Piatok 03. apríla. Meniny má Richard

D. Huttová: Neodborne pripravení sprostredkovatelia tu nemajú čo robiť

Ministerstvo financií predložilo návrh zákona o finančnom poradenstve a finančnom sprostredkovaní na schválenie vláde. Na otázky Investujeme.sk odpovedala generálna sekretárka Slovenskej asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov Darina Huttová.

Ako vnímate snahu zákonne vymedziť pôsobenie finančných poradcov a sprostredkovateľov?

Potrebu regulácie tejto oblasti podnikania, či dokonca spoločenských vzťahov priniesla samotná prax. Klienti sprostredkovateľov boli nespokojní v nie nepodstatnom počte prípadov a prax sprostredkovania finančných produktov aj dnes vykonávajú ľudia bez dostatočnej odbornej prípravy.

Keď naša vláda prijala 1. 8. 2007 koncepciu ochrany spotrebiteľa služieb na finančnom trhu, jasne stanovila zámer a zreteľ, ktorý má vo vzťahu k ochrane oprávnených záujmov spotrebiteľov služieb, ktoré v konečnom dôsledku súvisia s ochranou majetkových záujmov našich občanov a preto si zaslúžia najvyšší stupeň ochrany aj zo zákona, pripojili sme sa k podpore tejto koncepcie.

Sprostredkovatelia sú prvé osoby v priamom kontakte s občanmi a musia byť preto dostatočne odborne pripravení na to, aby vedeli spoznať finančné možnosti a potreby občana a dokázali mu sprostredkovať ten finančný produkt, ktorý mu bude na prospech a nie na ťarchu. Iní sprostredkovatelia v tejto oblasti podnikania nemajú čo robiť. Za posledných 18 rokov sa na našom trhu vyprofilovalo dosť profesionálov v oblasti sprostredkovania a títo sú vlastne zakladateľmi a členmi aj našej asociácie.

Našim cieľom bolo podporiť koncepciu ochrany spotrebiteľa a podieľať sa tvorbe zákona spôsobom, ktorý umožní profesionálnym sprostredkovateľom kontinuálne podnikanie na najvyššej odbornej úrovni. Lobovali sme po celý čas, aby naši členovia mohli naplniť vládny zámer súčasne so svojimi podnikateľskými aktivitami. Spokojní klienti sú cieľom našich členov pri sprostredkovaní každého finančného produktu.

Nie všetky okruhy tém sú optimálne upravené pre sprostredkovateľov, čaká ich nákladná administratíva, účasť na celoživotnom vzdelávaní a podrobovanie sa certifikovaným skúškam z odborných vedomostí, ale kompromisy, ktoré sme uzavreli sú podľa mňa na prospech trhu. Ostávame nespokojní s riešením konfliktu záujmov medzi finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom.

Ostanú na slovenskom trhu po prijatí zákona v súčasnej podobe aj finanční poradcovia? Alebo sa všetky spoločnosti budú profilovať ako sprostredkovatelia?

Medzi členmi našej asociácie sú traja, ktorí sa už špecializujú na finančné poradenstvo, ale domnievam sa osobne, že ak by táto činnosť mala byť jedinou podnikateľskou aktivitou, tak môže ešte po niekoľko rokov produkovať stratu z podnikania, čo určite nie je zámerom ani podnikateľov a ani štátu, ktorý potrebuje úspešných podnikateľov tvoriacich zisk.

Keďže konflikt záujmov sa netýka subjektov z ostatných členských štátov EÚ, vieme si predstaviť podnikanie v oblasti finančného poradenstva prostredníctvom materských spoločností, ktoré majú sídlo a povolenie práve v ostatných členských štátoch EÚ. To však je riešenie možné, ale nie je koncepčné. Odborné poradenstvo, koniec-koncov, sa dá a musí realizovať aj u sprostredkovateľov, nesmie však byť platené klientom a robené na jeho objednávku a vždy bude mať vzťah k  produktom ponúkaných sprostredkovateľom.

Je podľa Vás možná dohoda, že poisťovne a iné inštitúcie, budú pre poradcov (ktorých zaplatí klient) ponúkať produkty lacnejšie o províziu?

Domnievam sa, že by to deformovalo trh. Navyše platí, že poradca nesmie sprostredkovať finančný produkt, výnimku má naozaj iba zahraničný sprostredkovateľ z členského štátu EÚ v oblasti životného poistenia – to problém je.

Neuvažujete ako asociácia o možnosti autoregulácie prostredníctvom vlastného ombudsmana, akého majú banky?

Určite nie. Ako asociácia podporujeme inštitút finančného ombudsmana ako subjektu sui generis, ktorý má vzísť z ďalšieho pripravovaného zákona o ochrane práv spotrebiteľa finančných služieb. V rámci našej samoregulácie funguje Etická komisia a bol jasne definovaný etický kódex, ktorý je súborom pravidiel záväzných pre všetkých našich členov a ich siete sprostredkovateľov.

Monitorujeme činnosť osôb, ktoré pravidlá porušujú a informujeme o nich ostatné subjekty na trhu. Finančného ombudsmana podporujeme vzhľadom na skutočnosť, že bude stáť nad finančnými inštitúciami a predpokladáme uňho možnosť skutočne nezávislého a pritom efektívnejšieho riešenia porušení práv spotrebiteľa na finančnom trhu mimosúdnou cestou.

Prečítajte si celé znenie
návrhu zákona.

Čo si myslíte o zákone o finančnom sprostredkovaní a poradenstve?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *