Sobota 11. júla. Meniny má Milota

Nový exekučný poriadok: postavenie dlžníkov sa zlepšilo

Od prvého apríla platí novela exekučného poriadku, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom vyštverať sa z dlhovej pasce, zefektívniť exekúcie a proces vymáhania dlhu sprehľadniť. Novela zákona je pri neustálom náraste počtu Slovákov v exekúcii potrebná ako soľ, no nemožno jej nevytknúť znaky populizmu.

Novela neuľahčí život všetkým

Cieľom zmien v exekučnom poriadku, ktoré platia od 1.apríla je spraviť exekučné konania férovejšie, transparentnejšie, s vyrovnanejšími vzťahmi medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi, dlžníkmi a uľahčiť život ľuďom, ktorí sa dostali do nezvládnuteľných dlhov. Aspoň tak to vidí ministerka Lucia Žitňaská, ktorá zmeny iniciovala. „Snaha ministerstva spravodlivosti o urýchlenie exekučného konania a deklarované zvýšenie jeho férovosti je jednoznačne pozitívna,“ konštatuje Martin Musil zo spoločnosti Intrum Justitia Slovakia. Zároveň však dodáva: „Na druhej strane nie som úplne presvedčený, že schválená novela v plnej miere naplní tieto očakávania. Novela exekučného poriadku zavádza niekoľko noviniek, ktoré jednostranne zhoršujú postavenie veriteľa. Na základe týchto skutočností máme oprávnené obavy, že novela negatívne ovplyvní celkovú vymožiteľnosť pohľadávok.“

V novej úprave nájdeme aj riešenie otvorených exekučných konaní, ktoré ľudí prenasledovali často až do dôchodku. „Uľahčenie života ľudí môže nastať v tom, že v nových konaniach bude exekúcia exekútorom zastavená pri fyzických osobách po piatich rokoch a pri právnických osobách po dva a pol roku, ak je zrejmé, že je subjekt nemajetný a nie je možné pohľadávku vymôcť,“ hovorí Anetta Demešová, súdna exekútorka.

Zastavenie, alebo odklad exekúcie

Po novom totiž môže súd exekučné konanie zastaviť, ak sa v uvedenej lehote nepodarí nič vymôcť. Na druhej strane to môže otvoriť Pandorinu skrinku ešte väčšej nezodpovednosti dlžníkov ako doteraz. Veritelia tým môžu začať, v porovnaní s dlžníkmi, ťahať za kratší koniec a hrozí, že k pohľadávkam sa nikdy nedostanú.

Nespokojnosť vrhá novela aj do radov exekútorov, pre ktorých zavádza princíp paušálnych nákladov určených vyhláškou. „Náklady na vedenie exekučného konania budú predvídateľnejšie ako pre dlžníka, tak aj pre veriteľa v prípadoch neúspešných exekúcií. Obmedzená bude aj výška odmeny pre exekútora,“ hovorí Peter Bubla, hovorca Ministerstva spravodlivosti.

Súdny exekútor však financuje exekučné konanie z vlastných prostriedkov. Ako hovorí A. Demešová: „Exekútor je z tohto pohľadu podnikateľ. Je úplne bežné, že konanie prebieha aj viac ako desať rokov. Počas celej doby vedenia konania musí vykonávať úkony smerujúce k zisťovaniu alebo speňažovaniu majetku. Dlžníci aj po niekoľkých rokoch mohli nadobudnúť majetok (napríklad zdediť) a ten sa mohol začať speňažovať. Staré konania sa dokončia podľa starej úpravy.“ Zmena teraz kladie na plecia exekútorov výzvu, ako upraviť procesy vymáhania starých a aj nových konaní.

„Súčasný trend akým problematiku rieši vláda a štátne inštitúcie je taký, že sa primárne zameriavajú najmä na hasenie už existujúcich problémov, na prijímanie populárnych riešení na úkor veriteľov, ale takmer úplne chýba prevencia,“ komentuje kroky vlády M. Musil. Situácia v oblasti zadlženia Slovákov sa pritom z roka na rok zhoršuje. „Zo svojej 15 ročnej praxe viem posúdiť, že kedysi mali dlžníci jeden – maximálne dva dlhy. Teraz sa ocitajú v situáciách, kedy majú záväzky aj voči desiatim subjektom. Je nespochybniteľné, že ľudia sa ľahšie zadlžujú, nechcú byť dostatočne zodpovední za svoje rozhodnutia a ak sa dostanú do exekúcie, posledné čo chcú, je ich povinnosť vysporiadať záväzky,“ hovorí A. Demešová. Novela teda rieši najmä pomoc dlžníkom, no prevencia voči zadlžovaniu ostáva nepovšimnutá.

„Opakované posilnenie postavenia dlžníkov môže znamenať, že sa im vyplatí nesplácať. To však znamená, oslabenie postavenia veriteľov, a teda tí, ktorí by mali byť silní stávajú sa slabšími, pretože sa nikdy ku svojim peniazom nedostanú. Tu je pravdepodobne dôležitejšie dlhodobé riešenie problematiky finančnej gramotnosti obyvateľov,“ myslí si Stanislava Kolesárová zo Slovenskej komory exekútorov. Novela totiž dáva dlžníkovi do rúk silný nástroj, možnosť požiadať o odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov. Či to však reálne pomôže, alebo vytvorí priestor na špekulácie je otázne.

„Na základe našich skúseností môžem povedať, že značná časť dlžníkov tento inštitút využije len na odklad svojej povinnosti a ich situácia sa bez aktívnej pomoci za tri mesiace nijako nezlepší,“ hovorí M. Musil. Preto ako najväčšie negatívum novely vníma to, že Ministerstvo spravodlivosti prijalo predpis, ktorý zásadným spôsobom mení pravidlá hry a významne obmedzuje len jednu stranu. Podľa neho bude mať táto novela z pohľadu vymožiteľnosti práva a pohľadávok viac negatívny efekt. Myslí si, že zmeny nepriamo nabádajú isté skupiny občanov k nezodpovednému a v niektorých prípadoch až podvodnému správaniu sa, pretože majú pocit, že ich štát bude chrániť pred veriteľmi. „Som presvedčený, že neplatenie záväzkov je pre fungovanie ekonomiky zničujúce,“ dodáva M. Musil

Jediný exekučný súd

K jednej z najdôležitejších zmien exekučného poriadku patrí zriadenie jediného exekučného súdu v Slovenskej republike, ktorý pozitívne vnímajú takmer všetky dotknuté strany. „Zriadením jediného exekučného pracoviska na Okresnom súde v Banskej Bystrici chceme dosiahnuť vyššiu úroveň špecializácie sudcov a administratívnych pracovníkov v exekučnej agende, čo by malo v konečnom dôsledku znamenať rýchlejšie a efektívnejšie vybavovanie exekučných konaní. Výsledkom by mala byť aj predvídateľnosť rozhodovania v porovnateľných prípadoch,“ hovorí P. Bubla.

Okrem toho bude samotný výber exekútora náhodný a zaradení do neho budú môcť byť iba tí, ktorí splnia presné podmienky, ako napríklad uhradené záväzkov voči oprávneným a ich úrad bude musieť byť aj materiálno-technicky a personálne vybavený. Tým by sa mala dostať do systému viac zodpovednosti a celému procesu by mala napomôcť aj elektronizácia. Do veľkej miery je to však stále len zefektívňovanie procesu a nie riešenie samotného exekučného problému.

Jedna odpoveď na “Nový exekučný poriadok: postavenie dlžníkov sa zlepšilo”

  1. Sona zabavcikiva píše:

    Mne začali strhat exekúciu a bolo to v roku 2005 a není som si vedomá že som si niečo brala a je to už 13 rokou a teraz mi to začali strhat majú právo po toľkých rokoch strhat a neviem zaco to je niekto asi spravil podvod lebo som v tomto roku stratila opcianskeho preukaz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *