Pondelok 18. marca. Meniny má Eduard

Mýty a fakty o životnom poistení

Životné poistenie

Na finančnom trhu by sme len veľmi ťažko hľadali iní produkt mýtizovaný tak ako životné poistenie. Mnoho ľudí naň pozerá cez prsty a verí tvrdeniam, ktoré už zďaleka neplatia. Nová doba zaktualizovala životné poistenie smerom k aktuálnym potrebám klientov.

Predčasné rušenie poistiek sa nevypláca

Životné poistenie prešlo v uplynulých rokoch vážnymi zmenami. Klesol záujem o investičné poistenie a klienti sa začali viac orientovať na rizikové poistenie. Produkt sa tak vracia k svojej podstate, teda ku krytiu rizika, a odkláňa sa od investičnej, alebo sporiacej zložky.

Je za tým niekoľko faktorov. Najmä všeobecný pokles úrokových sadzieb, vďaka čomu stratilo zhodnocovanie peňazí cez poistenie na atraktivite, no je za tým aj negatívna povesť investičného životného poistenia, ktorú vyvolali nepoctiví predajcovia poistiek.

Tí, často pod zámienkou lepšej ponuky na trhu, primäli klientov k rušeniu starých poistiek a uzatváraniu nových, no v inej poisťovni. Výsledkom bola pre klienta finančná strata, a pre predajcu nová provízia. Počas obdobia prvých dvoch rokov totiž človek pri investičnom životnom poistení platí najmä poplatky vrátane provízie predajcovi. Ak poistku zruší predčasne, je suma, ktorú dostane z poisťovne, minimálna. To bývalo častým dôvodom sklamaní.

„Popri strate poistnej ochrany predstavuje zrušenie poistenia vždy aj finančnú stratu,“ hovorí Ján Ďurech z poisťovne Aegon. „Väčšiu časť nákladov si poisťovňa uplatňuje v prvých dvoch rokoch trvania poistnej zmluvy,“ dodáva.

Súhlasí aj Anna Jamborová z ČSOB : „Prípadov, keď je prepoistenie pre klienta výhodné, je minimum. Do úvahy to môže pripadať iba v prípade, ak klientovi nevyhovuje rozsah poistenia a pritom jeho produkt zmenu neumožňuje. Aj v takom prípade je spravidla pre klienta výhodnejšie dopoistiť si poistné krytie novým poistením a staré poistenie nechať v platnosti.“ Problémom tak nebolo samotné poistenie, ale jeho nevhodne manažovaný predaj.

Pri predčasnom zrušení kapitálového, alebo investičného životného poistenia, klient nestráca len peniaze. Treba počítať aj s tým, že nové  poistenie bude drahšie, z dôvodu vyššieho vstupného veku. Otázkou ostáva aj úroveň následnej ochrany „Pri prepoistení treba zvážiť opätovné prehodnotenie zdravotného rizika zo strany poisťovne a môže sa stať, že v prípade zhoršeného zdravotného stavu vás nanovo poistia s prirážkou, prípadne vás vôbec nepoistia,“ dodáva  Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Spoločné poistenie býva výhodnejšie ako individuálne

Pri uzatváraní životného poistenia dávajú viacerým členom rodiny na jednej zmluve poisťovne výhodnejšie podmienky a finančné bonusy. „Poisťovňa sa snaží poskytovať výhody a poistenie celej rodiny je jednou z nich,“ hovorí Daniela Vlčková z Wüstenrot poisťovne.

Nie vždy sa však finančná úspora môže oplatiť a na poistenie nie je vhodné nazerať len cez bonusy. „Ideálne je nakombinovať si v poistení to najlepšie pre seba, čo pri spoločných poisteniach nemusí byť vždy možné, hovorí A. Jamborová  a poukazuje ešte na jedno významné riziko spoločnej poistky: „Významným problémom môže byť aj prípadný rozvod, čo môže mať za následok, že jeden z partnerov sa môže stať zrazu nepoisteným a opäť môže nastať prípad, že vzhľadom na aktuálnu situáciu už klient nemusí byť poistiteľný, prípadne nové poistné bude mať vyššie.“

Poistenie na mieru

Základným poslaním životného poistenia je finančná ochrana v prípade vzniku nepredvídateľných udalostí ako úraz, ochorenie alebo strata zamestnania a prípadne aj tvorba rezerv.

„V životnom poistení musí byť dojednané poistenie pre prípad smrti, čím sa líši od úrazového poistenia. Ďalšie pripoistenia, napríklad pripoistenie kritických chorôb, hospitalizácie, PN, invalidity takisto nie sú súčasťou úrazového poistenia, ale ich poistenie je dôležitou súčasťou poistného krytia,“ vysvetľuje význam životnej poistky Beáta Dupaľová Ksenzsighová z Union poisťovne.

Potreby klienta však nemožno paušalizovať. Inú životnú poistku potrebuje 40-ročný živiteľ rodiny s hypotékou a malými deťmi a inú 55-ročný klient, ktorý má už dospelé deti, nemá hypotéku ani iné väčšie záväzky a chce sa zabezpečiť na dôchodok.

„Ak si dnes dojednáva životné poistenie 30-ročný slobodný muž, ktorý má dobrú pracovnú pozíciu, slušný príjem, ale vyššiu splátku hypotéky a spotrebného úveru, mal by myslieť na to, či má zdroj na preklenutie výpadku doterajšieho príjmu. Zohľadniť by mal tiež, či si chce v blízkej budúcnosti založiť rodinu, za ktorú bude zodpovedný, a v neposlednom rade aj to, aké geneticky podmienené ochorenia sa vyskytovali u jeho predkov,“ ilustruje príklad analýzy potrieb D. Vlčková.

Životné poistenie sa teda kryje potreby na mieru a uzatvára sa podľa parametrov a možných ohrození konkrétneho klienta.

Extrémne dôležitým parametrom životnej poistky by v súčasnosti malo byť riešenie invalidity.  „Táto situácia nie je v podstate riešiteľná inak než poistením. Doteraz bol tento typ poistenia veľmi podceňovaný, veľká časť klientov si poisťuje najmä riziká pre prípad výpadku príjmu pri ochorení alebo úraze,“ hovorí o potrebe zabezpečiť si príjem v invalidite Roman Holček, riaditeľ oddelenia poistenia osôb UNIQA poisťovne.

Pri fakte, že priemerná výška invalidného dôchodku k decembru minulého roka bola necelých 360 eur, je táto položka poistenia alarmujúco dôležitá prakticky pre každého.

Investície

So špecifickými potrebami klientov súvisia  aj viaceré druhy životných poistiek. „Investičné životné poistenie spája v sebe dve základné zložky. Poistenie a investovanie. Investičná zložka sa využíva ako takzvaný ,podvozok´, pričom istá časť je určená na zhodnocovanie v podielových fondoch a čoraz väčší dôraz sa kladie na rôzne typy pripoistení. Pri rizikovom životnom poistení si klienti môžu dojednať len samotné riziká, bez investičnej zložky. Ktoré poistenie je vhodné pre koho závisí vždy od situácie, potrieb a záväzkov konkrétneho klienta,“ vysvetľuje  H. Kanderková.

Niektorí klienti, aj keď v menšej miere ako v minulosti, ešte stále využívajú kapitálové životné poistenie. „V minulosti bola technická úroková miera (TUM) stanovená NBS s tým, že v prípade kapitálového poistenia bola na konci poistného obdobia klientovi garantovaná poistná suma. Výška TUM sa prejavila pre klienta v cene poistenia, plus sa k nej vyplácal podiel na prebytku, ktorý vychádzal zo zhodnotenia technických rezerv poistenia. Dnes je TUM 0 percent, no takisto má klient na konci poistenia garantovanú poistnú sumu, plus na každý rok je vyhlásený bonusový úrok,“ vysvetľuje H. Kanderková. Je však nutné si uvedomiť, že poistenie nie je sporenie.

Indexácia poistenia

Životné poistenie je dlhodobý finančný produkt a pravdou je, že poistná suma pravdepodobne nebude mať o 20, či 30 rokov rovnakú reálnu hodnotu ako pri podpise  zmluvy. Vyhnúť sa sklamaniu pri vyplatení peňazí preto pomôže indexácia. Tú poisťovňa vypočítava na základe inflácie ekonomiky v krajine, čo znamená, že každý rok vám navýši poistnú sumu a tým aj poistné.

„Indexácia zachováva hodnotu poistného plnenia v prípade poistnej udalosti, aj v čase inflácie, keď spotrebiteľské ceny na trhu rastú. Pre klienta je indexovanie výhodné aj z toho hľadiska. Poistná suma sa zvyšuje aj bez opätovného preskúmavania zdravotného stavu klienta,“ D. Vlčková.

Zmyslom indexácie je to, aby poistná suma vždy zodpovedala aktuálnym potrebám klienta. „Napríklad ak ste dnes mali poistené riziko smrti na dvojnásobok ročného príjmu, tak aby to aj o 20 rokov bol približne váš dvojročný príjem,“ približuje význam indexácie H. Kanderková.

R. Holček upozorňuje ešte na jednu dôležitú skutočnosť: „Ak by klient sám požiadal o navýšenie poistnej sumy mimo indexácie z dôvodu ťažkej choroby, poisťovňa by pri stanovení nového poistného určite zohľadnila aj ťažkú chorobu a odrazilo by sa to na vyššom poistnom, ako by mal zdravý človek.“

Zaplatia mi niečo?

Najčastejšie nedorozumenia pri akomkoľvek druhu poistky vznikajú, ak si klient neprečíta poistné podmienky a nemá vedomosti o tom, aké konkrétne riziká si poisťuje. Častou chybou je, že klient si pred podpisom zmluvy neprečíta všeobecné poistné podmienky.

„Vždy je potrebné nechať si vysvetliť princíp poistenia, vrátane rôznych situácií, Klient by si mal položiť otázku typu: Ak sa mi stane to a to, ako mi táto poistka pomôže a čo dostanem? Úžitok pre klienta by mal byť kompatibilný s výškou poistného, ktorú je ochotný platiť,“ hovorí  D. Vlčková.

Klienti sú sklamaní vtedy, ak nepoznajú presné podmienky pre vyplatenie poistného plnenia. „Najčastejšie sa stáva, že klienti majú poistené trvalé následky úrazu, očakávajú, že dostanú plnenie aj v prípade zlomenej ruky, ktorá sa vylieči bez následkov. Niekedy je plnenie naviazané na počet dní liečenia, pričom liečenie musí trvať minimálne stanovený počet dní.

Ďalšou chybou pri uzavieraní poistenia je zamlčovanie alebo podanie nesprávnych alebo nepresných informácií o zdravotnom stave klienta uvádzaných v zdravotnom dotazníku. Poisťovňa má právo znížiť alebo odmietnuť plnenie, ak zistí, že klient neuviedol v zdravotnom dotazníku chorobu a ťažkosti, ktorými trpí a ktoré mali výrazný vplyv na vznik poistnej udalosti,“ uvádza časte omyly klientov B. D. Ksenzsighová.

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť nepokojnosti je podľa J. Ďurecha nebáť sa pýtať a nechať si vysvetliť všetky otázky či nejasnosti skôr, ako príde k podpisu zmluvy. Na Slovensku, ktoré patrí v oblasti finančnej gramotnosti v rebríčkoch krajín OECD medzi najhoršie hodnotené krajiny, je to obzvlášť dôležité.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *