Streda 23. septembra. Meniny má Zdenka

Na dôchodok by malo smerovať aspoň 10 % príjmu

Penzia Ivo Wilhalm 11.12.2013 | 00:00 1 Komentár

Odborníci hovoria, že po roku 2040 bude štátny, prvý dôchodkový pilier schopný generovať iba 30% mieru náhrady príjmu. Znamená to, že človeka, ktorý sa spoľahne výlučne na štátom platený dôchodok čaká len  tretinová životná úroveň. Je to obrovský prepad a preto treba podľa OVB s touto perspektívou niečo robiť už počas produktívneho veku. Aké možnosti teda majú dnešní mladí ľudia?

Ľahostajnosť Slovákov voči budúcnosti je alarmujúca. Podľa prieskumu ING Tatry-Sympatia, ktorý skúmal postoj k zabezpečeniu penzie a životné očakávania, až 71% ľudí mladších ako 35 rokov zabezpečenie dôchodkových príjmov absolútne nerieši a investuje výlučne do dnešnej spotreby. Dokonca aj vo vekovej kategórii 30 – 60 rokov tvorí skupina ľudí bez individuálneho dôchodkového zabezpečenia až 53 populácie.

Nevyhnutnosť sporenia dokazuje priepasť medzi predpokladaným nárokom na dôchodkom – priemer 344 eur a sumou potrebnou na dôstojné zabezpečenie života seniora – 670 €. Tento rozdiel väčšina Slovákov nerieši nijakým druhom sporenia či investície.

Sociálna poisťovňa má už i dnes pri nízkych dôchodkoch problém s ich vyplácaním. V roku 2012 musel napríklad štát z daní občanov dotovať Sociálnu poisťovňu transferom zo štátneho rozpočtu vo výške 1,4 mld. EUR. Túto situáciu budú ďalej zhoršovať demografické trendy. Do dôchodkového veku sa v súčasnosti dostávajú ľudia narodení v rokoch 1950 – 1955. V týchto ročníkoch sa na Slovensku rodilo rádovo takmer sto tisíc detí za rok. Na miesto nich prichádzajú do produktívneho veku ľudia narodení v rokoch 1990 – 1995. Vtedy sa ale v priemere rodilo len zhruba 70 – 80 tisíc detí ročne. Demografia bude v ďalších rokoch pokračovať v tejto tendencii. Čoraz menej pracujúcich bude pracovať na čoraz viac dôchodcov.

Roztvárajúce sa nožnice medzi príjmami a výdavkami Sociálnej poisťovne si bude štát môcť dovoliť dotovať stále menej. Očakávať pomoc od štátu teda bude stále viac nereálne.

V súčasnosti podľa vyššie zmieneného prieskumu sporitelia používajú najmä tieto formy zabezpečenia dôchodku: sporenie – tretina sporiteľov, poistenie – 15 percent, dôchodkové sporenie v treťom pilieri – 14 percent. Zvyšok tvoria okrajovo zastúpené formy ako fondy, nehnuteľností či investície do firemných podielov.

OVB odporúča svojim klientom kombinovať štyri spôsoby zabezpečenia:

  • Dôchodkové sporenie v druhom pilieri
  • Dôchodkové sporenie v treťom pilieri
  • Dlhodobé sporenie v podobe životného poistenia
  • Priama investícia do sporiacich plánov, či podľa rizikového profilu klienta do fondov, prípadne u konzervatívnych klientov stavebné sporenie formou priateľského sporiteľa

Prečo II. pilier?

Kapitalizačný pilier starobného dôchodkového systému – tzv. druhý pilier je potrebné využiť z viacerých dôvodov. Zásadným dôvodom je sporenie na osobnom dôchodkovom účte, ktorý je osobným majetkom sporiteľa. Príspevky naň pritom plynú z povinných sociálnych odvodov, ktoré by inak skončili v anonymnom spoločnom mešci priebežného, prvého piliera. S osobným vlastníctvom je spojená i možnosť jeho dedenia.

Ďalšou zaujímavou výhodou je, že aj to, že napriek nedávnemu zníženiu príspevku z deviatich na štyri percentá hrubej mzdy, si klienti môžu klienti sporiť navyše dobrovoľne a túto sumu si môžu odrátať z daní až do výšky dvoch percent základu dane. Takýto príspevok zatraktívňuje v porovnaní s inými formami sporenia aj najnižší vstupný a správcovský poplatok.  

Prečo III. pilier?

Tretí pilier je zaujímavou voľbou vďaka príspevku zamestnávateľa, ktorý zvyšuje výšku vkladu sporiteľa. Táto výhoda zatieňuje nevýhody tohto systému, ktoré predstavujú nižšie výnosy a vyššie poplatky. Dobrou správou je, že vláda od začiatku budúceho roka obnovila daňové zvýhodnenie. Bude teda možné znížiť si ročný základ dane až o 180 eur, čo znamená úsporu na dani vo výške 34,2 eura. Pripravujú sa ďalšie zmeny, ktorý majú tretí pilier zatraktívniť. Uvažuje sa napríklad o kombinácii daňových úľav v druhom a treťom pilieri.

Prečo dlhodobé sporenie, resp. životné poistenie?

Životné poistenie so sporiacou zložkou je plnohodnotný spôsob sporenia na dôchodok. Poistenie totiž rieši stratu príjmu, a to či už čiastočnú, počas pracovne aktívneho veku, alebo trvalú počas penzie. Konzervatívny klient uprednostní sporenie formou kapitálového životného poistenia s vopred stanoveným výnosom a človek s vyššou akceptáciou rizika investičné poistenie a zhodnocovanie prostredníctvom fondov.

Priemerný Slovák ma približne o sedem krát menšie úspory ako priemer eurozóny. Svoje investície často smeruje do málo výnosných prostriedkov ako hotovosť alebo bankové vklady. Na dôchodkový vek ale treba myslieť už v predstihu a úspory rozdeliť tak, aby mal človek na starobu viac ako len jeden príjem.

AKÚ ČASŤ PRÍJMU INVESTOVAŤ DO SPORENIA NA DÔCHODOK?

 Tomu, kto chce uvažovať o vyrovnanom príjme na dôchodku, odporúčame odkladať aspoň desať percent príjmu.“ (80,5 eur/mesačne z priemernej mzdy)

ZVYŠOVANIE DÔCHODKOV O FIXNÚ SUMU ZNÍŽI DÔCHODOK LEPŠIE ZARÁBAJÚCIM*

Kým nízky dôchodok 300 eur narastie za 20 rokov na 600 eur a narastie o 10% oproti inflácii

Vysoký dôchodok 800 eur narastie na 1100 eur ale jeho kúpna sila klesne o 25%

*iba za predpokladu udržania dnešnej výšky miery náhrady príjmu, čo je vzhľadom na demografiu vylúčené

Najdôležitejšie Zmeny  v III. pilieri od januára 2014

 

Daňové zvýhodnenie

Dôchodkový vek

Zmena DDS a fondov

Odstupné

OD 1.1. 2014

Zníženie daňového základu o 180 eur ročne
(z dane z príjmu zaplatíte o 34,2 eur menej)

Ruší sa podmienka sporiť min. 10 rokov. Doplnkový dôchodok sa  vypláca pri dosiahnutí dôchodkového  veku.

DDS si vyberá zamestnanec (nie firma). Prestup do inej DDS možný po roku (prestup do roku zaťažený pokutou 5%)

Možnosť vybrať len nasporené financie (bez príspevku zamestnávateľa), a to najskôr po 10 rokoch od uzatvorenia zmluvy s DDS

DNES

Žiadne zvýhodnenie

Podmienka min. dĺžky sporenia  10 rokov. Vyplácanie  po dovŕšení 55 rokov.

Bezplatná zmena DDS po troch rokoch od uzavretia zmluvy.  DDS sporiteľovi vyberá zamestnávateľ.

Možnosť výberu až 80% z celkovej nasporenej sumy

Autor je produktový analytik OVB Allfinanz Slovensko, a.s.

Jedna odpoveď na “Na dôchodok by malo smerovať aspoň 10 % príjmu”

  1. Patrik píše:

    p. Fronc, ešte Vás neprestalo baviť tu vypisovať o tom, že je treba použiť ŽP na sporenie na dôchodok? Alebo ste dostatočne nepochopili, že poistenie je od slova poistiť a nie sporiť??? doporučujem najbližší kurz fin. gramotnosti ! Tam Vás to naučia !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial