Piatok 24. mája. Meniny má Ela

Osobný bankrot na Slovensku stále neplní svoju funkciu

Hoci počet ľudí, ktorí vyhlásili na svoj majetok osobný bankrot neustále rastie, tento inštitút stále nevyužíva svoj potenciál. Pre príliš veľa občanov je osobný bankrot stále nedostupný. Ľudia sa tak stávajú obeťami exekútorov.

V prvom štvrťroku toto roka bolo na Slovensku vyhlásených 149 osobných bankrotov. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška to predstavuje nárast o 30 percent. V Česku to bolo za to isté obdobie 4 130 prípadov. V prepočte na počet obyvateľov tak bolo v Čechách vyhlásených takmer 13 násobne viac osobných bankrotov viac ako na Slovensku. Prečo je tento rozdiel tak vysoký?

Podľa analytičky spoločnosti CRIF SK Jany Markovej dôvodom, pre ktorý obyvatelia ČR inštitút osobného bankrotu využívajú častejšie, je rozdielna legislatíva, ktorá ustanovuje priebeh tohto procesu. „Priebeh oddlžovania v Českej republike je na jednej strane podstatne jednoduchší a zároveň o oddlženie formou osobného bankrotu môžu požiadať aj podnikajúce fyzické osoby. Tým je okruh osôb, ktoré môžu osobný bankrot využiť na svoje oddlženie, významne širší,“ vysvetľuje Jana Marková.

Živnostníci sa často dostávajú do problémov so splatnosťou svojich podlžností. Ručia pritom celým svojim majetkom, dlhu sa tak nemôžu zbaviť a musia ho splácať dlhé roky.

Na Slovensku je proces osobného bankrotu tvrdou rehoľou. Dlžník príde o všetok majetok a počas troch rokov musí odovzdávať veľkú časť svojho príjmu. Navyše sa proces bankrotu kvôli nefungujúcej mašinérii často predlžuje. Na konci toho je človek síce bez dlžôb, ale i bez majetku.

Je to rozdiel oproti zahraničiu. V niektorých krajinách dlžníci síce prichádzajú o majetok, ale môžu si ponechávať väčšiu časť príjmu. V iných je to opačne. Môžu si ponechať majetok, ale odovzdávajú príjem. Nefungujúci osobný bankrot na Slovensku necháva dlžníkov napospas exekútorom. Tí si často účtujú vysoké trovy exekúcie, a často zlikvidňujú majetok dlžníka hlboko pod cenu.

Vlani bolo na slovenské súdy doručených 541 tisíc žiadostí o nové exekúcie. V Českej republike to bolo len 782 tisíc prípadov. Teda bilancia opačná ako v prípade osobných bankrotov. 

Do rúk exekútorom

Treba uznať, že Slovensko s vysokým počtom exekúcii bojuje. Ešte pred dvomi rokmi ich bolo až 660 tisíc za rok. Zmenou legislatívy občania získali silnejšie právo. Napriek tomu, je počet exekúcii stále vysoký. Exekútori majú stále príliš silné postavenie, ktoré často zneužívajú. Tak ako bolo možné pred zhruba desiatimi rokmi hovoriť o konkurznej mafii, dnes sa núka pojem exekučná mafia.

Ide o podvodné získanie podpisu od osoby, ktorá dobre nevie, čo odpisuje. Ešte do nedávno nasledoval rozhodcovský súd, ktorý rozhodoval v neprospech dlžníkov a reťazec končí u exekútora, ktorý ešte do minulého roku mohol predať nehnuteľnosť, v ktorej dlžník býva, a to i za dlžobu vo výške sto eur.

Exekútori bohatnú nie len odmene za vykonanú prácu, ale i na takzvaných trovách exekúcie, ktoré nemusia nikomu dokladovať. Exúktor si teda môže účtovať náklady i činnosti, ktoré nevykonal a skutočnú výšku nemusí nijako dokazovať. Len pred nedávnom zaviedla legislatíva aspoň horný limit na náklady exekúcie.

Jedným z kľúčov v boji proti zneužívaniu exekúcií je osobný bankrot. Za celú dobu, teda od roku 2006, keď  zákon o konkurze a reštrukturalizácii osobný bankrot zaviedol, využilo túto možnosť 2 255 občanov Slovenskej republiky. Je to teda len polovica z počtu osobných bankrotov v Česku len prvom kvartáli tohto roka.

Podmienky osobného bankrotu

Žiadosť o vyhlásenie osobného bankrotu a návrh na oddlženie môžu podľa zákona podať iba fyzické osoby – nepodnikatelia, ktoré nie sú schopné splácať svoje finančné záväzky. Tento nástroj na zbavenie sa dlhov má pre občana význam vtedy, ak výška záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. „Žiadatelia sa do takejto situácie môžu dostať z viacerých príčin, napríklad subjektívnym neuváženým zadlžovaním sa, ale aj pre výpadok príjmu z dôvodu straty zamestnania alebo pre dlhodobé ochorenie,“ hovorí J. Marková.

No na to, aby súd ich žiadosti vyhovel, musí mať dlžník majetok v hodnote aspoň 1 659,70 eur. Po začatí konkurzného konania súdom poverený správca majetok dlžníka speňaží a zo získaných financií pomerným spôsobom uspokojí veriteľov. Po ukončení konkurzu súd žiadateľovi stanoví trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého dlžník musí súdom stanovenú časť zo svojho čistého príjmu, najviac však 70 percent, odovzdať správcovi na uhradenie záväzkov voči veriteľom a poplatkov správcovi.

Čistý príjem dlžníka v jednom skúšobnom roku nesmie klesnúť pod sumu 331,94 eur, čo je minimálna výška odmeny správcu, inak súd skúšobné obdobie zruší. „Keď dlžník úspešne splní podmienky konkurzu a skúšobného obdobia, súd vydá rozhodnutie o oddlžení, nesplatené dlhy budú vymazané a ďalšiu etapu svojho života môže občan začať bez dlhov,“ vysvetľuje J. Marková.

osobne-bankroty-1q_1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *