Nedeľa 05. júla. Meniny má Cyril a Metod

Nové pravidlá osobného bankrotu vyvolali explóziu záujmu dlžníkov

Zbytočné a drahé úvery, dlhy na odvodoch, či pokutách, nové pôžičky na splatenie tých starých, z toho vyplývajúce exekúcie. V dlhovej pasci sa mesačne ocitajú tisíce Slovákov. Mnohí z nich preto od jari siahajú po prístupnejšom inštitúte osobného bankrotu. V októbri vyhlásilo konkurz 867 ľudí, čo zhruba toľko, ako za predchádzajúce dva roky spolu.

Hoci je termín osobného bankrotu v našej legislatíve známy už od roku 2006, donedávna de facto nefungoval. Napríklad kým v roku 2015 bolo na Slovensku vyhlásených necelých 400 bankrotov, v Českej republike to bolo viac ako 30 tisíc. Osobný bankrot teda u nás neplnil svoju očistnú funkciu a neumožňoval ľuďom, ktorý uviazli v dlhovej špirále, začať nový život.

Dôsledkom toho sú viac ako tri milióny živých exekúcií, ktoré dnes súdy evidujú voči fyzickým osobám. Veľká časť z nich je pritom vedená voči rovnakým osobám a suma exekúcií vo veľkej časti prípadov prevyšuje majetok dlžníka.

Zatraktívniť a sfunkčniť inštitút osobného bankrotu bolo jedným zo zámerov súčasného vedenia Ministerstva spravodlivosti SR. Vlani bola preto prijatá novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá vstúpila do platnosti v marci tohto roku. Zaviedla nové pravidlá, ktoré vyvolali revolúciu.

Záujem dlžníkov

Kým ešte v prvom štvrťroku tohto roka bolo vyhlásených len 155 osobných bankrotov, v druhom štvrťroku to bolo už 680 prípadov, a v treťom štvrťroku bolo vyhlásených až 1940 nových osobných bankrotov. Ide o rekordné čísla.

Trvalo zhruba tri mesiace než sa nové pravidlá prejavili v štatistike. K relevantnému nárastu preto prišlo až v júni. Potvrdzuje to aj Jana Marková, hlavná analytička CRIF – Slovak Credit Bureau: „Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá vstúpila do platnosti 1. marca a vďaka ktorej sa osobný bankrot na Slovensku stal pre dlžníkov dostupnejší, sa v údajoch za prvý štvrťrok ešte nestihla prejaviť.“

Tretí štvrťrok, ale hovorí presvedčivou rečou. Možno povedať, že Ministerstvo spravodlivosti trafilo do čierneho. Doteraz najvyšší počet bankrotov bol vyhlásený v októbri tohto roku – 867 kusov, teda zhruba dvojnásobok toho, čo predtým za celý rok. Do konca októbra bolo za tento rok vyhlásených dovedna 3642 nových osobných konkurzov.

Nové podmienky osobného bankrotu

„Úprava zákona výrazným spôsobom zmenila podmienky a spôsob oddlženia platobne neschopných fyzických osôb,“ hovorí J. Marková. Vysvetľuje, že podmienky osobných bankrotov sa podstatne zjednodušili.

Na vyhlásenie osobného bankrotu už napríklad nie je potrebné mať minimálny majetok aspoň 1 650 eur, čo mnohých dlžníkov v minulosti z oddlženia fakticky diskvalifikoval. Dlžníci často nemali takúto hotovosť. Navyše do marca museli mať ešte ďalších 650 eur na súdne poplatky. Dovedna teda 2300 eur.

Po novom poplatok súdu klesol na 500 eur, no nemajetným dlžníkom naň môže požičať centrum právnej pomoci. Záujemca o osobný bankrot teda nemusí mať žiadne peniaze.

Okrem toho do marca odrádzala množstvo dlžníkov od bankrotu prílišná zdĺhavosť a tvrdosť procesu oddlženia. Počas niekoľkých rokov museli totiž dlžníci súdu odovzdávať takmer celý svoj pravidelný príjem.

Vzdanie sa majetku

Dlžník sa po novom môže zbaviť dlhov buď konkurzom, alebo prostredníctvom splátkového kalendára. Hlavným rozdielom je, že pri splátkovom kalendári nemusí dôjsť k speňaženiu celého majetku dlžníka, ale ten si ho môže ponechať. Splátkový kalendár sa zostavuje na päť rokov.

Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať len centrum právnej pomoci. Dlžník mu musí predložiť životopis, opis aktuálnej životnou situácie a sumár dlhov. Ďalej musí predložiť zoznam aktuálneho majetku, zoznam veriteľov, vyhlásenie o platobnej neschopnosti a doklady preukazujúce prebiehajúce exekučné konanie. Ak dlžník spĺňa všetky podmienky, centrum podá v mene dlžníka návrh na vyhlásenie konkurzu na súd.

Ako na to

Pri splátkovom kalendári je proces jednoduchší. Je potrebné sa preukázať dokladom preukazujúcim exekučné alebo iné vykonávacie konanie. Ďalej dokladom o trvalom príjme a o majetku. „V prípade konkurzu odovzdá dlžník majetok na speňaženie, súd rozhodne o uspokojení pohľadávok veriteľov z výťažku a následne rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný,“ vysvetľuje Alexander Rakovský, radca riaditeľky kancelárie Centra právnej pomoci.

Napriek tomu, že pri splátkovom kalendári sa dlžník nevzdáva svojho majetku, veľkej obľube sa neteší. Takmer všetky prípady oddlženia totiž prebiehajú konkurzom. V treťom štvrťroku si splátkový kalendár vybralo len 18 dlžníkov. Problémom je totiž relatívne dlhý čas procesu piatich rokov.

Bankrot nie je všeliek

Napriek narastajúcej obľube osobného bankrotu nie je možné zbaviť sa všetkých dlhov.  Dlžník sa zbaví iba tých, ktoré mu vznikli pred vyhlásením konkurzu, ako aj záväzkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti na základe dovtedy uzatvorených zmlúv, či záväzkov. Existujú však aj dlžoby, ktoré bude musieť dlžník splácať aj po ukončení bankrotu.

Patria sem pohľadávky iných fyzických osôb, ktoré neboli písomne upovedomené o tom, že bol konkurz vyhlásený, ďalej zabezpečená pohľadávka, napríklad vo forme záložného práva na dom, a aj pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví, či spôsobenú úmyselným konaním. Zbaviť sa ďalej nie je možné ani dlhov na výživnom, pracovnoprávnych nárokoch, napríklad miezd, či peňažného trestu podľa trestného zákona.

„Centrum právnej pomoci predpokladá enormný nárast žiadostí, s odhadovaným počtom desať tisíc v tomto roku,“ hovorí A. Rakovský. Osobný bankrot tak umožní zbaviť sa dlhov a exekúcií veľký počet dlžníkov. Okrem nových pravidiel pri konkurzoch sa ich však týkajú aj iné opatrenia. Napríklad zmeny v exekúciách, ktoré majú zamedziť zneužívaniu situácie zo strany exekútorov, alebo chystaná exekučná amnestia, ktorá by mala odpustiť dlžníkom časť dlhov voči štátu.

Jedna odpoveď na “Nové pravidlá osobného bankrotu vyvolali explóziu záujmu dlžníkov”

  1. Miroslav Mizer píše:

    zdravim Vas som zadlženy splacam požičky som živnostnik pracujem v zahraniči a neostava mi na živobytie
    mam toho vela čo zarobym všetko ostava v banke prosim vas o radu ako dalej .
    TL.+421905107773

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *