Piatok 14. decembra. Meniny má Branislava, Bronislava

Obchodovanie opcií: Ako čítať grafy

V predošlom dieli edukačného seriálu o opciách sme si predstavili opcie od základu. Tentoraz sa zameriame na to, ako čítať opčné grafy, ako spoznať, či ste v zisku alebo v strate a pri ktorej cene nastáva bod zvratu. Ukážeme si aj základné opčné pozície, ktoré môžete otvoriť.

Medzi štyri hlavné typy opcií patrí long call, long put, short call a short put, z ktorých sa ďalej môžu vytvárať rôzne stratégie. Tieto opcie sa nazývajú vanilla opcie, čo znamená, že sú to opcie bez akýchkoľvek špeciálnych vlastností. Ako protipól vanilla opcií sú opcie exotické, ktoré majú vždy určité zvláštne špecifikum, ako napríklad viac dôb expirácie, viac strike cien a podobne, ale tieto ale nie sú predmetom dnešného dielu. 

Najprv si rozoberieme, čo znamená názov opcie. Long Call opcia vyjadruje dlhú (nákupnú) pozíciu na kúpnu opciu. Znamená to teda, že si kupujeme opčné právo, ktoré nám umožňuje si v budúcnosti zvoliť, či chceme alebo nechceme kúpiť podkladové aktívum za cenu dohodnutú pri otvorení kontraktu. Long značí, že opciu kupujeme. Call značí, že sa jedná o kúpne právo. Podobne je aj Long Put, kde Long má rovnaký význam, Put je potom právo predajné, to znamená, že na konci kontraktu máme právo podkladové aktívum predať. Na druhej strane máme Short Call, čo znamená vypísanie kúpnej opcie. Short značí, že predávame právo niekomu inému a Call, že sa jedná o kúpne právo (teda kupujúci Call opcie má právo kúpiť, predávajúci Call opcie musí toto právo uspokojiť, teda musí podkladové aktívum predať). Na konci životnosti opcie tak musíme podkladové aktívum predať danej protistrane za dohodnutú cenu. Za to, že podstupujeme riziko a vzniká nám povinnosť, inkasujeme opčnú prémiu. Podobne je to aj v prípade Short Put, tu však musíme v budúcnosti podkladové aktívum kúpiť (pretože vlastník opcie bude mať právo predať).

Teraz prejdeme k hlavným typom grafov.

Long Call

Graf vykresluje Long Call opciu. Na horizontálnej osi (os x) je cena podkladového aktíva, rastúca smerom zľava doprava. Na vertikálnej osi (os y) je zisk alebo strata opcie. Zisk je vždy nad 0 bodom grafu a strata pod, ako vyjadrujú obidve šípky. Tmavo červenou farbou je zobrazený graf samotnej opcie. Opcia začína v zápore, nakoľko prvotný náklad tvorí zaplatená opčná prémia. Z grafu rovnako vyplýva, že táto opčná prémia sa rovná aj maximálnej strate. Graf potom stúpa smerom nahor od hodnoty, ktorej sa hovorí strike. Strike je realizačná cena, resp. tá cena, za ktorú máme v budúcnosti právo kúpiť podkladové aktívum. Celá opčná pozícia je v zápore do tej doby, pokiaľ sa cena aktíva nedostane na hodnotu, ktorú zobrazuje v grafe bod zvratu. V bode zvratu, kedy graf opcie pretína os x, je celá opčná pozícia na nule. Pokiaľ by sa zvýšila cena aktíva aj o najmenšiu možnú hodnotu, dostáva sa pozícia do plusu.

Z grafu je dôležité vyčítať, že long call opcia špekuluje na vzostup podkladového aktíva, t.j. že opcia je v oblasti zisku vo chvíli, keď je cena aktíva vyššia, ako strike. To sa dá vysvetliť aj jednoduchým rozumom. Pokiaľ je strike 100, ale cena na trhu je 150, tak to v podstate znamená, že dané podkladové aktívum, napríklad ropu, môžeme kúpiť za 100 a pritom obratom na trhu predať za 150 a byť tak 50 v zisku.

Bod Zvratu

Analýza bodu zvratu je pre úspešné obchodovanie viac ako dôležitá, preto si prvý graf vykreslíme a určíme, ako bod zvratu spočítať. Pre určenie bodu zvratu sú kľúčové dve hodnoty, a to strike a opčná prémia. V prípade long call opcie je teda bod zvratu rovný Strike cene + Opčnej prémii. V prípade put opcií sa opčná prémia odpočíta. Opčná prémia vo vzorci musí byť braná v bodoch, aby boli zachované jednotky.

Teraz prejdeme k ďalším typom opcií, kde si už vykreslíme iba jednotlivé grafy.

Short Call

V prípade Short Call je  evidentná špekulácia na pokles podkladového aktíva, nakoľko pozícia je v zisku vo chvíli, keď je cena podkladového aktíva nižšia ako strike. Zároveň, zisk je tu obmedzený na výšku prémie a strata je neobmedzená.

Long Put

Long put opcia je špekulácia na pokles
podkladového aktíva. Stratu má obmedzenú na výšku zaplatenej prémie a zisk stúpa až do chvíle, keď sa hodnota podkladového aktíva rovná 0.

Short Put

Short put opcia špekuluje na vzostup podkladového aktíva a má, ako je z grafu vidieť, obmedzený zisk vo výške inkasovanej prémie a stratu obmedzenú iba nulovou hodnotou podkladového aktíva. Bod zvratu je, podobne ako v prípade Long Put, vypočítaný ako Strike – Opčná prémia v bodoch.

Konkrétne trhové prípady

Najprv, ako by vyzeral vstup do pozície, keby sme predpokladali, že cena podkladového aktíva bude rásť. Ukážeme si to na inštrumente GOLD.

V tomto prípade využijeme buď opciu Long Call alebo opciu Short Put, ktoré obidve špekulujú na vzostup ceny. Správny investor však nemusí uvažovať iba o smere, ale predovšetkým o rozsahu pohybu. Pokiaľ čakáme len mierny vzostupný pohyb, je lepšie zvoliť Short Put opciu, avšak pokiaľ sa na trhu rysuje väčší pohyb, ako je prípad grafu zlata, tak je najlepšie použiť Long Call opciu, ktorá je schopná z tak výrazného pohybu ťažiť.

Opačným prípadom by bol pokles ceny podkladového aktíva, ktorý si ukážeme na inštrumente OIL.

V prípade, že by bol očákávaný tak rozsiahly pokles, aký sme zaznamenali v posledných niekoľkých mesiacoch, tak je najlepšou voľbou Long Put opcia. V prípade, že by ste otvárali opciu niekedy v novembri minulého roku, bolo by výhodnejšie otvoriť Short Call opciu.

Logika voľby medzi Long Put a Short Call, resp. Long Call a Short Put, je v predpoklade, či bude pohyb vyšší ako opčná prémia, ktorá je inkasovaná za Short Call/Short Put. Pokiaľ nie, tak sme opciu zvolili správne, pokiaľ však áno, čo je prípad ako ropy, tak zlata, tak by sme zbytočne prišli o veľkú časť zisku a lepšou voľbou by boli Long opcie, ktoré majú neobmedzený zisk.

Po preštudovaní dnešného dielu seriálu by ste mali poznať základné opčné pozície, ich využitie a jednotlivé charakteristiky a nemalo by Vám robiť problémy čítanie v opčných grafoch. V budúcom dieli sa zameriame na prvú opčnú stratégiu, konkrétne Covered Call.

Autor je account manažér X-Trade Brokers.

Obchodujete s opciami?

View Results

Loading ... Loading ...

2 odpovede na “Obchodovanie opcií: Ako čítať grafy”

  1. Michal píše:

    Ja som zvedavý hlavne na tie exotické opcie.

  2. jan gazdik píše:

    binárne opci sú naozaj zaujímavé, ak by ste Chceli začať obchodovať, odporúčam prečítať si tieto tipy http://xbinop­.com/sk/binar­ne-opcie-tipy-pre-zaciatocnikov/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *