Utorok 27. októbra. Meniny má Sabína

O „materskú“ je medzi mužmi čoraz väčší záujem. Odchádza na ňu až každý štvrtý otec

Slovenskí otcovia majú nárok na 28 týždňov materskej, počas ktorej im prináleží 75 percent ich hrubého príjmu. “Materská” pre otcov na Slovensku tak patrí k najštedrejším politikám svojho druhu na svete.

Slovenská materská pre otcov sa teší čoraz väčšej popularite. V ostatných rokoch počet otcov na materskej dovolenke rýchlo rástol. Kým v roku 2018 túto dávku poberalo takmer 10 tisíc otcov, len za prvých šesť mesiacov v roku 2019 si nárok uplatnilo už 6,5 tisíca otcov. V pomere k počtu detí narodených v tomto období to predstavuje štvrtinu. Od zavedenia politiky v roku 2011 sa počet otcov na materskej každý rok v priemere zdvojnásobil.

Pri hodnotení týchto čísla treba navyše brať do úvahy i to, že na materskú malo nárok len 71 percent všetkých otcov. (Nárok na materskú majú tí otcovia, ktorí si platia nemocenské poistenie aspoň deväť mesiacov z dvoch rokov pred jej začiatkom a súčasne sú v čase odchodu na materskú nemocensky poistení. Nemocenské poistenie si platia zamestnanci, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby. Otcovia sa tiež môžu poistiť dobrovoľne, bez ohľadu na výšku svojich príjmov.)

Príčinou vyššieho záujmu otcov o materskú môže byť rast materského príspevku v pomere k predošlému príjmu a postupne rastúce povedomie o tejto možnosti starostlivosti o dieťa. V rokoch 2016 a 2017 vzrástlo materské v pomere k predošlému príjmu zo 65 percent na 75 percent vymeriavacieho základu a od roku 2017 maximálne možné materské z 1,5- na dvojnásobok priemernej mzdy. Od roku 2019 tiež môžu ísť na materskú obaja rodičia súčasne, ak majú viac než jedno dieťa vo veku do troch rokov. Práve tieto zmeny zvýšili motiváciu otcov ísť na materskú dovolenku.

Na materskú chodia otcovia s vyšším príjmom a vyšším vzdelaním

Na materskú chodí viac otcov s nadpriemerným príjmom. Polovica z nich zarábala nadpriemernú mzdu. Približne štvrtina otcov zarábala podpriemernú mzdu. Zároveň rastie pravdepodobnosť, že otec pôjde na materskú rastie, ak matka zarába viac než otec.

Pravdepodobnosť materskej otca je tiež vyššia, keď je jeden z rodičov samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO). Príčinou môže byť to, že SZČO otcovia popri materskej môžu ďalej pracovať, navyše pri poberaní materského neplatia odvody. Pre SZČO otca pracujúceho z domu môže byť jednoduchšie skĺbiť materskú s prácou v menšom rozsahu. SZČO otcovia popri materskej môžu tiež pokračovať v práci v plnom rozsahu, zatiaľ čo sa o dieťa ďalej stará matka, ktorá zostáva doma. Zostať doma počas materskej otca zase môže byť jednoduchšie pre SZČO matky v porovnaní s matkami, ktoré sú zamestnané.

Pravdepodobnosť otca ísť na materskú rastie so vzdelaním otca aj matky. Matky s vyšším vzdelaním v porovnaní so zvyšnými matkami nastupujú do práce mierne skôr a materská otca môže byť vítaným spôsobom ako zabezpečiť starostlivosť o dieťa. Otcovia s vyšším vzdelaním zároveň môžu byť v lepšej pozícii pri vyjednávaní o materskej so svojím zamestnávateľom. Muži aj ženy s vyšším vzdelaním sú tiež častejšie zástancami rodovej rovnosti. Pravdepodobnosť, že otec pôjde na materskú je vyššia obzvlášť v rodinách, kde majú vysokoškolské vzdelanie obaja rodičia.

Naopak vo výrazne menšej miere využívajú možnosť ísť na materskú otcovia z marginalizovaných rómskych komunít. Aj po zohľadnení ďalších charakteristík ako vzdelanie či príjmy, je pravdepodobnosť, že rómski otcovia s nárokom na materskú zostanú doma podstatne nižšia v porovnaní s otcami vo väčšinovej populácii. Rodičia z vylúčených komunít môžu mať tiež horší prístup k informáciám o tomto relatívne novom opatrení.

Tretina otcov na materskej pracuje

V súčasnosti takmer tretina otcov popri materskej pracuje. Viac než polovica otcov (57 %), ktorí v roku 2019 popri materskej pracovali, zarobili nanajvýš polovicu svojho predošlého príjmu. Viac než polovicu svojho predošlého príjmu zarobilo 43 percent otcov a 23 percent zarobilo viac než 90 percent svojho predošlého príjmu. Vysoký príjem pritom môže indikovať, že títo otcovia popri materskej pracovali na nezmenený úväzok a materskú netrávili doma s dieťaťom, čo nie je cieľom tohto opatrenia.

Popri materskej častejšie pracujú otcovia s vyššími príjmami. Z otcov, ktorí v roku 2019 popri materskej ďalej pracovali, pred materskou iba 14 percent zarábalo menej ako tri štvrtiny priemernej mzdy, 57 percent zarábalo viac než 1,25-násobok priemernej mzdy.

„Materská“ otcov umožňuje ženám začať skôr pracovať

Keď otcovia idú na materskú, matky začnú skôr pracovať. Čas nástupu matiek do práce sa skracuje aj s vyšším príjmom. Vyšší príjem v porovnaní s mužom prispieva ku skoršiemu návratu do práce. Do práce tiež skôr nastupujú matky, ktoré pracovali aj tesne pred pôrodom . Vysvetlením môžu byť náklady obetovanej príležitosti. Vyšší príjem môže matku motivovať vrátiť sa do práce skôr. Zároveň však môže čeliť väčšiemu tlaku zo strany zamestnávateľa, či obavám, že v práci príliš zaostane.

Približne polovica z matiek, ktoré do práce nastúpili v roku 2019, začali pracovať do 33 mesiacov po pôrode, polovica bola doma dlhšie. Ak bol otec na materskej, polovica matiek sa zamestnala už do 25 mesiacov po pôrode, čo svedčí o lepšom uplatnení žien v takýchto prípadoch. Ak však otcovia počas materskej pracovali, matky zostali doma dlhšie než 25 mesiacov. Naopak, čas po nástup do práce je dlhší, ak je otec SZČO. Matky vtedy do práce nastupujú po 36 mesiacoch.

Práve zlepšenie pracovného uplatnenia žien je jedným z cieľov zavedenia materskej pre otcov. Ženy sa totiž tradične venujú deťom, čo ich často diskvalifikuje z pracovného postupu. Výsledkom je ich nižšia priemerná mzda. V porovnaní s mužmi zarábajú ženy na Slovensku v priemere o 19 percent menej ako muži. Je to šiesty najvyšší rozdiel v EÚ. Matky zarábajú menej než bezdetné ženy a čelia takzvanej pokute za materstvo.

Počas materskej a rodičovskej ženám nezostáva priestor pre profesionálny rozvoj, zároveň im v dôsledku materských a rodičovských dovoleniek môže pripadnúť väčšia miera zodpovednosti za rodinu a domácnosť aj po nástupe do práce. Pre rodinné povinnosti sa matky môžu rozhodnúť pre prácu, ktorú s nimi dokážu lepšie skĺbiť, napríklad vo verejnom sektore.

Dôsledkom nižších príjmov žien je, že v porovnaní s mužmi sú menej ekonomicky nezávislé a menej slobodné v rozhodnutiach o svojom živote.

Odporúčania na zlepšenie:

Materská na viac častí – pre otcov môže byť problémom, že nechcú alebo nemôžu z práce odísť na celých 28 týždňov. Čerpaniu by mohla pomôcť väčšia flexibilita, ak by si otec mohol materskú mohol rozdeliť na viac častí (napríklad dvakrát po troch mesiacoch).

Materská na čiastočný úväzok s kráteným materským – popri materskej dovolenke by otec alebo matka mohli pracovať, výška vyplácanej materskej by sa im však o tento príjem krátila. Suma krátenej dávky a „čistého“ príjmu z práce by sa tak rovnala výške nekrátenej materskej. V prípade poberania materskej na čiastočný úväzok by sa tiež predĺžila jej výplata. Celková suma materskej by tak bola rovnaká, vyplatená by však bola počas dlhšieho obdobia.

Rovnaké podmienky pre SZČO a zamestnancov – pravidlá ohľadom materskej na čiastočný úväzok, či na viac častí by mali podobne ako pre zamestnancov platiť aj pre SZČO (napríklad prostredníctvom krátenia paušálnych výdavkov). Príjem SZČO popri materskej by tiež mal byť obmedzený.

Budovanie povedomia o materskej pre otcov s dôrazom na skutočnú starostlivosť otca o dieťa – rôzni otcovia materskú využívajú rôzne, na materskú napríklad chodí viac otcov s vyšším vzdelaním či vyšším príjmom. Rovnomernejšiemu využívaniu materskej môže pomôcť verejná informačná kampaň zameraná na prínosy materskej pre matky, otcov aj deti. Dôraz by mal byť kladený na materskú, počas ktorej otec skutočne trávi s dieťaťom čas a zodpovedá za jeho potreby. Využívaniu môže pomôcť aj premenovanie politiky na otcovskú dovolenku.

Autorka je doktorandkou rodových štúdií na London School of Economics and Political Science. Jej práca „Ani muži nemôžu mať všetko“ bola podporená Economic and Social Research Council.

Jedna odpoveď na “O „materskú“ je medzi mužmi čoraz väčší záujem. Odchádza na ňu až každý štvrtý otec”

  1. Eva píše:

    Je sympatické, že slovenskí muži, sú ochotní zostať doma s deťmi. Otázka len je, či majú naozaj záujem o výchovu, alebo ide zas o nejaký spôsob ako vybabrať so systémom 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial