdil i jednu pozitívnu tendenciu. Mladí investori majú o investovanie stále veľký záujem. Ich cieľom je najmä získať ďalší zdroj k príjmu k pravidelnému platu, zabezpečiť sa pre budúce výdavky a našetriť si na penziu. Sledujú najmä krátkodobé ciele a čo je pochopiteľné, motivácia šetriť si na penziu, na vzdelanie svojich detí a tvorba dlhodobého majetku, je u nich v úzadí.

Čo z týchto údajov vyplýva? Záverom je jednoznačne to, že očakávania sa vo veľkej miere míňajú s realitou. Svoje miesto by si teda mali obhájiť všetci poradcovia, konzultanti, a sprostredkovatelia, ktorí môžu usmerňovať rozhodovací proces investorov.

Až polovica investorov na globálnej úrovni povedala, že ak by mali robiť investičné rozhodnutie ešte raz, radi by ho skonzultovali s poradcom. Radám sú otvorené všetky vekové skupiny, najviac však práve mladí.

Investovanie je dôležitým prostriedkom ako dosiahnuť finančné ciele. Či už ide o budovanie si finančného majetku, alebo zabezpečenie sa na penziu. Keď ale nabudení investori narazia na stenu nesplnených očakávaní, môže sa o niekoľko rokov stať, že stratia svoj súčasný optimizmus a na investovanie ako také zanevrú. Presviedčať niekoho sklamaného je vždy ťažšie, ako urobiť rozhodnutie po prvý krát.

Ľudia by si preto mali uvedomiť, že investovanie je niečo iné ako špekulatívne obchodovanie. To prvé predpokladá dlhodobo si odkladať a budovať majetok, to druhé si vyžaduje permanentné sledovanie finančných trhov, neustále sa vzdelávanie a oveľa väčšiu ochotu znášať straty. Poradcovia by preto mali svojim klientom tento rozdiel vysvetliť a priviesť ich tak na dlhodobo výnosnú dráhu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *