Streda 25. novembra. Meniny má Katarína

NBS sa chystá spresniť spôsob výpočtu RPMN

Národná banka Slovenska chce svojim opatrením upraviť spôsob výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN). Súčasná prax je totiž podľa nej nejednotná a nepresná.

Výpočet RPMN dnes upravuje Zákon o spotrebiteľských úveroch. Ten stanovuje pomerne komplikovaný vzorec a upravuje postup, ako ukazovateľ počítať.

Zákon je však podľa NBS v detailoch výpočtu nedostatočný. Národná banka ho preto chce doplniť a upresniť svojim opatrením. To „zjednotí aplikačnú prax a zároveň posilní právnu istotu v tejto oblasti. Nesprávne vypočítané RPMN totiž neraz vedie k súdnym sporom,“ uvádza NBS.

Opatrenie bude definovať presný a detailný výpočet RPMN vrátane všetkých vstupných premenných, ktoré si výpočet vyžaduje. „Prispeje tým k vyššej právnej istote bánk a nebankových veriteľov,“ uvádza centrálna banka. Rovnako tak klientov, či sudcov, ktorí v úverových sporoch rozhodujú.

NBS navyše plánuje na svojom webe zverejniť kalkulačku RPMN, pomocou ktorej si bude môcť každý skontrolovať, či mu banka, či iná finančná inštitúcia ukazovateľ vypočítala správne.

Vzorec výpočtu RPMN uvedený v zákone o spotrebiteľských úveroch

„Detailné vysvetlenie a zjednotenie postupu výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov má slúžiť nielen na prospech spotrebiteľov, pre ktorých má ročná percentuálna miera nákladov plniť účel spoľahlivého parametra pre porovnanie výhodnosti ponúk úverov na bývanie, ale aj na zvýšenie právnej istoty bánk a veriteľov,“ uvádza NBS vo zverejnenej predbežnej informácii.

Konkrétny návrh opatrenia bude zverejnený v marci, kedy sa k nemu začne pripomienkovacie konanie. Vstup opatrenia do účinnosti sa plánuje na polovicu roku 2021. Banky by tak mali mať dostatočný čas na nastavenie systémov. Týkať sa bude spotrebiteľských úverov, ako aj úverov na bývanie.

Čo je RPMN?

Ročná Percentuálna Miera Nákladov – tzv. RPMN, vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru. Slúži na porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií.

Ukazovateľ nezohľadňuje len úrokovú mieru pôžičky. Do výpočtu vstupujú aj ďalšie súvisiace poplatky. Často je totiž podmienkou získania úveru vedenie spoplatneného bankového účtu, alebo poistenie. Za poskytnutie úveru si niekedy banky, či nebankovky účtujú administratívne poplatky. Všetky tieto platby by mali vstupovať do RPMN, čím by mal mať tento ukazovateľ vyššiu vypovedaciu schopnosť ako úroková miera. Čím nižšie RPMN, tým výhodnejší úver pre spotrebiteľa. Aspoň tak by to malo byť. Neplatí to však vždy.

Obmedzená vypovedacia schopnosť

V prípade dvoch rovnako veľkých úverov s rovnakými poplatkami, no s rozdielnou dĺžkou splatnosti, vyjde RPMN rôzne. Pri úvere, ktorý sa spláca dlhšie, sa totiž súvisiace jednorazové poplatky, napríklad za poskytnutie úveru, rozpočítajú na dlhšie obdobie. RPMN teda vyjde nižšie, aj keď suma platieb bude rovnaká, alebo dokonca vyššia.

„Nezabúdajte, že porovnávať RPMN má zmysel len vtedy, ak výška úveru a doba splatnosti sú rovnaké, v opačnom prípade porovnávanie stráca zmysel,“ konštatuje NBS.

Do výpočtu RPMN vstupujú dve druhy poplatkov:

Jednorazové poplatky, ktoré spotrebiteľ musí zaplatiť na začiatku alebo v priebehu úverového vzťahu, napr. poplatok za poskytnutie a vybavenie úveru alebo poplatok za čerpanie úveru,

Pravidelné poplatky,ktoré spotrebiteľ platí mesačne spolu so splátkou úveru alebo v akejkoľvek inej periodicite (štvrťročne, ročne, …), napr. poistenie úveru.

„Reprezentatívny“ príklad rovnaký pre všetkých

V praxi banky zverejňujú RPMN dvomi spôsobmi. Buď ide o reprezentatívny príklad nákladov klientov v úverovej ponuke, alebo o kalkulačku, ktorá umožní vypočítať si RPMN podľa individuálnych premenných klienta. „Ukazovateľ RPMN uvedený v reprezentatívnom príklade klientovi pri rozhodovaní sa o pôžičke vôbec nepomôže. Skôr ho pomýli, keďže si môže myslieť, že sa týka aj jeho,“ myslí si analytik portálu FinancnaHitparada.sk Martin Švidroň.

„Naopak, ak je výpočet RPMN súčasťou kalkulačky, môže si nasimulovať požadovanú pôžičku a začať porovnávať,“ dodáva. Ide však tiež len o modelový príklad. Výslednú výšku úrokovej sadzby sa totiž klient tak či tak dozvie až po predložení konkrétnej úverovej ponuky. Nemôže ju teda porovnať s ponukou banky, ktorú neoslovil.

Ako mať úver zadarmo

Ak RPMN nie je v zmluve uvedené, alebo je uvedené nižšie ako reálne, poskytnutá pôžička sa považuje za bezúročnú a bezodplatnú.

Spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezodplatný aj vtedy, ak hodnota RPMN prevyšuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty (to neplatí pre úvery na bývanie). Prípustná miera odplaty je definovaná ako dvojnásobok priemerného RPMN zverejneného národnou bankou pri spotrebných úveroch a ako dva a pri lízingu pol násobok priemerného RPMN. Priemerné hodnoty zverejnené NBS za posledný štvrťrok minulého roku je uvedená tu.

Osobitne sa definuje najvyššia možná odplata pre spotrebiteľské pôžičky so splatnosťou kratšou ako tri mesiace alebo pri sumách, ktoré nepresiahnu sto eur. V takomto prípade je najvyššia prípustná výška odplaty stanovená na 30 percent ročne z požičaných peňažných prostriedkov.

Jedna odpoveď na “NBS sa chystá spresniť spôsob výpočtu RPMN”

  1. sly píše:

    Že by konečne niekto dostal rozum? Porovnávať dnes úvery podľa RPMN nemá zmysel.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial