Utorok 17. júla. Meniny má Bohuslav

NBS sankčne odňala povolenie 141 sprostredkovateľom

Národná banka Slovenska odobrala licenciu 86 fyzickým a 55 právnickým osobám, ktoré boli zapísané v registri finančných agentov, ale nestihli splniť podmienky určené zákonom 186/2009. Aktuálne je v registri 711 samostatných finančných agentov a 20 finančných poradcov. Najviac (až 537) sprostredkovateľov pôsobí v sektore poistenia, najmenej (87) v oblasti tretieho dôchodkového piliera.

Ako pre Investujeme.sk uviedla hovorkyňa NBS Petra Pauerová, v sankčných konaniach bolo k 31. decembru  2011 právoplatne odňatých 141 povolení, ich zoznam je na internetovej stránke NBS a aj na konci tohto článku. „Ide o 86 fyzických a 55 právnických osôb, všetko samostatných finančných agentov. Sankčné konania však nie sú jediným dôvodom na výmaz z registra finančných sprostredkovateľov a poradcov, ďalším dôvodom môže byť napríklad dobrovoľné vrátenie povolenia, ak fyzická alebo právnická osoba už ďalej neplánuje túto činnosť vykonávať, zánik  povolenia zo zákona a podobne.“

Zákon č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstva uložil agentom i finančným inštitúciám povinnosť zosúladiť sa s novými povinnosťami do konca roka 2010. Dlhšie prechodné obdobia platili v prípade preukázania odbornej spôsobilosti.

Podriadení finanční agenti, pre ktorých platil druhý – stredný stupeň, mali prechodné obdobie do 30. 9. 2011. Pre stredný stupeň realizovali skúšky profesné organizácie, pričom najviac skúšok vykonala Asociácia finančných sprostredkovateľov a poradcov. V prípade prvého stupňa odbornej spôsobilosti požaduje zákon odborné vzdelávanie bez skúšok, v tomto segmente bola najaktívnejšia Slovenská banková asociácia, keďže prevažne išlo o zamestnancov bánk.

Vedúci zamestnanci SFA, pre ktorých platil tretí – vyšší stupeň odbornej spôsobilosti – museli absolvovať skúšky do 31. 12. 2011. V prípade vedúcich zamestnancov finančných poradcov platí prechodné obdobie až do konca marca tohto roka, dokedy musia získať najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Povinnosti sprostredkovateľov sa však splnením týchto podmienok nekončia. Pravidelne musia NBS vykazovať nasledujúce údaje:

Periodické informačné povinnosti voči NBS (predkladané elektronicky)
 • do 30 dní od ukončenia kalendárneho roka – predložiť NBS správu vedúceho zamestnanca o plnení povinnosti kontroly nad podriadenými subjektmi za uplynulý kalendárny rok
 • do 31.3. kalendárneho roka – predložiť NBS správu vedúceho zamestnanca o plnení povinnosti zamestnancov samostatného finančného agenta / finančného poradcu za uplynulý kalendárny rok
 • do 31.3. kalendárneho roka – predložiť NBS výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania / poradenstva podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka

Na agentov prišlo 65 podaní

Centrálna banka eviduje od účinnosti zákona 186/2009 spolu 65 podaní a sťažností na sprostredkovateľov: „Prevažná väčšina z nich sa týka kvality a rozsahu informácií, ktoré sprostredkovateľ klientovi poskytuje. V roku 2011 bolo 9 podaní opodstatnených,“ vysvetľuje Petra Pauerová. 

Na ochranu spotrebiteľa v prípade finančných produktov dozerá okrem NBS aj Slovenská obchodná inšpekcia. V rámci rozsiahlej kontroly sa koncom minulého roka zamerala na spotrebiteľské úvery a nedostatky zistila nielen u poskytovateľov, ale aj u ich sprostredkovateľov. Za účelom vyvodenia sankcií ich mala posunúť práve NBS, zatiaľ sa tak nestalo. „Národnej banke Slovenska neboli k dnešnému dňu postúpené vami uvedené zistenia Slovenskej obchodnej inšpekcie,“ uviedla v pondelok P. Pauerová. 

Ako môže NBS sankcionovať sprostredkovateľov?

 • uloží samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
 • uloží samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi pokutu do výšky 200 000 eur,
 • obmedzí alebo pozastaví samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi vykonávanie činnosti v niektorom z príslušných sektorov,
 • odoberie samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi príslušné povolenie podľa § 18 alebo obmedzí povolenie vo vzťahu k niektorým z príslušných sektorov,
 • uloží navrhovateľovi pokutu do výšky 20 000 eur,
 • uloží osobe, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v rozpore s týmto zákonom, bez zápisu v registri alebo bez príslušného povolenia podľa § 18, pokutu do výšky 200 000 eur a ukončiť nepovolenú činnosť, 
 • uloží navrhovateľovi povinnosť podať návrh na zmenu zápisu alebo návrh na zrušenie zápisu pre svojho viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta.

podľa § 39 zákona 186/2009.

V registri je 711 samostatných finančných agentov 

141 odobratých povolení je relatívne veľké číslo a čiastočne súvisí s ambíciou tvorcov zákona očistiť trh od príležitostných sprostredkovateľov, ktorí nemali čas na odbornú prípravu a predávaním životných poisteniek či iných produktov si privyrábali popri inej práci.  

V registri však stále ostalo pomerne veľa subjektov – až 711 samostatných finančných agentov, z ktorých sa väčšina (až 537) špecializuje na sektor poistenia. V počte sprostredkovateľov nasledujú úvery (275), kapitálové trhy (157), vklady (133) a tretí penzijný pilier (87). Ako vidíme na grafe, finančných poradcov je v každom sektore nepatrné promile.

Kto prišiel o licenciu?

prinášame zoznam PO zo zdrojov NBS

 • 3A Slovensko, s.r.o.
 • A INVEST, s.r.o.
 • ABC Finance, s.r.o.
 • Active Money, s.r.o.
 • AD fin, s.r.o.
 • Advisor Broker, s.r.o.
 • AGE GROUP, a.s.
 • AIS Slovakia, s.r.o.
 • ARTEZIA, s.r.o.
 • ATaK company s.r.o.,
 • b-side s.r.o.
 • Career Press s.r.o.
 • CONCORDIA MS, s.r.o.
 • Credit Investment s.r.o.
 • CS&C, s.r.o.
 • DIRECT finance s.r.o.
 • DOMINANT, s.r.o.
 • E. F. REAL, s.r.o.
 • E.I.G. SK, s.r.o.
 • ERS CREDIT spol. s r.o.
 • Euro-Money Slovensko, s.r.o.
 • European Financial Company, s.r.o.
 • F 4 U, spol. s r.o.
 • FIARES, s.r.o.
 • Finančná a Maklérska spol. s r.o.
 • GLB Slovakia s.r.o.
 • GOTPREIS, s.r.o.
 • HYPOREAL, s.r.o.
 • IFEX, s.r.o.
 • INSE REAL ARMA s.r.o.
 • JP CONSULTING, s.r.o.
 • KP Consult s.r.o.
 • L.I.C. GROUP, s.r.o.
 • LTT, spol. s r.o.
 • MCI Group, a.s.
 • "MM-TransFin, s.r.o. (predtým P-FINANCIAL, s.r.o. a MM-FIG, s.r.o.)"
 • MONEY PARTNERS s.r.o.
 • Oxford Group, s.r.o.
 • PEGAS SK, s.r.o.
 • PFDH, s.r.o.
 • PPZ, s.r.o.
 • ProfiGarant s.r.o.
 • RISK, s.r.o.
 • "ROFEX SERVICES, s.r.o. (predtým : Adris Group, s.r.o.)"
 • ROFEX, s.r.o. (predtým: WNT Services, s.r.o.)
 • SECRET GROUP, s.r.o.
 • SLC Solid Life Company s.r.o.
 • Slovenská kreditná a finančná, s.r.o.
 • TFC Slovakia, a.s.
 • TOP INVEST s.r.o.
 • TRADING BROKERS s.r.o.
 • URPAL s.r.o. (predtým URPAL, s.r.o.)
 • UTILIS FINANCE, s.r.o.
 • Vital Way s.r.o.
 • WFC s.r.o.

Čo si myslíte o zákone o finančnom sprostredkovaní a poradenstve?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *