Pondelok 21. októbra. Meniny má Uršuľa

Nový kurz poisťovníctva na Slovensku: centralizácia!

Podľa Národnej banky Slovenska dnes pôsobí na Slovenku 22 pobočiek zahraničných poisťovní a iba 16 vo forme akciovej spoločnosti so sídlom na Slovensku. Pred dekádou bol pritom ich počet o tretinu vyšší. Nové smernice a regulácia zo strany štátu motivujú poisťovne ku konsolidácii a centralizácia bude pre mnohé z nich riešením, ako sa prispôsobiť zmenám na trhu.

Stojaté vody rozčerila Solvency II

Výraznejšie zmeny na poistnom trhu sa začali po prijatí jednotnej európskej smernice Solvency II, ktorá vstúpila do platnosti minulý rok. „Znamenalo to napríklad zmenu systému riadenia. Boli vytvorené kľúčové funkcie nezávislého dohľadu a zodpovednosť za výkon kontroly sme rozdelili na jednotlivé stupne riadenia tak, aby bolo možné vykonávať efektívnu kontrolu rizík vo firme,“ hovorí Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Smernica preniesla na poisťovne aj väčšie kapitálové požiadavky. „V rámci Solvency II sú poisťovne povinné držať pomerne veľké množstvo kapitálu. Dôležitým faktorom je následne diverzifikácia, či už v rámci ponúkaných produktov alebo odvetví, ale aj diverzifikácia regionálna, keď nadnárodné skupiny prechodom existujúcich akciových spoločností na pobočky významných spôsobom znižujú nároky na požadovaný kapitál,“ vysvetľuje Martin Žáček, generálny riaditeľ UNIQA poisťovne.

Výhodou centralizácie je to, že pobočka na rozdiel od akciovej spoločnosti nemusí držať základné imanie a tiež ani povinnú administratívu akciovky – predstavenstvo či dozornú radu, vlastné oddelenia na riadenie, financovanie, controling, IT, administratívu, reportovanie, ďalšie podporné procesy. To šetrí financie. Už pred dvoma rokmi realizovala napríklad úspešný prechod na pobočku životná poisťovňa MetLife, predtým dlhú dobu pôsobiaca pod značkou Amslico.  

Priestor na ďalšie zmeny

Ak Solvency II odchýlila dvere zmenám, tak smernica o Distribúcii poistenia IDD ich môže naplno otvoriť a centralizáciu ešte posilniť.  H. Kanderková pripúšťa: „Nová legislatíva, môže znamenať pre poisťovne tlak na racionalizáciu kapitálovej potreby a zefektívňovanie činností, procesov a následnej transformáciu na pobočky zahraničnej poisťovne.“

Smernica IDD musí byť adaptovaná do konca februára 2018. Okrem toho sa poisťovne na Slovensku musia vyrovnávať aj s ďalšími zásahmi, ktoré prináša národná legislatíva. Ako hovorí Daniela Michaličová z Komunálnej poisťovne: „Už pri rokovaní o zavedení ďalšieho osem percentného odvodu sa objavovali úvahy o tom, že niektoré poisťovne môžu Slovensko opustiť úplne a svojich slovenských klientov poisťovať do zahraničia, keďže môžu podnikať na základe európskeho pasu, teda voľného poskytovania služieb.“

Milan Janásik z poisťovne Generali konštatuje, že upúšťanie poisťovní od právnej formy akciovej spoločnosti, ako aj preferencia pobočky zahraničných poisťovní je logická: „Vzhľadom na kapitálové požiadavky sa tento trend dal očakávať už skôr. Po spomalení rastu poistného trhu sa navyše zvýšil tlak na efektivitu a transformácia na pobočku môže byť riešením.“ No dodáva, že ani to nie je pre poisťovne spásou: „Samotná transformácia nezaručí úspech a v minulosti sme boli aj na slovenskom trhu svedkami viacerých neúspešných transformácií a podnikových kombinácií. Relatívne úspešné spoločnosti vynakladali príliš veľa energie na riešenie interných problémov a stratili pozíciu na trhu aj klientov.“

Nejde o slovenské špecifikum

Konsolidácia síce šetrí náklady a umožňuje zbaviť sa niektorých regionálnych záťaží, no celú Európu zasahuje regulácia. Centralizované riadenia sa však aj tu ukazuje ako prínosné, keďže dokáže pružne reagovať na nové situácie v jednotlivých krajinách a know – how úspešne etablovať v iných. „Výhodou lokálnych špecifík je, že nás inšpirujú aj pre ďalšie trhy a tak sme niekedy pripravení už vopred na veci, ktoré na niektoré trhy prídu až časom. Napríklad regulácia provízií z Maďarska a Poľska, alebo alikvotne vyplácanie provízii z Česka už sú našim business as usual, takže keď začne tento fenomén fungovať na Slovensku, alebo v inej krajine, tak budeme veľmi dobre pripravení,“ hovorí Barbora Husárová z NOVIS Poisťovne, ktorá prostredníctvom pobočiek pôsobí v ôsmych krajinách. Podobne hodností situáciu aj M. Žáček z UNIQA poisťovne: „Som rád, že môžeme veľký počet nápadov prenášať zo Slovenska do Čiech.“

Pre poisťovňu má centralizácia hlavne finančné výhody, no ušetriť môže aj klient. „Finančný rozdiel vieme pretaviť do vyššieho krytia a kvality za konkurenčnú cenu,“ hovorí Ondrej Zaťko, vedúci organizačnej zložky poisťovne Premium na Slovensku.

V ideálnom prípade nedôjde pre klienta k žiadnemu zhoršeniu servisu, a to bez ohľadu na to, či je poistený v slovenskej akciovej spoločnosti, ale v zahraničnej pobočke, no isté riziká predsa len existujú. „Pre zákazníka by to mohlo znamenať nižšiu mieru dostupnosti služieb poisťovne, keďže niektoré činnosti a procesy sa transformáciou na pobočku presunú do zahraničia,“ hovorí H. Kanderková. Ďalším problémom je zložitejšia situácia pri riešení neštandardných situácií.

„Pokiaľ poisťovňa zostáva slovenskou akciovou spoločnosťou, tak podlieha regulácii a dohľadu Národnej banky Slovenska. A to považujem z pohľadu klienta za podstatný aspekt. Spomeňte si na nedávny krach poisťovne ASTRA, ktorá na Slovensku pôsobila vo forme pobočky s domovských orgánom dohľadu v Rumunsku. Poškodených v PZP síce odškodňuje garančný fond Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP), ale klienti poisťovne sa dostali do veľmi nepríjemnej situácie, kedy sa s novými nárokmi musia obracať do Rumunska,“ pripomína M. Záček.

Napriek tomu, že konsolidácia a centralizované riadenie má aj svoje negatíva a riziká, bude zrejme predstavovať budúcnosť poisťovníctva. „Na trhu bude nepochybne dochádzať k ďalšej konsolidácii. Práve regulatórne nároky kladú stále väčšie požiadavky na kapitál a celkové riadenie spoločnosti. Niektoré subjekty tak budú zvažovať, či je pre ne pôsobenie na našom trhu ešte efektívne,“ odhaduje šéf poisťovne Uniqa.

No priestor je aj na nové trendy. O. Zaťko napríklad uvádza, že poisťovňa Premium už teraz využíva na riadenie, financie, IT, controling, administratívu, zaistenie a reporty externú spoločnosť Quest, ktorá takýmto spôsobom riadi ďalších 13 poisťovní. „V súčasnej dobe regulácií, kontroly a administratívnej náročnosti vidíme centralizáciu ako veľmi dobrú cestu ako zjednodušiť proces a pritom ušetriť nemalé financie,“ uzatvára.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *