Nedeľa 15. septembra. Meniny má Jolana

Národná banka úroky nezmenila

Banky Ľuboslav Kačalka 25.11.2008 | 21:23 1 Komentár

Banková rada Národnej banky Slovenska rozhodla na svojom rokovaní o ponechaní úrokových sadzieb, ktoré sú v platnosti od 12. novembra 2008. Úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody je na úrovni 2,25%, úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody je na úrovni 4,25% a limitná úroková sadzba pre dvojtýždňové REPO tendre je na úrovni 3,25%.

Hovorkyňa NBS Jana Kováčová zdôraznila, že na základe najnovších údajov, Banková rada NBS v rámci rokovania charakterizovala celkový makroekonomický a menový vývoj ako akceptovateľný, ktorý je v súlade s predpokladmi centrálnej banky.

V súlade s očakávaniami NBS došlo k spomaleniu vývoja inflácie, a to aj vplyvom bázického efektu minuloročného výrazného rastu cien potravín. Vývoj ostatných makroekonomických ukazovateľov nezaznamenal podstatnú zmenu a priemyselná produkcia vykázala opätovný medziročný rast. Vzhľadom na posledné rozhodnutie NBS, keď došlo k zníženiu určenej výšky úrokových sadzieb, dosahuje základná úroková sadzba porovnateľnú úroveň s eurozónou. Preto Banková rada NBS rozhodla o ponechaní súčasnej úrovne určenej výšky úrokových sadzieb.

Vývoj inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien HICP bol v súlade s odhadmi NBS. Tak ako sa predpokladalo vplyvom výrazného spomalenia cien nespracovaných potravín, ktorých medzimesačný rast bol podstatne nižší ako v minulom roku, došlo k spomaleniu dynamiky inflácie. Rovnakým smerom pôsobili aj ceny pohonných hmôt. Naopak, prorastový vplyv mali ostatné ceny energií ako aj ceny služieb, najmä vplyvom dobiehania rastúcich nákladov doterajšieho obdobia v cenách dopravy a stravovacích služieb.

Mesačné ukazovatele ekonomického vývoja boli v súlade s doterajším vývojom, kde vývoj tržieb vybraných odvetví vykázal v septembri mierne vyšší medziročný rast. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom rástla aj priemyselná produkcia. Priaznivý bol aj vývoj obchodnej bilancie, ktorá vykázala prebytok pravdepodobne aj vplyvom vývoja cien nerastných surovín. Štatistický úrad SR zverejnil rýchly odhad vývoja ekonomiky, v rámci ktorého bol vykázaný mierne pomalší rast ekonomiky v porovnaní s predchádzajúcimi štvrťrokmi, čo je v súlade s odhadmi NBS a súvisí s bázickým efektom nábehu výroby dopravných prostriedkov v minulom roku. Aj napriek tomu, ekonomika SR stále dokáže produkovať voľné pracovné miesta, čo sa prejavilo v ďalšom medziročnom raste zamestnanosti.

Situačná správa o menovom vývoji v SR za október 2008

1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,3%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 4,2%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 4,1%.

2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,4%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 5,1% a jadrovej inflácie 4,9%.

3. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v septembri medzimesačne poklesol o 7,6 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s augustom znížilo na 6,4%.

4. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v septembri medzimesačný nárast o 11,6 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast spomalil o 0,7 percentuálneho bodu na 14,2%.

5. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam v septembri poklesla o 0,16 percentuálneho bodu na 5,80% a z nových úverov domácnostiam sa znížila o 0,19 percentuálneho bodu na 12,45%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa znížila o 0,22 percentuálneho bodu na 2,19% a z nových vkladov domácností sa zvýšila o 0,02 percentuálneho bodu na 1,24%.

6. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu októbra skončilo prebytkom 7,9 mld. Sk.

7. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v októbri dosiahli hodnotu 17,1 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 2,5-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých deväť mesiacov roka 2008. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo 3,3-násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za prvých deväť mesiacov roka 2008.

8. Národná banka Slovenska nevykonala v októbri žiadnu devízovú intervenciu.

9. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za september 2008 skončil deficitom 4,1 mld. Sk a za január až september dosiahol deficit 84,0 mld. Sk, pričom deficit obchodnej bilancie predstavoval 2,8 mld. Sk.

10. Celková sterilizačná pozícia NBS v októbri v porovnaní so septembrom mierne poklesla o necelých 0,4 mld. Sk na 382,8 mld. Sk.

zdroj: NBS

Jedna odpoveď na “Národná banka úroky nezmenila”

  1. lnsarfjnng píše:

    wQwGWH ckbuuwhgymlc, [url=http://fgdfioujucvg.com/]fgdfioujucvg[/url], [link=http://knxxqsebrajs.com/]knxxqsebrajs[/link], http://saszojcqwhjd.com/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *