Piatok 24. mája. Meniny má Ela

Nebankovky porušujú práva spotrebiteľa – ukázala kontrola

Národná banka Slovenska realizovala v októbri a novembri formou mystery shoppingu spotrebiteľské kontroly nebankových spoločností. Zamerala sa kontrolu dodržiavania nariadení a pravidiel ochrany spotrebiteľa. Výsledky označila za „alarmujúce“. 

Kontrola bola zameraná na spôsob ponúkania spotrebiteľských pôžičiek alebo na spôsob a rozsah informovania spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy. NBS s zamerala na najväčšie spoločnosti na trhu.

„Stretli sme sa s pomerne vážnymi porušeniami práv spotrebiteľov,“ zhodnotil riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS Roman Fusek.

I naďalej sa napríklad používa ako forma zabezpečenia úveru zmenka, hoci tá je už roka pol zákonom zakázaná. Dôvodom je to, že zmenka môže byť často zneužitá proti spotrebiteľovi. Okrem toho sa pri predaji spotrebiteľských úverov ponúkajú i naďalej doplnkové služby, ktoré podstatne navyšujú cenu služby. Pri kontrole často predajca ani neupozornil klienta, že sa k niečomu zaväzuje. Boli mu len podsunuté podklady, ktorými sa mal zaviazať k niečomu, čo nechcel.

Ďalším prehreškom je nedostatočné preverovanie bonity klienta. Dôvodom tohto opatrenia je, aby pôžička nebola poskytnutá niekomu, o kom môže byť už v čase žiadosti zrejmé, že úver nebude vedieť splácať. I napriek tomu, že poskytovatelia úverov sa zaviazali, že bonitu budú patrične preverovať a posudzovať, kontrola preukázala, že tomu tak nie je. Vyskytol sa dokonca prípad, keď poskytovateľ klienta navádzal, aby uviedol vyššiu sumu príjmu.

Medzi najdôležitejšie závery mystery shoppingu patria tieto zistenia:

1. Predajca nepreveruje príjem spotrebiteľa

Preverenie príjmu spotrebiteľa pred poskytnutím úveru je povinné zo zákona, no realita je niekedy iná. Predajca dostatočne nepreverí príjem spotrebiteľa a jeho schopnosť splatiť požičané peniaze, čím ho vystavuje riziku, že nebude vedieť úver splatiť, čo  môže skončiť  napr. dražbou majetku spotrebiteľa. Prečo predajca príjmy nepreverí? Lebo chce poskytnúť čo najviac úverov bez ohľadu na to, že tým ohrozuje platobnú schopnosť spotrebiteľa.

Ak spotrebiteľ úver nespláca, tak mu siahne na jeho majetok. Taktiež si treba dávať pozor na navádzanie uvádzať vyšší príjem ako spotrebiteľ reálne má. Ak vznikne následne problém so splácaním, v nevýhode bude spotrebiteľ, nie nebanková spoločnosť, lebo spotrebiteľ uviedol nepravdivú výšku príjmu.

Rada: Vyhýbajte sa problémom s splácaním a neberte si úver, ak nemáte na jeho splatenie.

2. Spotrebiteľský úver bol poskytnutý v hotovosti

Zo zákona nie je možné poskytnutie spotrebiteľského úveru v hotovosti. V skutočnosti však niektoré spoločnosti spotrebiteľom úver v hotovosti poskytnú. Prečo to robia? Z vyplatenej sumy spotrebiteľovi odrátajú spracovateľský poplatok alebo poplatok za vyplatenie úveru v hotovosti, a tak poskytnú spotrebiteľovi menej peňazí ako je uvedené na zmluve, pričom o tom neexistuje  dôkaz. Taktiež komunikujú výplatu úveru v hotovosti ako výhodu, no porušujú tým zákon.

Čo to znamená? Spotrebiteľ si napr. zoberie úver 300€ a súhlasí s výplatou v hotovosti, pričom mu spoločnosť vyplatí napríklad o 50€ menej a odôvodňuje to tým, že si už strhla prvú splátku úveru alebo platbu za doplnkovú službu.

Rada: Nenechajte si vyplatiť menej ako je uvedené na zmluve o úvere

3. Predajca ponúka spotrebiteľovi takzvané „doplnkové služby“ k úveru

Čo to znamená? Zoberiete si napríklad úver vo výške 300 eur a zároveň podpíšete doplnkovú službu, ktorá stojí ďalších takmer 300 eur (pritom ide iba o vyberanie splátok na určenom mieste v hotovosti a nie zasielanie na účet). Zdá sa vám to nereálne a takúto službu by ste si nikdy nezobrali? Realita je však taká, že veľká časť spotrebiteľov si zoberie úver s touto službou.

Prečo to tak je? Lebo predajca im tvrdí, že bez doplnkovej služby mu úver poskytnúť nevie, čo nie je pravda. Prečo to predajca robí? Lebo chce zarobiť na spotrebiteľovi viac aj napriek tomu, že má zákonom stanovené koľko najviac môže stáť spotrebiteľský úver. 

Rada: Neuzatvárajte zmluvy o „doplnkových službách“.

4. Spotrebiteľ musel podpísať zmenku ako zabezpečenie úveru

Nebanková spoločnosť má zo zákona zakázané požadovať od spotrebiteľa zabezpečiť úver zmenkou. Vyskytli sa však prípady, kedy spotrebiteľ podpísal zmenku ako zabezpečenie úveru. Prečo je tento postup zakázaný? Lebo spotrebiteľ sa podpisom zmenky dostáva do nevýhody pri probléme so splácaním úveru. Pri zmenke je spotrebiteľ na súde vo veľmi nevýhodnej pozícii a má obmedzené možnosti ochrany svojich práv.

Rada: Nepodpisujte pri spotrebiteľskom úvere žiadne zmenky

5. Živnostníkovi bol poskytnutý podnikateľský úver aj keď ho chcel na súkromné účely

Predajca tvrdil spotrebiteľovi, že keďže je živnostník, nemôže si zobrať spotrebiteľský úver ako fyzická osoba, aj keď peniaze potrebuje na súkromné účely. Toto však nie je pravda. Prečo to robil? Lebo na podnikateľské úvery sa nevzťahujú zákony o ochrane spotrebiteľa. Týmto má predajca viac možností, ako úver zabezpečiť, väčšiu voľnosť v cene úveru a úver môže vyplatiť aj v hotovosti. Preto je pre predajcu ľahšie poskytnúť podnikateľský úver aj za cenu toho, že z pohľadu nákladov a práv je pre spotrebiteľa v tomto prípade nevýhodnejší.  

Rada: Úver na súkromné účely si vždy berte ako spotrebiteľ, nie ako podnikateľ. Aj živnostník si môže zobrať spotrebiteľský úver.

Čo robiť ak sa stretnete s podozrivou praktikou? Môžete sa obrátiť sa na Národnú banku Slovenska a podať sťažnosť na nebankovú spoločnosť. Podanie sťažnosti 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *