Nedeľa 15. septembra. Meniny má Jolana

NBS vlani kontrolovala šesť finančno-sprostredkovateľských spoločností

Národná banka Slovenska viedla vlani voči finančným sprostredkovateľom a poradcom 101 kontrol. Z toho v 76 prípadoch udelila sankciu a v 21 prípadoch zastavila konanie bez uloženého trestu. Štyri prípady z pozitívnych nálezov skončili odobratím povolenia na výkon činnosti.

Mená vinníkov však banka nezverejňuje. Zakazuje jej to zákon.

Za strany spotrebiteľov prišlo vlani na národnú banku 1 661 podaní. Vlani jej totiž pribudli v tejto oblasti nové kompetencie. NBS kontrolovala najmä to, či nedochádza k agresívnym obchodným praktikám, zamlčovaniu podstatných skutočností alebo zavádzaniu spotrebiteľa. „V niektorých prípadoch NBS zistila vážne nedostatky v činnosti, ktoré si vyžiadali prijatie sankčných opatrení,“ uviedla banka.  

Spotrebiteľské podania však nie sú témou tohto článku. Budeme sa im venovať v budúcnosti. Dnešný text je o kontrolnej činnosti, ktorú vykonáva banka z vlastnej iniciatívy.

NBS vlani kontrolovala sprostredkovateľské spoločnosti a ich podriadených agentov dvomi spôsobmi. Prvým bol dohľad na diaľku a druhým kontrola priamo na mieste – vo firmách.

Prvým spôsobom NBS zistila nedostatky najmä pri plnení si informačných povinností. Zistila napríklad, že až 50 šéfov finančno-sprostredkovateľských spoločností nepredložilo centrálnej banke v zákonnej lehote Správu vedúceho zamestnanca samostatného finančného agenta za predchádzajúci rok, k čomu ich zákon zaväzuje. NBS to riešila pokutou. Niektoré spoločnosti okrem toho nesplnili podmienku povinnej registrácie v obchodnom registri do troch mesiacov po získaní licencie.

Na mieste vlani NBS realizovala šesť dohľadov samostatných finančných agentov – právnických osôb. Jeden z nich ešte nebol ku koncu roka formálne ukončený, takže banka nemôže zverejniť, o ktorý subjekt išlo.

Dohľady boli zamerané na preverenie dodržiavania všetkých ustanovení zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov. Ďalej NBS kontrolovala odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť agentov, dodržiavanie pravidiel práce vo vzťahu ku klientovi, vedenie záznamov a plnenie si informačných povinností.

NBS zistila tieto nedostatky:

• niektorí sprostredkovatelia – podriadení agenti, neplnia požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť,

• nie všetci klienti nedostávajú všetky informácie, ktoré zákon predpisuje, ide najmä o informácie pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

• subjekty si neplnenia všetky informačné povinnosti voči NBS, neinformujú napríklad o uzavretí a vypovedaní zmlúv s finančnými inštitúciami, niektoré firmy nepredložili kópie poistných zmlúv o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania

NBS vlani na mieste hĺbkovo kontrolovala týchto päť spoločností:

PROXENTA, SE (samostatný finančný agent) v 1. štvrťroku minulého roku bol ukončený komplexný dohľad začatý v roku 2014.

Finportal, a. s. (samostatný finančný agent) – predmetom dohľadu bola najmä kontrola dodržiavania pravidiel vo vzťahu ku klientom, dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť podriadených finančných agentov a plnenie informačnej povinnosti voči NBS.

Všeobecná úverová banka, a.s. (banka – samostatný finančný agent) – v spoločnosti bol v druhom štvrťroku vykonaný tematický dohľad zameraný najmä na kontrolu dodržiavania pravidiel vo vzťahu ku klientom, na kontrolu odbornej spôsobilosti zamestnancov a plnenie informačnej povinnosti voči NBS.

CAPITOL, a.s. (samostatný finančný agent) – predmetom dohľadu bolo zhodnotenie činností spoločnosti ako samostatného finančného agenta, predovšetkým v oblasti ochrany klientov a výkonu dohľadu nad podriadenými finančnými agentmi.

OK GROUP SLOVAKIA, a. s. (samostatný finančný agent) – predmetom komplexného dohľadu ukončeného v decembri 2015, bola kontrola dodržiavania ustanovení zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

NBS tak i naďalej dbala na svoje poslanie strážiť trh veľmi dôsledne. Na verejnosť síce neprenikol žiaden prípade vysokej pokuty, ako tomu bolo napríklad v prípade českej ČNB a českého OVB. I napriek tomu je NBS rázna a nekompromisná. Došlo v tejto súvislosti s posilnením jej personálneho vybavenia. Bol vytvorený odbor ochrany finančných spotrebiteľov s tromi oddeleniami: oddelením podaní finančných spotrebiteľov, oddelením výkonu dohľadu na ochranu finančných spotrebiteľov a oddelením prvostupňových konaní a metodiky.

pocet-financnych-sprostredkovatelov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *