Stvrtok 02. júla. Meniny má Berta

Nemáte na splácanie úveru? Aké sú možnosti

odklad splátok
Banky Marek Mittaš 07.12.2018 | 00:00 0 Komentárov

Splácanie úveru je dlhodobý záväzok. Aj pri najlepšej viere môže dôjsť k situácií, keď človek nemá na mesačnú splátku. Čo v takej situácii? Aké možnosti majú dlžníci v očiach bánk v prípade dočasnej insolvencie?

Požiadať môžete, dostať nemusíte

Zobrať si úver znamená mať zodpovednosť a schopnosť ho splácať aj v prípade neočakávaných situácií. Napríklad práceneschopnosti, prepustenia zo zamestnania, alebo rodinných problémov. Odklad splátok teda nie je riešením, po ktorom človek by siahal len z benevolentnosti, napríklad keď mu práve v ten mesiac nevyjdú peniaze. Žiadať o odklad splátok je jedným z posledných možných riešení.

„Najlepším spôsobom je predchádzať takýmto situáciám a mať vybudovanú rezervu vo výške troch až šiestich mesačných splátok,“ radí Marta Cesnaková zo Slovenskej sporiteľne. Rezerva je dôležitá aj preto, aby mal človek čas s predstihom zhodnotiť, či mu reálne hrozí, že nebude mať na splátku úveru. S bankou je totiž potrebné začať o odklade komunikovať omnoho skôr, ako neodíde prvá splátka.

Dôvod uvádza Dominik Miša z VÚB: „Odklad splátok je možnosť, ktorá sa poskytuje klientom, ktorí aktuálne ešte nevykazujú problémy so splácaním. Je teda určená primárne pre situácie, ak klient vie, že v blízkej dobe môže mať problém s plnením svojich záväzkov kvôli mimoriadnej situácii.“ Ak je však dlžník už v omeškaní so splátkami, samotné rokovanie o odklade je veľmi komplikované a môže sa stať, že ho banka zamietne.

„Klient má možnosť v prípade finančných ťažkostí požiadať o odklad splátok. Daná žiadosť podlieha schváleniu zo strany banky a takisto je potrebné žiadosť zdôvodniť a prípadne podložiť aj dokumentmi,“ hovorí D. Miša. Banky totiž často prihliadajú aj na to, či má odklad splátok zmysel a povolia ho iba v prípade, ak po skončení obdobia existuje predpoklad, že klient bude môcť pokračovať v splácaní úveru. Inak by odklad znamenal len odsunutie problému do budúcnosti.

Do hry pri posudzovaní žiadosti o odklad vstupuje aj vek klienta. Odklad sa totiž premietne aj do predĺženia celkovej doby splácania úveru. „Predĺženie doby splácania po odklade splátok  je možné vtedy, ak to dovoľuje vek klienta. Celkovo splatiť úver je potrebné do 65 rokov veku dlžníka,“ dodáva Róbert Varšányi z OTP Banky Slovensko.

Možností je viac

V prípade problémov so splácaním majú klienti k dispozícii niekoľko možnosti. Keďže rozhodnutie o samotnom odklade aj jeho forme je výsostne na posúdení banky, je možné, že žiadosť nebude schválená.

„Najčastejším riešením je dočasné zníženie splátky úveru na obdobie do šiestich mesiacov. Novú výšku splátky vtedy banka prispôsobuje aktuálnym možnostiam klienta a jeho konkrétnej životnej situácii,“ hovorí zo skúsenosti M. Cesnaková. Ďalšiu možnosť dodáva R. Varšányi: „Klientovi vieme odložiť splátku istiny, no úroky musí splácať naďalej.“ Nie všade sú podmienky rovnaké. Lýdia Žáčková z Poštovej banky napríklad dodáva, že u nich existuje aj možnosť, že sa klient s inštitúciou dohodne na odklade tak úroku, ako aj istiny.

„Ak klient aj napriek zmene nie je schopný úver splácať, banka pristúpi k vymáhaniu pohľadávky. Pri zabezpečených úverov môže v krajnom prípade dôjsť k predaju predmetu záložného práva v rámci dražby,“ hovorí o ďalšom postupe M. Cenaková zo Slovenskej sporiteľne.

L. Žáčková preto pri problémoch radí zvážiť ešte jednu možnosť: „V určitých prípadoch môže byť pre klienta vhodným riešením aj refinancovanie úverov. Najmä v prípade, ak klient spláca naraz viacero nevýhodných úverov. Jedna splátka tak  môže byť nižšia pokojne aj o niekoľko desiatok eur.“

Ani táto možnosť však nie je bez nástrah. Ak mal človek už predtým problémy so splácaním, môže mať s refinancovaním ťažkosti. Nesplácaný úver totiž automaticky zasvieti v úverovom registri. Znamená to, že človek stráca bonitu a dostať úver alebo hypotéku v budúcnosti môže byť veľký problém. Ak sa mu to aj podarí, pravdepodobne pri horších podmienkach.

Odklad úver predraží

Odklad úveru je riešením, ktoré nie je zadarmo. Automaticky znamená predĺženie doby splácania a tým pádom aj zvýšenie preplatenia. „Počas odkladu sa úročenie úveru nezastaví, preto vznikajú naakumulované úroky z nesplatenej istiny, ktoré musí klient po ukončení odkladu postupne splatiť. Takisto prichádza aj k zvýšeniu splátky, nakoľko odklad spôsobí pomalšie splácanie požičanej sumy.

Odklad splátok teda znamená vyššie náklady pre klienta,“ upozorňuje D. Miša. Netýka sa to len odkladu splátok, ale aj ich zníženia, v prípade, že nedôjde k refinancovaniu úveru. K výdavkom spojeným s úľavami pri splátkach je navyše potrebné pripočítať aj administratívny poplatok. Niektoré banky si ho účtujú, iné nie.

„Ak by klient chcel pokračovať v splácaní, ale pomohlo by mu zníženie mesačnej splátky, banka mu po splnení podmienok môže ponúknuť predĺženie splatnosti. Znamená to, že klient bude v splácaní úveru neprerušene pokračovať, ale z dôvodu zníženia výšky splátok to bude dlhšie obdobie,“ naznačuje možnosť, ako z tejto situácie vyjsť bez problémov L. Žáčková.

Mladí majú lepšie šance

Štandardne sa odklad splátok poskytuje maximálne na dobu šiestich mesiacov a neexistuje povinnosť odklad udeliť. Výnimkou sú mladí ľudia vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí si zobrali hypotéku alebo úver na bývanie. Podľa zákona majú záruku, že pri narodení dieťaťa im banka v prípade potreby buď odloží splátku istiny hypotéky, alebo im aspoň zníži mesačnú splátku až na polovicu a to až na 24 mesiacov.

Toto pravidlo sa týka hypoték a  úverov určených na bývanie uzatvorených po 21. marci 2016, kedy vstúpil do platnosti Zákon o úveroch na bývanie č. 90/2016.

Aj tu však platí, že odklad splátok neznamená ich odpustenie a mladí ľudia nakoniec úver zaplatia aj s vyššími nákladmi. Toto negatívum však možno v budúcnosti kompenzovať, keď bude klient po obnovení finančnej stability realizovať mimoriadne splátky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *