Nedeľa 07. júna. Meniny má Róbert

Novela Občianskeho zákonníka zmenila podmienky zániku poistenia

Od prvého októbra platí novela Občianskeho zákonníka, ktorá mala zefektívniť zánik poistenia z dôvodu nezaplatenia poistného. V praxi však úprava vniesla do situácie viac chaosu ako poriadku a sťažila život poisťovniam ako aj ich klientom.

Problém bolo predlžovanie poistného vzťahu

Poistenie je zmluvným vzťahom, ktorý možno vypovedať štandardne – dohodou, ale aj inými formami. Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne hovorí: „Poistenie možno ukončiť vypovedaním poistnej zmluvy do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia, a to zo strany poisteného alebo poisťovne, výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď je treba podať písomne najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané.“

Existujú však aj iné možnosti. Napríklad, ak si klient vyberie ukončenie zmluvného vzťahu nezaplatením poistného. Nie je to štandardný postup, ale Občiansky zákonník ho umožňuje. „Poistná zmluva zaniká aj nezaplatením, ak poistné za prvé poistné obdobie, alebo jednorazové poistné, nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa splatnosti alebo nezaplatením poistného, ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne,“ hovorí H. Kanderková.

Práve výzva na zaplatenie poistného od poisťovne sa stala predmetom novely Občianskeho zákonníka. Do konca septembra totiž síce platilo, že poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy, avšak v zákone sa neuvádzalo, dokedy musí byť výzva z poisťovne zaslaná.

Takéto nejednoznačná interpretácia teda neurčovala poisťovni povinnosť, kedy má zaslať výzvu. To mohlo v niektorých prípadoch viesť k umelému predlžovaniu poistného vzťahu. Práve to bolo dôvodom na zmenu. Počas nezaplateného poistného má poisťovateľ totiž nárok na dlžné poistné aj s úrokmi z omeškania. V prípade poistnej udalosti však zároveň dochádzalo k výraznému kráteniu poistného plnenia.

Od októbra sa preto do Občianskeho zákonníka dostala aj lehota, dokedy musí poisťovňa výzvu na zaplatenie zaslať. Poisťovateľ je tak povinný urobiť do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. No poisťovne nehodnotia úpravu ako šťastnú.

Vzrástli náklady

Poisťovne sa totiž okrem toho budú musieť od nového roka vyrovnať s novými daňovými povinnosťami. A aj novela Občianskeho zákonníka im zvýšila náklady, s ktorými nepočítali. Navyše samotné zasielanie výzvy do jedného mesiaca je podľa nich problematické. „Nariadenie je možné aplikovať iba so zjavnými problémami, ako na strane poisťovní, tak aj na strane klientov,“ hovorí Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO). Zasielanie výziev sa podľa nej minie účinku.

„Obávame sa, že poisťovne vynaložia kopu financií a úsilia na zasielanie výziev, ktoré budú klientov zbytočne obťažovať a nebudú ochotní preberať si zásielky od doručovateľa. Neuvedomia si, že neprebratie zásielky spôsobí, že hoci sa klient o obsahu zásielky nedozvie, začne mu plynúť lehota pre zánik poistenia. Poistenie mu tak môže zaniknúť bez toho, aby sa o tom dozvedel,“ vysvetľuje J. Žáková.

Obzvlášť závažný dôsledok to bude podľa nej mať pre životné poistenie. „Neodôvodnené predlžovanie zmluvného vzťahu, ktoré sa uvádza v dôvodovej správe ako dôvod na túto legislatívnu zmenu, sa tak v realite nahradí rýchlymi zánikmi poistných zmlúv, aj keď o to klient nebude mať záujem, alebo ani vedomosť,“ konštatuje J. Žáková.

Poisťovne už podľa aktuálnej novely posielajú výzvy na nezaplatene poistného. Negatívny dopad v praxi potvrdzuje aj Matej Neumann, z poisťovne Union: „Táto zmena má aj negatívny vplyv na klientov, lebo množstvo z nich má nastavený trvalý príkaz na zaplatenie poistného na určitý deň, alebo poistné hradia s oneskorením“. Takíto klienti doteraz výzvy nedostávali, no po novom už áno.

Poisťovne volajú po zmene

Napriek tomu, že sa Občiansky zákonník snažil zjednotiť termín, dokedy klienti dostanú výzvu o nezaplatení, stále zostala v platnosti aj možnosť ukončenia poistenia nezaplatením poistného do troch mesiacov, čo istým spôsobom znižuje zaťaženie klientov, ktorí v taktom prípade nemusia chodiť na poštu iba pre to, že uhrádzali poistenie pár dní po splatnosti. Na druhej strane existencia dvoch prístupov môže byť mätúca.

V snahe nepreťažovať klientov Katarína Kukurová z poisťovne Generali vysvetľuje, že novelu zákona aplikovali práve druhým spôsobom: „Na základe tejto úpravy zákona sa naša poisťovňa rozhodla od 1. novembra ukončiť posielanie výziev s doručenkou a realizovať zánik zmlúv do troch mesiacov od splatnosti najstaršieho neuhradeného predpisu. Klienta budeme informovať o možnom zániku zmluvy z dôvodu neplatenia upomienkou.“

Aktuálna situácia teda  k zjednodušeniu zániku poistenia neprispela. Naopak skôr môže vyvolávať chaos, dlhšie rady na poštách a nevyžiadané zániky poistení. Aj J. Žáková sa preto domnieva, že súčasná situácia by nemala byť konečnou a je nutné zjednotenie postupu:„Navrhujeme pri najbližšej príležitosti legislatívne zjednotiť režim zániku poistenia pre nezaplatenie ďalšieho poistného s režimom zániku poistenia pre nezaplatenie prvého, respektíve jednorazového poistného.“  Takýmto opatrením by odpadli zvýšené náklady a klienti by neboli šikanovaní kvôli niekoľkodňovému omeškaniu platieb.

5 odpovedí na “Novela Občianskeho zákonníka zmenila podmienky zániku poistenia”

 1. Peter Ištván píše:

  Chlapec mal úraz amputácia prsta prostredníka,bola mu vyplatená suma 200.eur.po roku sme poslali poisťovní tlačivo na trvalé následky čo mu aj bolo dneska vyplatené , poukazujem na sumu ktorá mu bola doručená no myslím si že nie adekvátne ohodnotená smiešna suma 40.eur.pricom 5eur platil i lekára za vypísanie ,čo to je za poisťovňu ktorá sa takto stavia k poistnikovi však to je o hanbu .

 2. Pavol Mokrý píše:

  Štandardne som dostal poistnú zmluvu na havarijné poistenie na nasledovný rok. V zmluve boli uvedené ďalšie údaje o poistnej zmluve – úprava z dôvodu zvýšených nákladov na opravy, úprava z dôvodu zvýšených nákladov na individuálnu škodovosť. Nakoľko som týmto termínom nerozumel, prostredníctvom formuláru na stránke poisťovne som žiadal vysvetlenie ešte v limite 6 týždňov pred ukončením zmluvy. Potvrdenie o prijatí som nedostal. Po týždni čakania, ale po lehote ukončenia zmluvy som opäť prostredníctvom formuláru urgoval moju predchádzajúcu žiadosť. Potvrdenie o prijatí formuláru som nedostal. Odpoveď som nedostal tiež. Po 13 dňoch som volal na Calgary centrum, súhlasil som s nahrávaním rozhovoru, mi pani zistila, že moje formuláre dostali a na ne odpovedali. Ja som tvrdil, že nič som nedostal, lebo by som sa 3 x nedožadoval odpovedi. Vysvetlila mi pojmy a dohodol som sa, že po krátkom zvážení sa obratom ozvem. Obratom som sa ozval, že poistku ruším pre zvýšenie ceny a nefunkčné e- mailovej komunikácie. Mal som si stiahnuť príslušný formulár, poslať kópiu listu, preskenovať vyplnenú žiadosť o zrušenie poistky s podpisom a poslať. Dohodli sme sa, že zavolám, či to pani dostala a či mi prišiel o tom e- mail. Samozrejme som nič nedostal, zavolal som jej to a považoval som vec za vybavenú. Volal som aj do pobočky ako je moja vybavená, dostal som odpoveď, že prišla akceptácia výpovede z ústredia. Po niekoľkých dňoch prišla aj mne poštou, ale k dátum o rok neskôr z dôvodu výpovedi po 6 týždňovej lehote. Poslal som e-mailom sťažnosť riaditeľke na úroveň poskytovaných služieb a znovu som jej celý prípad popísal a zdokladoval. Dodnes, 19 dní som nedostal Žiadnu písomnú odpoveď, odmietol som osobný pohovor, lebo som žiadal písomné výhrady a odpovede k mojej sťažnosti.
  Viete mi, prosím, poradiť ako mám postupovať? Poistku už zo zásady nehodlám zaplatiť.
  Ďakujem
  Pavol Mokrý

 3. Zdeno píše:

  dobrý deň ,chcel by som požiadať touto cestou novú vládu pána premiéra aby zmenili zákon o havarijných a zákonných poistkách . Jedná sa hlavne o ukončenie poistnej zmluvy : Prečo by mala mať poisťovňa právo na na dva roky poistného ,keď poistné zaniklo + si žiada 9% úroky z omeškania . Navrhoval by som taký zákon aby poisťovňa nemusela špekulovať a okrádať odídených klientov a to pri nezaplatení poistného do jedného mesiaca automatiky ukončila zmluvný vzťah s klientom . Píšem to preto ,lebo v roku 2007 som si uzatvoril poistku s poisťovňou GROUPAMA,a.s. Miletičova 21. Bratislava bola to poistka havarijná zaplatil som na celý rok 37 000.sk a po roku som od poisťovni odišiel v podstate bez toho že by som niečo dlhoval , len som zabudol písomne sa odhlásiť .Poisťovňa GROUPAMA,a.s. si teraz nárokuje za dva roky zaplatiť 2 300,€ + úroky z omeškania + všelijaké výdavky čo údajne mali. No poviem Vám že keď budete takýmto spôsobom nahrávať podvodníkom , zo Slovenska ostanú len samí bezdomovci, lebo poisťovňa to za pomoci súdnych úradníkov vykoná ďakujem

 4. Zdeno píše:

  poisťovňa GROUPAMA, a.s. pozor pozor neodporúčam nikomu ! ! nás okradla len za to že sme od nich odišli museli sme zaplatiť za dva roky poistné aj keď už sme tam neboli a naše ctené súdnictvo, keď nás dali na súd im to prikleplo tak že súdy a podvodníci = mafia

 5. Zdeno píše:

  chcel by som navrhnúť našim zákonodarcom zmenu o platbách v poisťovníctve pre motorové vozidlá postup by bol napríklad ako mýto budeme platiť len keď jazdíme , takýmto spôsobom by nás poisťovne nemohli okrádať a hlavne by nešpekulovali

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *