Streda 25. novembra. Meniny má Katarína

Odklad splátok úverov – otázky a odpovede

Banky Redakcia 20.04.2020 | 00:00 5 komentárov

Ako požiadať o odklad splátok? Aké výhody a naopak nástrahy to predstavuje? Je odklad vhodný pre každého? Ponúkame odpovede otázky súvisiace s odkladom splátok úverov.

1/ Je treba o odklad splátok požiadať alebo sa poskytuje automaticky?
Ak máte záujem odložiť si svoje splátky, musíte o to požiadať v banke alebo v spoločnosti, s ktorou máte uzatvorenú úverovú zmluvu.

2/ Týka sa odklad splátok len bánk alebo aj nebankových spoločností?
O odklad splátok môžete požiadať lízingovú spoločnosť aj nebankovú spoločnosť v registri NBS.

3/ Kde mám požiadať o odklad?
V banke, lízingovej spoločnosti alebo u nebankového veriteľa, u ktorého máte uzatvorenú úverovú zmluvu. Podrobnosti o odklade splátok sú k dispozícií aj na ich internetových stránkach.

4/ Kto môže požiadať o odklad?
O odklad splátok môže požiadať každý, kto spláca úver na bývanie, hypotéku, americkú hypotéku, medziúver, stavebný úver, alebo akýkoľvek spotrebiteľský úver (vrátane finančného lízingu alebo splátkového predaja). Pomôckou môže byť to, že na zmluve musí byť uvedený názov „Zmluva o spotrebiteľskom úvere“, „Zmluva o úvere na bývanie“, alebo „Zmluva o hypotekárnom úvere“. Ak nemáte istotu, či môžete požiadať o odklad splátok, odporúčame Vám obrátiť sa na spoločnosť, ktorá úver poskytla.

5/ Akých úverov sa týka odklad splátok?
Odklad splátok sa týka tzv. splátkových úverov. To znamená úverov, kde sú určené pravidelné opakované splátky. Odklad sa však netýka kreditných kariet a povolených prečerpaní (debetu na účte, kontokorentu), kde sa požičiavané peniaze splácajú naraz alebo v nepravidelných splátkach.

Podmienky odkladu splátok

6/ Na ako dlho je možné požiadať o odklad splátok?
Ak máte úver v banke, môžete požiadať o odklad až o deväť mesiacov. Pri úveroch od ostatných spoločností, vrátane lízingu sú to tri mesiace s následnou možnosťou požiadať ešte o ďalšie tri mesiace. Počet mesiacov je potrebné uviesť v žiadosti o odklad.

7/ Ktoré splátky si môžem odložiť?
Odklad sa týka všetkých splátok, ktoré je potrebné zaplatiť po podaní žiadosti o odklad. Je možné zahrnúť aj tie predchádzajúce. S omeškaním však nemôžu byť viac ako 30 dní.

8/ Čo ak si chcem len znížiť splátky, nie si ich odložiť?
V takom prípade nepostupujete podľa špeciálneho zákona o odklade splátok. Musíte sa obrátiť na svoju banku, lízingovú alebo nebankovú spoločnosť a dohodnúť sa o znížení splátok individuálne.

9/ Ešte pred schválením špeciálnych pravidiel o odklade splátok na základe pandémie COVID-19, som v marci požiadal o odklad splátok. Môžem požiadať o odklad aj podľa nových pravidiel?
Áno. V takom prípade sa zruší predchádzajúca žiadosť a odklad sa povolí na základe novej žiadosti podľa týchto pravidiel.

10/ Je odklad splátok zadarmo alebo za poplatok?
Za odklad splátok nemôže žiadna spoločnosť pýtať poplatok.

Na čo si dať pozor?

11/ Platia sa počas odkladu úroky?

Nie, počas obdobia odkladu splátok sa úroky neplatia. Dlžná suma sa však aj naďalej úročí. Úroky za obdobie odkladu sa tak pripočítajú k celkovej dlžnej sume po skončení odkladu.

12/ Môže odo mňa banka alebo nebanková spoločnosť žiadať založenie nehnuteľnosti alebo dodatočné ručenie kvôli odkladu splátok?

Nie, nemôže.

13/ Ovplyvní odklad splátok možnosť zobrať si v budúcnosti úver?
Odklad splátok sa nesmie neskôr negatívne prejaviť na histórii splácania úveru. Dlžník nebude mať o tom v úverovom registri záznam, ktorý by mu v budúcnosti spôsobil problémy.

14/ Čo si mám zvážiť pri odklade? Bude pre mňa odklad výhodný?
Odklad splátok slúži na to, aby ste pri dočasnom výpadku príjmov nemuseli splácať splátky úveru. Nejde však o odpustenie splátok. Bude ich treba zaplatiť neskôr.

15/ Má odklad splátok nejaké nástrahy?
Ak viete splácať splátky aj v súčasnej situácii, nepotrebujete žiadať o odklad. Úver sa totiž úročí aj počas doby odkladu. To znamená, že v budúcnosti zaplatíte úroky aj za obdobie odkladu, keďže máte stále požičané peniaze. Spôsob úhrady týchto úrokov si dlžník a banka dohodnú po schválení odkladu splátok.

16/ Neviem splácať úver, no mám uzatvorené poistenie schopnosti splácať úver. Mám si požiadať o odklad splátok?
V prvom rade kontaktujte svoju banku alebo poisťovňu, či sa na vašu súčasnú situáciu vzťahuje poistenie a splátky bude platiť poisťovňa. Ak sa na váš prípad poistenie nevzťahuje, zvažujte odklad splátok.

Ako podať žiadosť

17/ Ako mám podať žiadosť o odklad?
Všetky banky alebo nebankové spoločnosti majú na svojich internetových stránkach formulár žiadosti o odklad. Je možného ho vyplniť aj cez internet banking. Žiadosť je možné podať aj písomne. Odporúča sa však využiť ju len vtedy, ak žiadateľ nemá možnosť komunikovať elektronicky. Papierové tlačivá sú k dispozícii aj na pobočkách úverových inštitúcií.

18/ Aké sú podmienky žiadosti o odklad?
Podmienkou je nebyť v omeškaní so žiadnou splátkou viac ako 30 dní. Dlžník nemôžete byť v osobnom bankrote.

19/ Je potrebné preukázať, že dlžník nemá peniaze na zaplatenie splátky?
Na odklad splátok sa nevyžaduje dokladovanie príjmu ani vyhlásenie o finančnej situácii klienta.

20/ Čo je treba vyplniť v žiadosti o odklad?
Žiadosť je veľmi jednoduchá. Je treba vyplniť údaje o sebe, označiť zmluvu, ktorej žiadosť týka, najlepšie uvedením čísla zmluvy. A je potrebné uviesť, na koľko mesiacov má byť odklad poskytnutý.

21/ Dokedy je možné požiadať o odklad?
O odklad sa dá požiadať kedykoľvek počas obdobia, keď sú Vládou SR vyhlásené mimoriadne preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

22/ Koľko bude trvať, kým banka spracuje žiadosť?
Na vybavenie žiadosti má inštitúcia lehotu 30 dní. Ak nespĺňate základné podmienky odkladu splátok, tak Vám musia byť vysvetlené dôvody zamietnutia žiadosti.

23/ Čo ak je súčasťou splátky úveru aj poistenie schopnosti splácať úver?
Banka individuálne poskytne dlžníkom informácie o tom, či je potrebné naďalej platiť poistné.

Osobitné situácie

24/ Čo v prípade spoludlžníkov? Kto má požiadať o odklad?
Požiadať môže ktorýkoľvek zo spoludlžníkov. Odklad splátok sa bude týkať všetkých.

25/ Som ručiteľ/ka a splácam úver za dlžníka, môžem požiadať o odklad?
Áno, ak v súčasnosti splácate za dlžníka, ktorý neplatí.

26/ Vzťahuje sa odklad aj na lízing auta?
Áno, ak je lízingová zmluva označená ako zmluva o spotrebiteľskom úvere.

27/ Vzťahuje sa odklad aj na úvery zo stavebného sporenia a na medziúvery?
Áno.

28/ Spojil som si viac úverov do jedného a tento riadne splácam, môžem požiadať o odklad?
Áno.

29/ Úver mi už bol zosplatnený a teraz ho na základe dohody postupne splácam. Môžem požiadať o odklad?
Nie, na dohody o splácaní dlhu sa odklad nevzťahuje. Informujte sa v takomto prípade na možnosť individuálnej dohody o odklade.

30/ Doteraz som úver nesplácal/la načas, môžem požiadať o odklad?
V takomto prípade vám nemusia povoliť odklad splátok.

Ako sa správať počas odkladu splátok

31/ Bude mi platiť odklad aj po skončení vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19?
Áno. Odklad splátok skončí až uplynutím doby, o ktorú ste požiadali.

32/ Čo ak nebudem vedieť splácať aj po skončení odkladu?
V takom prípade sa odporúča ešte pred skončením odkladu kontaktovať banku a dohodnúť sa o ďalšom postupe.

33/ Čo ak budem mať možnosť splácať aj počas odkladu?
V takom prípade môžete začať splácať aj počas doby odkladu. Je treba to predtým oznámiť banke, lízingovej alebo nebankovej spoločnosti, ktorá úver poskytla.

34/ Môžem počas odkladu používať auto na lízing?
Áno.

35/ Prídem o štátny príspevok alebo o štátny príspevok pre mladých?
Aj po odklade bude platiť pre odložené splátky.

36/ Čo ak mi dátum refixácie úrokovej sadzby úveru spadá to obdobia odkladu splátok?
Banka takému klientovi oznámi novú úrokovú sadzbu štandardným spôsobom. Úver s novou sadzbou sa bude splácať až po skončení obdobia odkladu.

Riešenie problémov

37/ Čo ak mi odmietajú prijať žiadosť alebo mi neposkytli informácie o odklade splátok?
V takom prípade, sa môžete obrátiť na Národnú banku Slovenska, ktorá vec prešetrí. K dispozícii je kontaktný formulár, alebo e-mail: spotrebitel@nbs.sk, prípadne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

38/ Odmietli mi odložiť splátky. Čo mám robiť?
V odmietnutí odkladu splátok vám musí banka alebo iná úverová spoločnosť, uviesť dôvody. Ak uvedené dôvody nie sú podľa vás pravdivé, kontaktujte Národnú banku Slovenska.

Zdroj informácií: NBS

5 odpovedí na “Odklad splátok úverov – otázky a odpovede”

 1. Pavol píše:

  Môžu mi kvôli dakemu dôvodu zrušiť odklad splátok aj keď ho mám už schválený?

  • Peter píše:

   Schválený odklad splátok už nie je dôvod preverovať, teda ani rušiť. Ukončiť ho môže dlžník tým, že začne opäť splácať.

 2. Ada píše:

  Dobrý deň.Poadala som žiadosť o odklad na jeden úver viackrát lebo som mala problém pri zadávaní nechcelo mi to elektronicky zobrať a na.dialogu VÚB mi to odporučili slečny.odklad.mi pretože týchto dôvodov zamietli.Vsetko mám stále zaplatené čo teraz a nemám prácu už dva mesiace pre koronu.

 3. Tomas píše:

  Poziadal som o odklad splatok viac ako raz pretoze som si nebol isty ci predosla ziadost presla, Dostal som email od VUB o zamietnuti odkladu z dovodu ze ziadost moze byt podana len raz. Je to legalne v poriadku? Zakon 67/2020 § 30b neuvadza tento dovod kedy je banka „nie povinna“ povolit odklad splatok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial