Sobota 15. augusta. Meniny má Marcela

Na vzostup duševných chorôb reagujú aj životné poisťovne

Stres, tlak okolia, finančné problémy a ďalšie faktory stoja za masívnym vzostupom duševných chorôb, ktoré môžu viesť dokonca k invalidite. Na tento trend začali reagovať aj poisťovne. Upravujú podmienky svojich životných poistiek, z ktorých boli duševné choroby donedávna vylúčené.

Známym faktom je, že Slováci si uzatvárajú životné poistky na prípady, ktoré sa pravdepodobne nestanú. Až 75 percent poistných zmlúv je uzatváraných na trvalé následky úrazu. Lenže len 15 percent trvalých následkov je spôsobených úrazmi. Na následky chorôb je nastavených len 40 percent zmlúv, no reálne je až 85 percent invalidít spôsobených chorobami.

Ešte zaujímavejšia je štatistika Sociálnej poisťovne, podľa ktorej až 30 percent priznanej invalidity tvoria prípady spôsobené duševnými a psychiatrickými ochoreniami. Tie pritom boli ešte donedávna v životnom poistení jednými z hlavných výluk.

„Na Slovensku je aktuálne zhruba 235 tisíc invalidných dôchodcov. Len minulý rok bolo priznaných viac ako 22-tisíc invalidít. Dôležitosť poistiť si riziko invalidity dokumentuje aj to, že až 70 percent invalidných dôchodcov nie je schopných pracovať. Sociálna poisťovňa pritom čiastočným invalidom zvyčajne vypláca len 19 až 32 percent z ich pôvodnej hrubej mzdy, pri plnej invalidite ani nie polovicu pôvodného príjmu. Práve túto stratu príjmu vykryje poistenie,“ hovorí Milan Janásik z poisťovne Generali.

Pri výbere funkčného životného poistenia je teda v prvom rade potrebné zistiť, či je poistenie invalidity už v základom balíčku. Ďalšou dôležitou otázkou, ktorú by mal človek pri uzatváraní poistenia predajcovi položiť, je to, či sa poistenie vzťahuje aj na duševné choroby, alebo sú naopak vo výlukách.

Poisťovne prehodnocuj životné poistenia

Ak je približne 30 percent invalidít spôsobených duševnými chorobami, je to okolo 70 tisíc invalidných dôchodcov. Ide o dosť vysoký počet, pričom výskyt v populácií sa s nárastom stresových situácií zvyšuje. Zareagovali na to aj poisťovne, ktoré zatraktívnili svoje produkty zrušením, či zúžením výluk. Poistenie proti duševným chorobám tak dnes poskytujú na Slovenku viaceré poisťovne.

„V našej poisťovni sme túto príčinu odstránili z výluk životného poistenia. Naši klienti dostávajú plnenie aj za invaliditu spôsobenú duševnou chorobou,“ uvádza M. Janásik. Neplatí to ale pre prípady spôsobené alkoholizmom, toxikomániou alebo mentálnou retardáciou.

„U poisteného sa nemú prejavovať príznaky duševnej choroby pred uzatvorením zmluvy,“ hovorí Lucia Muthová z Allianz – SP a dodáva: „v súvislosti s poistením rizika invalidity sa uplatňuje dvojročná čakacia doba, ak vznikne invalidita v dôsledku choroby.“

“Do poistného krytia sme pridali diagnózy F00-F09, podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktoré pokrývajú duševné poruchy, ktoré vznikli z organických príčin. Ide o diagnózy, pri ktorých je ich pôvod absolútne nesporný,“ vysvetľuje Beata Lipšicová z poisťovne UNIQUA. „Možnosti komplexnejšieho poistenia duševných chorôb aktuálne skúmame,“  dodáva.

„Duševné ochorenia sú súčasťou nášho poistného krytia v doplnkových poisteniach,“ hovorí Oľga Brnková z poisťovne Aegon Slovensko.

Klienti si riziko začínajú uvedomovať čoraz častejšie

Výrazný nárast duševných chorôb sa odrazil nielen na úprave výluk v životnom poistení, ale aj na úprave cien poistného. „Naša poisťovňa v rámci rizika invalidity krytie duševných chorôb nevylučuje, no tak ako vo všetkých produktoch aj tu poisťovňa samotné riziko oceňuje. Takže samozrejme, ak sa v posledných rokoch toto riziko oproti ostatným výrazne  zvýšilo, môže sa to prejaviť vo vyššej cene ponúkaného krytia,“ uvádza O. Brnková.

Aj napriek tomu klienti po pripoistení invalidity pre duševnú chorobu siahajú. „Aj pri vyššej cene krytia si u nás stále viac klientov uzatvára tieto doplnkové poistenia,“ dodáva O. Brnková.

Doplnkové služby a preventívne opatrenia

Poisťovňa AXA okrem poistenia duševných chorôb ponúka aj možnosť využitia asistenčných služieb, ktoré obsahujú konzultáciu so psychoterapeutom. Znamená to, že poisťovňa zorganizuje a uhradí poistenému konzultáciu v zmluvnom zdravotníckom zariadení. Poistený má právo na tri konzultácie v rámci jednej poistnej udalosti.

Daniela Vlčková z Wüstenrot poisťovne uvádza: „V rámci Investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok je v spojitosti s duševným ochorením krytá nevyhnutná opatera. Právo na poistné plnenie vzniká, keď je nevyhnutnosť opatery lekársky potvrdená.“

Poistenie je však len jednou stranou mince. Tou dôležitejšou je prevencia pred duševnými ochoreniami. Aj tej sa vzostupom výskytu ochorení začína venovať čoraz väčšia pozornosť.  Psychiater a prednosta Psychiatrickej kliniky pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnice Jirí Raboch ako základ prevencie odporúča pravidelne sa hýbať, zdravo sa stravovať, mať čas na priateľov, záľuby a nežiť len prácou. Banálne, rady,  no skutočne fungujú. Práve ich podceňovaním vzniká stále viac duševných ochorení.

Správne nastavená životospráva a psychohygiena sú tak spoľahlivou prevenciou pred vypuknutím duševnej choroby ohrozujúcej normálne fungovanie človeka.

Netreba zabúdať, že invalidita s nimi spojená je len špičkou ľadovca. Pribúdajú aj prípady, ktoré sú liečené ambulantne. Riziko prepuknutia sa zvyšuje v stresovom prostredí, ktorým môže byť napätá rodinná situácia, alebo problémy na pracovisku.

Ku stresujúcim odvetviam patrí napríklad finančný sektor. Niektoré finančné inštitúcie preto ponúkajú pomocnú ruku svojim zamestnancom. Slovenská sporiteľňa napríklad nedávno zriadila nepretržitú telefonickú Linku pomoci pre bankárov.

„V dnešnom uponáhľanom svete sme pod neustálym tlakom v práci a aj doma. Preto sme sa rozhodli pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne vytvoriť priestor, kde budú môcť anonymne zdieľať svoje problémy a nájsť odbornú pomoc v situáciách, ktoré len ťažko zvládnu vlastnými silami“ hovorí Andrea Borguľová, riaditeľka ľudských vzťahov v Slovenskej sporiteľni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial