Nedeľa 25. októbra. Meniny má Aurel

NBS nabáda na reguláciu provízií za sprostredkovanie úverov

NBS volá po obmedzení provízií. Finanční sprostredkovatelia podľa nej môžu za vysoký rast zadlženia slovenských domácností v posledných rokoch. Národná banka preto nabáda k diskusii o regulácií odmeňovania sprostredkovateľov.

„Finanční sprostredkovatelia zohrávali v  posledných rokoch úlohu pri výraznom raste zadlženosti domácností,“ uvádza NBS v najnovšej Správe o finančnej stabilite. Sprostredkovatelia sú podľa nej motivovaní dohodnúť čo najväčšie objemy úverov a tým posúvať svojich klientov do väčšieho rizika.

NBS predpokladá, že sprostredkovatelia s cieľom dostať čo najväčšiu províziu nabádajú klientov, aby si brali čo najvyššie hypotéky. Prílišné zadlženie domácností, ktoré na Slovensku rástlo najrýchlejšie v eurozóne, podľa nej zvýšilo riziko zlyhania úverov v ťažkých časoch. „Vyššie kreditné riziko, s ktorým domácnosti vstupujú do krízy, je spojené aj so správaním sprostredkovateľov,“ myslí si NBS.

Čo je v záujme spotrebiteľa?

Vyčíta napríklad sprostredkovateľom, že dojednávajú klientom úvery s vyšším LTV, ako je trhový priemer. Legislatívne pravidlá umožňujú bankám štandardne poskytovať hypotéky s LTV do 80 percent. Znamená to, že hypotéka môže tvoriť najviac 80 percent hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Okrem toho je však možné na výnimku poskytnúť aj úvery nad 80 percent LTV (od 80 do 90 %). Môže ich byť však len 20 percent z novo poskytnutých úverov.

Finanční agenti sprostredkovali podľa skúmania NBS klientom 19 percent takýchto úverov. Využili teda zákonný limit takmer naplno. Pri úveroch dohodnutých priamo v bankách to bolo len 14 percent. Práve to sa NBS nepáči. Sprostredkovatelia podľa centrálnej banky nekonali v najlepšom záujme klienta, pretože zvýšili jeho riziko.

V skutočnosti je však LTV ochranou najmä pre banky. Nízke LTV vytvára bankám rezervu v prípade prepadu realitného trhu a dražby nehnuteľnosti pri nesplácaní úveru. Banka sa môže na dražbe uspokojiť s poklesom ceny nehnuteľnosti až na takú mieru, do akej participovala hypotékou na hodnote kupovanej nehnuteľnosti. Pri 50 percentom LTV teda cena môže na dražbe poklesnúť až na 50 percent hodnoty nehnuteľnosti a banka stále nebude v strate.

Naopak vyššie LTV zvyšuje dostupnosť nehnuteľností pre spotrebiteľov. Zvyšuje ich disponibilný rozpočet a tak zlepšuje ich možnosti pri kúpe bytu.

„NBS by nám nemala vyčítať, že hľadáme pre spotrebiteľov tie najlepšie úverové riešenia,“ hovorí predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Martin Lancz.

Môžu sprostredkovatelia tlačiť banky do rizika?

Dodáva, že sprostredkovatelia nemajú možnosť zasiahnuť do procesu posudzovania rizikovosti úverov zo strany bánk a teda do toho, komu banka úver schváli alebo nie. „Nie sme tvorcovia úverových produktov, ale len distribútormi,“ pripomína.

Výška provízií je pritom dnes predmetom obchodnej dohody medzi bankou a sprostredkovateľskou spoločnosťou. Banky teda platia za nový biznis len také percento, aké samé uznajú za vhodné. Nič im nebráni provízie znížiť. Dôkazom je napríklad nedávne rozhodnutie Slovenskej sporiteľne, ktorá provízie za sprostredkovanie hypoték 1. júna znížila na 1,2 percenta, teda na menej ako trhový priemer. Zdá sa teda, že aj tu sloboda rozhodovania ekonomických subjektov funguje.

„Rozumiem obávam národnej banky z nadmerného zadlžovania, no aký súvis má výška provízií a zadlženie obyvateľstva? Podľa mňa žiadny,“ myslí si M. Lancz. „Máme tu však extrémne lacné úvery. NBS si s touto ponukou nevie poradiť a od nás chce, aby sme túto príležitosť našim klientom neponúkli,“ dodáva.

Analýze, na ktorú sa NBS v Správe o finančnej stabilite odvoláva, predseda sprostredkovateľskej asociácie vyčíta nejasnú vzorku údajov. Vychádza z čísel len za druhý kvartál roku 2019 a pravdepodobne nezohľadňuje všetky banky. AFISP preto nabáda na komplexnejšiu analýzu.

Staronová debata

NBS sama nemá kompetencie zaviesť reguláciu provízií. Môže to urobiť len Ministerstvo financií SR alebo Národná rada SR. „Považujeme preto za dôležité, aby sa otvorila diskusia,“ naznačuje NBS. Mala by sa podľa nej zmeniť schéma odmeňovania finančných sprostredkovateľov, napríklad stanovením maximálnej výšky provízie, alebo časových rozdelením výplaty provízie v čase na niekoľko častí.

Snaha regulovať sprostredkovateľské provízie pritom nie je nová. Ministerstvo financií pred dvomi rokmi navrhovalo obmedziť provízie za úvery na 1,5 percenta a rozložiť ich výplatu na tri roky. Nakoniec sa legislatívny proces stopol na pôde parlamentu. Ministerstvo financií sa ešte pod vedením Petra Kažimíra viac krát snažilo obmedziť provízie finančných sprostredkovateľov. Zdá sa tak, že túto agendu si P. Kažimír priniesol aj do nového pôsobiska v NBS.

Je snaha NBS o reguláciu provízií sprostredkovateľov oprávnená?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial