Stvrtok 17. január. Meniny má Nataša

Národná banka opäť upozorňuje na závislosť bánk od finančných sprostredkovateľov

Národná banka Slovenska vo svojej aktuálnej májovej správe o finančnej stabilite opäť upozornila na vzťah bánk a finančných sprostredkovateľov. Obáva sa, že niektoré banky môžu byť od nezávislých distribútorov závislé natoľko, že môžu na základe ich dopytov, až príliš zmäkčovať kritériá na úverových klientov. Dochádza k tomu podľa nej už pri skracovaní doby fixiácie.

„Zatiaľ čo rast úverov domácnostiam sa pozitívne prejavil na viacerých oblastiach bankového podnikania, zároveň so sebou priniesol aj niekoľko rizik. Týkajú sa predovšetkým pretrvávajúcej vysokej previazanosti bánk a finančných sprostredkovateľov, vyššej citlivosti bánk na nepriaznivý vývoj na trhu nehnuteľností a rastúcej zadlženosti domácností,“ konštatuje NBS.

Vo vzťahu k finančným sprostredkovateľom je podľa centrálnej banky pri poskytovaní úverov na bývanie je dôležité, aby si banky udržiavali so sprostredkovateľmi len taký vzťah, aby neboli vystavené neadekvátnemu tlaku na zmierňovanie úverových štandardov.

„Pre individuálne banky môže byť náročné jednostranne so sprostredkovateľmi obmedziť spoluprácu, nakoľko by sa vystavili možnému zníženiu počtu poskytnutých úverov,“ uvádza NBS. Je teda podľa nej dôležité mať diverzifikovaný odbyt cez viaceré sprostredkovateľské spoločnosti.

Centrálna banka pokladá za prvý ústupok tlaku sprostredkovateľov skracovanie fixácie úrokovej sadzby. Nezávislí distribútori sa tak podľa nej vytvárajú priestor na časté refinancovanie a tým na častejšie inkasovanie provízií. Kratšie fixácie sú podľa NBS pre klientov nevýhodné, pretože sa stávajú citlivejšími na prípadný nárast úrokových sadzieb.

Regulátor finančného trhu, ale zatiaľ nenašiel rozdiel medzi kreditným rizikom úverov, ktoré získajú samé banky a ktoré im donesú sprostredkovatelia. No vysoký podiel externých obchodov je podľa nej napriek tomu rizikom. Upozornila na neho už v jesennej správe o finančnej stabilite.

„Katalyzátorom trhu finančného sprostredkovania sú do veľkej miery aktuálne nízke úrokové sadzby. Navyše v roku 2013 vzrástol rozdiel medzi úrokovými sadzbami za celkový objem úverov a úrokovými sadzbami na nových úveroch, čím sa ešte viac otvorili možnosti refinancovania starých úverov. Je zároveň možné očakávať na trhu finančného sprostredkovania istú redukciu aktivity v čase opätovného nárastu úrokových sadzieb,“ uvádza.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *