Stvrtok 20. júna. Meniny má Valéria

NBS si myslí, že má slabý prehľad o sprostredkovateľskom trhu. Zvýši preto kontrolu

Národná banka Slovenska je nespokojná s údajmi, ktoré má od finančných sprostredkovateľov. Sektor je pre ňu málo prehľadný. Chce preto v budúcnosti zaviesť povinné štvrťročné hlásenia. Za problém banka považuje napríklad činnosť tiperov, či časté presuny sprostredkovateľov medzi sieťami.

NBS v rámci dohľadu nad finančným sprostredkovaním rozposlala sprostredkovateľským spoločnostiam na jar tohto roku rozsiahle formuláre na vyplnenie. U viacerých firiem sa táto povinnosť stretla s nevôľou. NBS ubezpečuje, že týmto nezavádza nové pravidlo, no v budúcnosti počíta s rozšírením informačných povinností sprostredkovateľov. Plánuje zaviesť kvartálne výkazy definované všeobecne záväzným právnym predpisom. Dnes vypĺňajú sprostredkovateľské firmy tlačivá raz ročne.

Potrebu nových výkazov vysvetľuje centrálna banka viacerými, podľa nej vážnymi, dôvodmi. Zistila napríklad, že má slabý prehľad o subjektoch pôsobiacich na trhu. Niektoré totiž s úradom dohľadu vôbec nekomunikujú, nepreberajú si zásielky, prípadne nenahlasujú svoje nové sídlo, ak sa presťahujú.

Vysoká fluktuácia

Za problém NBS považuje prax tipérov. Takýto spolupracovníci poskytujú finančným sprostredkovateľom kontaktné údaje na potencionálnych klientov. Nemôžu už ale vykonávať predaj, ani poradenstvo pri výbere finančných produktov. Nemajú totiž odborné skúšky NBS. „Prax však ukazuje, že deliaca línia medzi tipérstvom a finančným sprostredkovaním je veľmi úzka a mnohokrát dochádza k tomu, že klienti pri stretnutí s tipérom získajú základnú dispozíciu o konkrétnej finančnej službe, prípadne že tipéri sú reálnymi poskytovateľmi finančného sprostredkovania,“ konštatuje NBS.

NBS preto požaduje, aby si sprostredkovatelia viedli o svojich tipéroch lepšiu internú evidenciu, najmä ak im za ich služby platia.

Ďalším problémom, na ktorý dohľad upozorňuje, je príliš veľká fluktuácia sprostredkovateľov, ktorí buď migrujú medzi spoločnosťami, alebo sami si zakladajú vlastné siete. Centrálna banka sa obáva, že dôsledkom tohto presunu môže byť prepoisťovanie, či preúverovanie klientov tých sprostredkovateľov, ktorí zmenili značku. Znamená to predčasné ukončovanie poistných, či úverových zmlúv, a ich nahradzovanie novými, za ktoré je vyplácaná aj nová provízia. O tejto téme sa na trhu hovorí a poisťovne, ako aj vyspelé sprostredkovateľské spoločnosti, si na takéto praktiky dávajú pozor.

Faktom však je, že k vysokej fluktuácii dochádza. NBS v roku 2016 spracovala 6 594 návrhov na zápis, zmenu, zrušenie zápisov v registri, ktoré sa týkali celkovo 36 200 osôb. Z toho len 8 613 bolo takých, kde boli podriadení finanční agenti zapísaní do registra po prvý raz.

Nedostatky v interných procesoch

NBS upozorňuje na to, že niektoré sprostredkovateľské spoločnosti nemajú dostatočný prehľad o svojich interných procesoch. Chce, aby každá firma bola schopná vždy spätne zrekonštruovať, aký rozsah činností poskytla danému spotrebiteľovi. Mala by mať preto nastavené procesy tak, „aby v ktoromkoľvek momente vedela zodpovedne preukázať komu, na základe akých potrieb spotrebiteľa, v akom rozsahu, pomocou akých distribučných metód, v spolupráci s akou osobou vykonala finančné sprostredkovanie. A tu, žiaľ, na základe empirických poznatkov narážame na kameň úrazu,“ konštatuje banka.

Mnohé sprostredkovateľské spoločnosti si podľa nej nevedia samé vyhodnotiť, či provízie za výkon, či prípadne ich vratky, boli poukázané v správnej výške. Ideálny stav by pritom mal byť taký, aby si firmy vedeli odsledovať provízie a ich storná podľa konkrétnych klientskych zmlúv.

„Tejto skutočnosti nepridáva ani fakt, že provízne schémy sú často obmieňané a mimoriadne zložité. Nazdávame sa však, že sprostredkovateľ im musí rozumieť a musí vedieť zmapovať svoju produkciu a mať spätný tok informácií o službe, ktorú poskytol,“ uvádza NBS.

Podrobnejšia kontrola

Národná banka teraz vyhodnocuje a analyzuje údaje získané z jarných hlásení. Aj na základe nich sa potom rozhodne o rozsahu dát, ktoré bude požadovať v nových výkazoch.

„Ambíciou je upraviť informačné povinnosti tak, aby NBS vedela v dostatočnom časovom priestore identifikovať určité riziká a pristúpiť k opatreniam na ich odstránenie. Benefitovať z tohto budú všetky dohliadané subjekty, ktoré majú záujem budovať svoje podnikanie v dlhodobom rámci, so stabilnou klientelou a s poskytnutím vysokej pridanej hodnoty.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *