Sobota 24. augusta. Meniny má Bartolomej

Nestíhate daňové priznanie 2011? Riešením je odloženie

Oneskorenci, ktorí nestihli skompletizovať účtovníctvo a dane za seba či svoju firmu, majú tohto roku opäť šancu. Riadny daňový termín 31. marec 2012 je totiž možné legálne predĺžiť. Daňové priznanie tak môžete bez pokút podať až v lete. A nielen daňové priznanie – neskôr môžete zaplatiť aj samotnú daň z príjmov.

Ľudovo „odklad daňového priznania“, oficiálne „predĺženie lehoty na podanie daňového príznania“ sa v porovnaní so stavom pred pár rokmi už nie „žiada“, ako sa to mnohí domnievajú, ale „oznamuje“. Podnikateľ či firma, ktorí svoje povinnosti nestíhajú, jednoducho svojmu daňovému úradu oznámia, že si lehotu na podania daňového priznania k dani z príjmov za daný rok predlžujú.

Je však potrebné dbať na niekoľko povinných náležitostí, bez ktorých nemusí byť oznámenie platné:

  • v liste je potrebné uviesť správnu daň – teda SZČO a iné fyzické osoby (napr. tí, ktorí podávajú daňové priznanie iba za príjmy zo zamestnania zo SR či zahraničia) žiadajú o predĺženie lehoty pre daň z príjmov fyzickej osoby. Právnické osoby (eseročky, akciové spločnosti, komanditné a verejné-obchodné spoločnosti) uvádzajú daň z príjmov právnickej osoby.
  • dôležité je uviesť deň, do ktorého si chcete lehotu predĺžiť. Môže ísť len o celé kalendárne mesiace a termín, ktorý v liste uvediete, musí byť buď 30. apríl 2012, 31. máj 2012 alebo 30. jún 2012
  • niektoré firmy, SZČO alebo iné fyzické osoby si môžu lehotu predĺžiť až o 6 mesiacov – teda v prípade, ak v r. 2011 mali aj príjmy plynúce zo zahraničia. Môže ísť o príjmy z podnikania i zamestnania, no tento fakt treba v liste uviesť. Možné termíny predĺženia pri príjmoch zo zahraničia (okrem spomenutých v predchádzajúcom bode): 31. júl 2012, 31. august 2012 alebo 30. september 2012

 

Vzor: Oznámenie o predĺžení lehoty môže vyzerať napríklad takto

Andrej Tkáč, Krásna 325, 048 21 Dolina, DIČ: 1234567890

Daňový úrad (názov miestne príslušného daňového úradu)
(adresa daňového úradu)

Vec: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

V zmysle § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov oznamujem predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za r. 2011 do 30.06.2012.

S pozdravom
(vlastnoručný podpis príp. pečiatka)

Predĺženie lehoty treba oznámiť zdravotnej poisťovni

O ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia 2011 sme už písali. SZČO s týmto strašiakom nemajú tohto roku takmer žiadne starosti – RZZP urobí za nich ich zdravotná poisťovňa. Tí, ktorí si termín pre daňové priznanie predlžujú, jednu povinnosť však predsa len majú. Zdravotnej poisťovni musia oznámiť, že si riadny marcový termín predĺžili. Musia to stihnúť do 31. marca 2012. Inak nemusí poisťovňa ich prípadné námietky po doručení výkazu nedoplatkov v septembri akceptovať.

Stačí opäť list a jedna veta: „V zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení oznamujem, že som si ako SZČO predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za r. 2011 do 30.6.2012.“

Tipy redakcie

Podajte prázdne tlačivo a neskôr ho opravte dodatočným daňovým priznaním

Na odloženie daňového priznania – a to nielen priznania k dani z príjmov – je možné použiť aj iný legálny spôsob. Ide o štandardnú možnosť, ako opraviť údaje v priznaní, ktoré boli z rôznych dôvodov chybné. Takýto spôsob sa dá využiť, v prípade, že na kompletizáciu potrebujete už len pár dní.

V riadnom termíne 31. marca 2012 podávate riadne daňové priznanie. Ak to do tohto dňa nestihnete ani len odoslať poštou, daňové priznanie bude daňový úrad považovať za nepodané, za čo vás pokuta neminie. Túto chybu nerobte: ak ste si na priznanie nenašli čas, alebo vám v ňom čokoľvek chýba, podajte ho aj prázdne. Teda vyplňte len základné údaje o vašej firme a období, za ktoré priznanie podávate. Ostatné riadky nechajte prázdne, teda nulové. Keď takéto priznanie odošlete, povinnosť podať ho v riadnom termíne máte splnenú a pokute sa vyhnete. Neskôr v pokoji môžete skompletizovať správne a úplne daňové priznanie a podať ho označené ako „dodatočné daňové priznanie“. Dodatočné priznanie opravuje riadne priznanie – teda daňový úrad bude akceptovať len údaje v novom dodatočnom priznaní a pôvodné riadne – teda prázdne – priznanie do úvahy brať nebude.

Príklad: Pani Anna je SZČO a v r. 2011 dosiahla príjmy vo výške 12 000 EUR. Keďže vyhotoviť daňové priznanie sa jej zatiaľ nepodarilo, do 31. marca 2012 zašle svojmu daňovému úradu prázdne tlačivo riadneho daňového priznania. V apríli 2012 vyhotoví dodatočné daňové priznanie, kde uvedie svoje reálne príjmy za r. 2011, výdavky, základ dane a daň. Toto daňové priznanie daňový úrad bude akceptovať ako správne.

Premýšľavejší čitatelia už určite prišli na spôsob, ako si predĺžiť aj predĺžený termín na podanie daňového priznania. Ak daňové priznanie nestihnete skompletizovať ani v predĺženom termíne, vyhnite sa pokute zaslaním prázdneho „riadneho“ daňového priznania. A neskôr ho opravte na dodatočné a správne.

Podávanie prázdneho tlačivo však využívajte len v akútnom prípade. Prípadné vyhotovenie dodatočného daňového priznania však neradíme odkladať na dlhšiu dobu, ale len na pár dní. Môže vás totiž navštíviť daňová kontrola a po jej začatí sa kontrolovaný rok už opravovať nedá.

Rovnako pri „opravovaní“ daňového priznania nemôžete urobiť ďalšiu vec: meniť spôsob uplatňovania výdavkov. Ak máte v riadnom priznaní zaškrtnuté paušálne výdavky, tak ich musíte použiť aj v dodatočnom priznaní s vašimi novými údajmi. Ak ich zaškrtnuté nemáte, daňový úrad bude automaticky akceptovať fakt, že ste použili skutočné výdavky. Aj v prázdnom priznaní. V dodatočnom priznaní tak budete môcť použiť už len skutočné preukázateľné výdavky z účtovníctva alebo z daňovej evidencie.

Prokrastinácia je jedným z civilizačných neduhov dneška. Nezabúdajte na to, že čo odložíte z dneška na zajtra, budete musieť zajtra naozaj vyriešiť, i keby ste na to vtedy už opäť raz nemali čas. A povinnosti odložené z marca na príjemnejšie leto vám môžu znepríjemniť či rovno odložiť dovolenku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *