Nedeľa 09. augusta. Meniny má Ľubomíra

Na aké poistky by Slováci nemali zabúdať

poistenie

Poistenie nedokáže zabrániť nečakaným životným situáciám so zlým koncom. No dokáže zmierniť ic následky. Platí to však len vtedy, keď si poistenie človek nastaví správne a zameria sa na dôležité veci.

Pre každého je dôležité niečo iné

Základným poistným produktom, napriek jeho nelichotivej povesti z minulosti, stále ostáva životné poistenie. Po facelifte sa zameriava viac na riziko a je skutočne absolútnym základom krytia, či už pre človeka s rodinou alebo slobodného. Tu je však dôležité, aby si človek svoje životné poistenie nastavil správne.

„Slobodný človek potrebuje zabezpečiť predovšetkým svoje potreby. Človek s rodinou zabezpečuje už aj svojho partnera a deti, volí teda poistenia aj pre nich, respektíve si dojedná aj životné poistenie pre prípad smrti, v pripoisteniach si zvolí vyššie poistné sumy,“ hovorí Matej Neumann z poisťovne Union.

Výber vhodného poistenia a pripoistení však závisí od životného štýlu, hodnôt a priorít, s čím môžu súvisieť aj potenciálne riziká, ktoré by mohli ohroziť životný štandard, na ktorý je jednotlivec alebo rodina zvyknutá.

„Výber rizík v rámci životného poistenia a stanovenie konkrétnej poistnej sumy závisí od životnej situácie konkrétneho človeka. Je teda rozdiel či ide o slobodného 30-ročného človeka bez rodiny a hypotéky, alebo o 45-ročného živiteľa rodiny s hypotékou, či o človeka pred dôchodkom bez hypotéky s dospelými deťmi,“ hovorí Helena Kanderková  z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Základom je určiť riziká a poistnú sumu

Sú však veci, ktoré sú absolútny základom poistného krytia pre každého. Hovorí o nich Katarína Kukurová z poisťovne Generali: „Poistným štandardom každého, či už slobodného alebo človeka so záväzkami, by malo byť životné poistenie s poistením troch základných rizík. Ide o riziko úmrtia, choroby a invalidity. Rozdiel nastáva iba v tom, na aké výšky poistných súm potrebuje byť klient krytý.“

Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko dodáva: „Ak má klient záväzky alebo rodinu a má len minimálne úspory, do návrhu poistenia je vhodné zahrnúť aj pripoistenie práceneschopnosti alebo denného odškodnenia úrazu, prípadne oboje.“

Neoddeliteľnou súčasťou poistenia v minulosti bývalo aj sporenie alebo investície. Dnes však finanční sprostredkovatelia tento model neodporúčajú. Jozef Beständig, top finančný sprostredkovateľ Fincentra hovorí: „Dôležité je mať rizikové poistenie, teda poistenie bez sporiacej zložky. Sporiaca zložka v kapitálovom alebo investičnom poistení je výhodná iba pre predajcu a poisťovňu,“ konštatuje. Sporenie a investície preto odporúčajú sprostredkovatelia riešiť prostredníctvom samostatných, na to určených, finančných produktov.

Menej úrazov, viac chorôb

J. Beständig upozorňuje aj na ďalší slovenský problém: „Drvivá väčšina existujúcich poistiek je zameraná na úrazy. Tie však tvoria len marginálnu časť poistných udalostí, tak v prípade smrti, PN, ako aj v prípade hospitalizácie, či invalidity. Za hrozbu tak považujem existenciu poistiek, ktorý neobsahujú správne vybrané pripoistenia a poistné sumy.“

Aj M. Búlik poukazuje na fakt, že riziko invalidity z choroby výrazne rastie a treba ho brať do úvahy. „Problémom nie je len to, že ľudia tieto pripoistenia vo svojich zmluvách veľa krát vôbec nemajú, ale aj to, že ak ich majú, tak sú dohodnuté príliš nízke poistné sumy týchto pripoistení.“

Ako si teda zvoliť poistnú sumu v dostatočnej výške? „Klientom radíme nastaviť si výšku poistnej sumy pri životnom poistení tak, aby mali v prípade vzniku nečakanej životnej situácie finančnú rezervu na 12, v ideálnom prípade až na 24 mesiacov,“ hovorí H. Kanderková.

Ak je človek zaťažený úverom, čo je dnes bežné, mala by poistná suma myslieť aj na to. „V prípade, ak má klient rodinu a zároveň aj úver, je dôležité pri výpočte výšky poistnej sumy brať do úvahy nielen výšku úverového zaťaženia, ale aj výdavky rodiny, ktoré by mali byť vykryté ideálne aspoň na tri roky,“ dodáva K. Kukurová

Nezabudnite na deti

„V prípade detí je dobré prihliadať na individualitu každého dieťaťa a čomu venuje vo voľnom čase. Úrazové poistenie však patrí k základu. V prípade životného poistenia rodiča sa niektoré benefity vzťahujú aj na dieťa,“ hovorí Daniela Vlčková z Wüstenrot poisťovne.

Netreba však zabúdať na jeden dôležitý fakt. Dieťa je najlepšie poistené vtedy, keď má dobre poistených rodičov, keďže dieťa žije z príjmu svojich rodičov.

„Odporúčame preto, aby sa najskôr poistili rodičia, aby v prípade straty zamestnania, úrazu, dlhodobej choroby či smrti bolo o ich dieťa finančne postarané. Špecifikom je, že pri detských poisteniach je iba jedna riziková skupina, čo je výhodné do budúcnosti, Ak dieťa napríklad športuje, keď je poistené až do 25 roku,“ hovorí H. Kanderková.

Perspektívne poistenie zodpovednosti

Ako sa mení a vyvíja doba, tak sa menia a vyvíjajú aj poistenia, ktoré pružne reagujú na nové situácie. Preto do popredia čoraz viac vystupujú aj poistenia, ktoré napríklad naši starí otcovia nepotrebovali, no pre dnešnú generáciu začínajú byť čoraz dôležitejšie.

„Klientom odporúčame aj uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu voči zamestnávateľovi. Ak podnikajú, je pre nich dôležité kryť riziká spojené s podnikaním,“ vysvetľuje M. Búlik. Na otázku, aké poistenia pokladá okrem životných za dôležité, dodáva, že práve poistenia zodpovednosti.

„Celkovo je segment poistenia rôznych typov zodpovedností na Slovensku saturovaný výrazne menej ako v západnej Európe, kde majú už množstvo skúseností s vymáhaním škody za takéto poistné udalosti. Predpokladáme, že v týchto oblastiach poistenia bude Slovensko dobiehať vyspelé krajiny.“

Nová doba si vyžaduje aj nové poistenia

„V tejto súvislosti je namieste spomenúť, že mnoho ľudí má poistenie svojho majetku, no stále nedocenené a málo v povedomí je napríklad poistenie právnej ochrany,“ hovorí D. Vlčková.

Novinky sa týkajú aj cestovného poistenia, ktoré sa napríklad popri terorizmu začalo zaoberať aj poistením chronických chorôb. S nárastom ochorení je totiž ich krytie stále viac žiadané. „Medzi novinky patrí aj poistenie už existujúcich chronických ochorení poisteného ako sú alergie, cukrovka, vysoký tlak, epilepsia, migréna či psychické ochorenia,“ vymenúva, čo si ľudia vyžadujú stále viac D. Vlčková.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *