Pondelok 17. decembra. Meniny má Kornélia

Od júna platí zákon o spotrebných úveroch, viac chráni spotrebiteľov

Poskytovanie pôžičiek sa riadi prísnejšími podmienkami. Do platnosti vstupuje zákon o spotrebných úveroch, ktorý v marci schválila NR SR. Poskytovatelia úverov majú povinnosť registrovať sa v NBS a musia preveriť bonitu každého žiadateľa. Klienti môžu do 14 dní odstúpiť od zmluvy a predčasné splatenie ich nebude stáť viac ako 1%.

Poskytovatelia úverov v registri NBS

Každý žiadateľ si môže preveriť poskytovateľa úveru na internetovej stránke NBS, link http://regver.nbs.sk však bude aktívny až od 11. júna. Zákon definuje štyri kategórie: banky, lízingové spoločnosti, spoločnosti splátkového financovania a takzvané „iné spoločnosti“. Kto sa zozname neobjaví, úvery poskytovať nesmie.

Úžera sa posúdi individuálne

Trochu zahmlená je definícia úžery, podľa schváleného znenia nesmie: „odplata  podstatne prevyšovať odplatu obvykle požadovanú na finančnom trhu za spotrebiteľské úvery v obdobných prípadoch. Pri posudzovaní obdobnosti prípadov sa prihliada najmä na finančnú situáciu spotrebiteľa, spôsob a mieru zabezpečenia jeho záväzku, objem  poskytnutých peňažných prostriedkov a lehotu splatnosti.“

V praxi to znamená, že v prípade bánk bude hranica úžery stanovená nižšie ako v prípade nebankových spoločností, ktoré majú v úrokovej sadzbe zohľadnené väčšie riziko, keďže požičiavajú aj klientom, ktorým už banka nepožičia. Všeobecne sa teda nedá povedať koľko percentná úrokovú miera je úžerou. Podľa poslanca Jozefa Buriana to má svoje opodstatnenie, inak by hrozilo, že klienti budú špekulovať a odmietnu splácať svoje záväzky: „nie úžerné záväzky, ale záväzky tie, ktoré vyplývajú z normálnych klasických zmlúv.“

Spotrebiteľ musí byť informovaný a preverený

Legislatíva stanovuje poskytovateľom úverov povinnosť preveriť schopnosť žiadateľa splácať úver, pričom musia brať do úvahy: „dobu, na ktorú sa poskytuje spotrebiteľský úver, výšku spotrebiteľského úveru, príjem spotrebiteľa a  prípadne aj účel spotrebiteľského úveru.“ Výnimkou sú úvery zabezpečené „peňažnými prostriedkami alebo cennými papiermi“.

Spotrebiteľ musí byť podrobne a v predstihu informovaný o podmienkach úveru. Stiahnite si prílohu zákona, ktorá podrobne vysvetľuje, aké informácie musia byť klientovi poskytnuté.

Ľahšie splatenie úverov

Ak spotrebiteľ aj napriek poskytnutým informáciám bude mať pocit, že úverovú zmluvu podpísal unáhlene, môže od nej do 14-tich dní odstúpiť. Za predčasné splatenie pôžičky si môže finančná inštitúcia pýtať maximálne 1% z predčasnej splatenej sumy a pokiaľ do riadneho splatenie úveru zostáva menej ako rok, je to 0,5%.

Pribudne veľa malých písmen v reklame

Zákon sprísňuje aj podmienky pre marketingovú komunikáciu úverov. Podľa znenia zákona reklama, v ktorej sa uvádza úroková sadzba, musí obsahovať  zrozumiteľne, stručne a zreteľne vo forme reprezentatívneho príkladu aj tieto informácie:

  • úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, fixnú alebo variabilnú alebo obidve,
  • podrobnosti o poplatkoch zahrnutých do celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom,
  • celkovú výšku spotrebiteľského úveru,
  • ročnú percentuálnu mieru nákladov,
  • dobu splatnosti spotrebiteľského úveru,
  • pri spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby  na konkrétny tovar alebo službu výšku predajnej ceny tovaru alebo služby a výšku akejkoľvek zálohy,
  • celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť a výšku a počet splátok.

Súčasťou schváleného zákona je aj zmena legislatívy upravujúcej finančné sprostredkovanie a poskytovanie univerzálneho bankového produktu. V prípade finančných sprostredkovateľov sa zmierňujú podmienky pre odbornú spôsobilosť agentov, o zmenách sme písali v marci. K poskytovaniu sporného univerzálneho bankového produktu je potrebná vyhláška ministerstva financií, ktorá zatiaľ nebola schválená.

Stiahnite si

Pomôže zákon o spotrebiteľských úveroch?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *