Pondelok 17. decembra. Meniny má Kornélia

Ovplyvní zrušenie daňovej výnimky správanie sa občanov?

Penzia Miroslav Ovčarik 07.09.2010 | 00:00 1 Komentár

Vzhľadom na napätý štátny rozpočet plánuje nová vláda od roku 2011 zrušiť viaceré daňové výnimky. Pravdepodobne vrátane tej výnimky, ktorá sa týka sporenia, respektíve investovania klienta v rámci investičného životného poistenia, doplnkového dôchodkového sporenia alebo takzvaného účelového sporenia na dôchodok.

Pokiaľ klient investuje peniaze po dobu minimálne 10 rokov a zároveň nevyberie z danej investície peniaze pred dovŕšením 55-ho roku života, môže si daňový základ znížiť o 398,33 eur. To môže jedincovi priniesť ročnú úsporu na daniach vo výške približne 80 eur. Otázkou je, ako môže zrušenie takejto výnimky ovplyvniť správanie sa občanov vzhľadom na ich súčasnú ekonomickú situáciu, ale aj s ohľadom na ich budúce dôchodky.

Z praxe vieme, že túto výhodu ľudia pomerne často využívali najmä cez tretí dôchodkový pilier (DDS) alebo cez investičné životné poistenie. Na predaj týchto typov produktov to, podľa môjho názoru, malo pomerne výrazný vplyv a zrušenie daňovej výnimky určite sťaží ich ďalší predaj.

Na jednej strane môže prípadné zrušenie danej výnimky priniesť okamžitý efekt v podobe zvýšených príjmov v štátnom rozpočte (resp. v rozpočte miest a obcí) a môžeme len veriť, že to bude znamenať aj nižšie zadlžovanie štátu do budúcnosti, a že aj časť takto ušetrených peňazí môže v budúcnosti pomôcť dôchodcom v dosiahnutí vyšších dôchodkov.

Na druhej strane, súčasná realita nás presviedča o tom, že spoliehať sa v dôchodku len na štát je pomerne rizikové a vo výraznej miere môže závislosť iba od štátneho dôchodku znížiť náš životný štandard. Môžeme to vidieť na aktuálnej výške štátnych dôchodkov, ktoré sa vzhľadom na starnutie obyvateľstva a nízku pôrodnosť asi výrazne zvyšovať nebudú. Je teda viac ako dôležité, aby každý človek už teraz zodpovedne myslel na to, z čoho bude na dôchodku žiť. Na trhu sú okrem spomínaných DDS a investičných životných poistení aj ďalšie investičné možnosti – napríklad investície prostredníctvom podielových fondov.

Domnievam sa ale, že v prípade priamych investícií do podielových fondov nie je spomínaná výnimka tým najdôležitejším kritériom pre výber. Aj v prípade podielových fondov si mohol občan doteraz znížiť daňový základ o vyššie spomínanú sumu, ak dodržal podmienky a svoje sporenie (investovanie) označil ako "účelové sporenie" na dôchodok. Takáto daňová výhoda má najmä psychologický efekt a to hneď z dvoch dôvodov. Prvým je, že môžem platiť nižšie dane a druhým je zákonom dané obmedzenie použiť tieto prostriedky až po dosiahnutí 55-ho roku života, inak musím zníženú daň vrátiť.

Ak sa táto daňová výnimka zruší, ostáva sa spoliehať len na "zdravý rozum" a finančné plánovanie každého jednotlivca bez akejkoľvek inej výhody.

Pri podielových fondoch môže byť zaujímavejšia iná forma podpory zo strany štátu. Napríklad, ak by bolo možné zaviesť nejaké obdobie medzi nákupom a predajom cenného papiera, po uplynutí ktorého by investor bol oslobodený od dane z výnosov. Investorom by to umožnilo investovať peniaze do aktív s vyšším výnosovým potenciálom – kde by bola motivácia peniaze neminúť hneď, ale počkať, kým sa zhodnotia. A táto daňová výhoda by mohla prispieť k tomu, že takéto investície by sa mohli postupne skonzervatívňovať. Pre ukážku netreba chodiť ďaleko – u susedov v Českej republike je to v súčasnej dobe 6 mesiacov.

Ešte komplikovanejší je výpočet dane v situácii, kedy niekto investuje pravidelne menšie čiastky napríklad do viacerých podielových fondov a po čase musí určitú sumu vybrať. V takomto prípade je komplikovaný nielen výpočet výnosu, resp. straty z danej investície, ale aj samotná kontrola zo strany daňových úradov. Ak k tomu prirátame riziko spojené napríklad s kolísaním finančných trhov, ktoré by mal podstúpiť klient mysliaci na svoju dlhodobú budúcnosť, mám celkom obavy o to, koľko percent obyvateľstva si bude vytvárať nejakú finančnú rezervu aj bez daňových stimulov.

Ideálny čas pre takýto krok príde, až bude finančná gramotnosť obyvateľstva na Slovensku na vysokej úrovni a priemerné platy budú dosahovať takej výšky, aby bez problémov umožňovali odložiť si a zainvestovať aspoň malú časť príjmov občana. Bude to ale už v roku 2011? To zostáva veľkým otáznikom….

Autor je Country Manager Pioneer Investments SR.

Mal by štát daňovo podporovať sporenie a poistenie?

View Results

Loading ... Loading ...

Jedna odpoveď na “Ovplyvní zrušenie daňovej výnimky správanie sa občanov?”

  1. Bolsevik píše:

    Chcete byt nezavisli na state? Potrestame Vas!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *