Nedeľa 29. novembra. Meniny má Vratko

P. Škriniar: Študenti majú o predmet Finančné poradenstvo čoraz väčší záujem

Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave majú už tri roky možnosť vzdelávať sa o finančnom sprostredkovaní. Viacerí prichádzajú s predsudkami, no odchádzajú s lepšou finančnou gramotnosťou a predstavou o tom, čo to finančné sprostredkovanie naozaj je.

Je známe, že finančná gramotnosť na Slovensku je nízka. Podľa prieskumu Národnej banky Slovenska odpovedalo správne na štyri základné otázky týkajúce sa finančných produktov len 9,6 percenta respondentov. Nízka finančná gramotnosť znamená nesprávne finančné rozhodnutia a v konečnom dôsledku sklamanie pri využívaní finančných produktov.

Jedinou cestou k zlepšeniu je vzdelávanie. Aj z citovaného prieskumu NBS vyplýva, že vzdelaní ľudia odpovedajú výrazne lepšie. Spomedzi respondentov so základných vzdelaním neodpovedal správne na všetky štyri otázky ani jeden. So stredoškolským vzdelaním ich bolo 6,3 percenta a z ľudí s vysokoškolským vzdelaním bolo správnych odpovedí 18 percent.

Je to ešte stále málo v porovnaní s podobnými prieskumami v Nemecku, alebo Holandsku, kde správne odpovedá zhruba 50 percent populácie. Dokazuje to však, že „lepšie všeobecné vzdelanie zlepšuje aj finančnú gramotnosť, hoci stále nie dostatočne,“ konštatujú analytici NBS.

Záujem o predmet Finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie rastie

Školy a učitelia prenikajú do tajov finančného vzdelávania len veľmi opatrne a individuálne. Niekto učí viac, niekto menej. Závisí to od znalostí daného učiteľa a samozrejme jeho iniciatívy. Pozitívnym príkladom takéhoto vzdelávania je predmet Finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Prednáša sa tam už tri roky a zastrešuje ho Fakulta podnikového manažmentu v rámci špecializácie Podnikové financie.

„Záujem o predmet neustále rastie. V prvom roku sa na neho prihlásilo len deväť záujemcov. Dnes sú študenti radi, keď sa tam vôbec dostanú,“ hovorí vyučujúci voliteľného predmetu Pavel Škriniar.

Obsahom predmetu sú odborné znalosti o finančných produktoch ako hypotéky, investície, dôchodkové sporenie, poistenie a kapitálový trh.  Ďalej sú to informácie o finančnom sprostredkovaní alebo o predajných technikách.

Búranie mýtov o finančnom sprostredkovaní

Podľa P. Škriniara predmet často búra mýty v očiach študentov. Viacerí majú voči finančnému sprostredkovaniu zažité predsudky. Napríklad pojem multilevel na nich často pôsobí ako červené súkno na býka. „Pritom ide o tradičnú organizačnú štruktúru, len inak nazvanú. Aj v iných firmách je vedúci oddelenia, závodu, divízie, predstavenstvo a generálny riaditeľ.“ vysvetľuje P. Škriniar.

„Študenti si myslia, že multilevel je pyramídová hra. Pyramídová schéma je pritom o tom, že účastník musí investovať svoj finančný vklad, aby sa mohol zúčastniť a ďalej zháňať ľudí, ktorí musia tiež vložiť svoje vlastné peniaze. To pri finančnom sprostredkovaní ani v jednej spoločnosti na trhu neplatí,“ približuje búranie jedného z predsudkov o finančnom sprostredkovaní v mysliach študentov gestor predmetu.

Predmet s prepojením na prax

Pridaná hodnota predmetu je vo vytvorení odborného zázemia pre budúce rozhodovanie o finančným produktoch. Každý študent bude skôr či neskôr riešiť hypotéku, či investície na finančných trhoch. So získanými vedomosťami bude môcť lepšie komunikovať s finančným sprostredkovateľom a vedieť, na čo konkrétne sa ho má pýtať. Časť študentov už okrem toho priamo uvažuje aj o práci finančného sprostredkovateľa.

„Študenti sa po absolvovaní predmetu vyjadrili tak, že sa im otvorili oči. Oceňujú najmä to, že konečne majú nejaký predmet, ktorý má prepojenie s praxou,“ hovorí P. Škriniar.

Výučba prebieha počas 11 prednášok. Je do nich zapojených deväť prednášajúcich z rôznych firiem a profesijných asociácií. Hoci ide o zástupcov konkrétnych komerčných spoločností, P. Škriniar garantuje, že výučba je nezávislá a nikto sa nesnaží pretláčať svoje „obchodné“ záujmy.

„Mojou dlhodobou motiváciou je boj proti finančným šmejdom, ktorí kazia meno celej profesii“

Jedným z prednášajúcich je aj Ladislav Smoroň, oblastný riaditeľ spoločnosti Fincentrum. Rozhovor na tému výučba predmetu Finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie na Ekonomickej univerzite prinášame:

• Aké sú vaše skúsenosti so študentami? Aký je ich záujem o predmet?

Na predmete Finančné poradenstvo a sprostredkovanie spolupracujem už od začiatku. Spolu s Jurajom Porubčanom z Fincentra sa venujeme dvom témam, a to: financovaniu bývania a finančnej analýze.

Gestor predmetu Pavel Škriniar výborne vyskladal výučbu tak, aby jednotlivé témy priniesli študentom ľudia z praxe a on sám ich zároveň fundovane dopĺňa tak, aby študenti dostali komplexné a objektívne informácie. Ľudí z praxe som aj ja sám považoval počas svojho štúdia na Ekonomickej univerzite za veľkú pridanú hodnotu.

Počet zapojených študentov každým rokom rastie, čo je spôsobené kombináciou dobrej spätnej väzby a marketingu predmetu. To pozitívne ovplyvňuje aj samotnú atmosféru na prednáške.

• Na čo boli študenti najviac zvedaví a čo ich zaujímalo? 

Najviac ich zaujímali informácie, ktoré im môžu pomôcť pri riešení vlastných financií a vlastných potrieb. Taktiež ich zaujali „marketingové finty“ finančných inštitúcií, ako napríklad  výrazne nižšia sadzba na hypotekárnom úvere, ktoré je ale podmienená rozsiahlym cross-sellom.

• Čo vás z reakcie študentov prekvapilo, či už pozitívne, alebo negatívne?

Prekvapila ma pestrosť študentov. V jednej skupine môžete mať takých, ktorí ešte nevedia, čo budú robiť, a to sú pritom v piatom ročníku. Zároveň aj študentov, ktorí už tri roky pracujú na plný úväzok a financujú si vlastné bývanie. To sa potom evidentne prejavuje v tom, ako sú jednotliví študenti „v obraze“ a ako vnímajú konkrétne témy.

• Akú pridanú hodnotu vidíte v predmete Finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie? Ide o zvyšovanie všeobecnej finančnej gramotnosti alebo skôr o vzdelávanie potenciálnych záujemcov o finančné sprostredkovanie? 

Pridanú hodnotu vnímam v troch smeroch:

– aj keby absolventi predmetu nezačali pôsobiť v oblasti finančného sprostredkovania, informácie, ktoré sú v predmete obsiahnuté, im výrazne zvýšia finančnú gramotnosť a pomôžu pri riešení vlastných potrieb v budúcnosti,

– verím zároveň, že na základe absolvovania predmetu si potenciálny kandidát na finančného sprostredkovateľa dokáže lepšie vybrať, s akou finančno-sprostredkovateľskou spoločnosťou chce spolupracovať a s akou nie,

– predmet zlepší vnímanie profesie. Samozrejme nedá sa vyriešiť to, že na trhu budú naďalej existovať „rýchlo kvasení finanční sprostredkovatelia“, ale predmet pomôže minimálne v tom, že človek – spotrebiteľ dokáže diferencovať sprostredkovateľov so vzdelaním a sprostredkovateľov po víkendovom seminári, v aktuálne dobe po webinári :-).

• Ako hodnotíte povedomie mladých ľudí o finančnom sprostredkovaní? Majú ešte stále negatívne predsudky? 

Sám som si všimol, že vnímanie finančného sprostredkovateľa sa od mojich mladých čias výrazne pohlo dobrým smerom. Témami už veľmi nie sú multilevel, Róbert Kiyosaki, či pasívny príjem :-).

Profesia začína byť medzi mladými ľuďmi vnímaná ako akékoľvek iné „tradičné“ povolanie a mladí ľudia vnímajú služby finančného sprostredkovateľa za prínosné pre riešenie svojich potrieb.

Na druhej strane je dôležité uviesť, že negatívne predsudky môžu aj naďalej vznikať na základe individuálnej skúsenosti. Pri mladých ľuďoch to môže byť napríklad v situáciách, keď im zavolá spolužiak zo základnej školy, ktorý bol na víkendovom kurze, preškolil sa z automechanika na finančného sprostredkovateľa a chce im pomôcť…, alebo môže ísť o premotivovaného spolužiaka/rovesníka, ktorý sa vidí v 30tke ako „riaditeľ zemegule“ a finančné sprostredkovanie vníma ako prostriedok poľahky si zarobiť veľké peniaze.

Pozitívne je, že mladí ľudia využívajú pri riešení svojich potrieb čoraz viac internet, čo na konci dňa spôsobuje, že sa nenechajú ľahko „opiť rožkom“.

• Prejavil niekto zo študentov reálnu ambíciu stať sa sprostredkovateľom? 

Mojou ambíciou nebolo znáborovať obratom „10 ľudí“ do svojho tímu. Tak to nefunguje. Mojou dlhodobou motiváciou je zvyšovanie finančnej gramotnosti a tým aj boj proti „finančným šmejdom“, ktorí kazia meno celej profesii.

Verím, že jedine gramotný spotrebiteľ rozhodne o tom, že „kvázi finanční sprostredkovatelia“, ktorí vykonávajú túto prácu popri nejakom inom zamestnaní, zaniknú. A to sa môže stať jedine vtedy, ak s nimi ľudia nebudú uzatvárať zmluvy. Nie na základe povinných skúšok NBS, či veľkosti písma na zmluvách…

Aj s týmto cieľom sme tento rok pripravili pre študentov follow-up vo forme interaktívneho workshopu. COVID-19 nám to trochu prekazil, ale doladil sme on-line riešenie. A ak dáme dnes študentom pridanú hodnotu, tá sa môže stať v budúcnosti základom pracovného, prípadne klientskeho vzťahu.

„Vždy ma poteší, keď oproti mne stoja mladí ľudia, ktorí chcú od života viac a chcú rozumieť svetu financií.“

Ďalším prednášajúcim je Juraj Porubčan, územný riaditeľ spoločnosti Fincentrum. O výučbe predmetu Finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie hovorí:

Aký záujem majú študenti o predmet Finančné poradenstvo a sprostredkovanie? Čo ich najviac zaujíma?

Štandardne by som študentov rozdelil do dvoch kategórií. Jednou sú tí, ktorí hneď po prednáške nevedia o čom bola, pretože hlavou boli a sú niekde inde. Druhou sú tí, ktorých téma financií reálne zaujíma či už z pohľadu informovanosti alebo z dôvodu, že sami uvažujú nad prácou vo finančnom poradenstvo po ukončení školy.

Teší ma však, že záujem žiakov na Ekonomickej univerzity o predmet finančné poradenstvo je z roka na rok vyšší. Bolo to vidieť aj na prednáške môjho kolegu Laca Smoroňa alebo tej mojej na tému finančný plán a finančná analýza. Študentom sa najviac páčili reálne príklady možného vývoja ich života po finančnej stránke, a to ako sa ich život zmení, ak si svoje ekonomické rozhodnutia budú plánovať a venovať im dostatočnú pozornosť, alebo ak nechajú život len plynúť.

Čo vás na reakcii študentov prekvapilo?

Osobne ma pozitívne prekvapuje rastúci záujem o predmet finančné poradenstvo. Myslím si, že je to pre študentov skvelá možnosť, ako si môžu zvýšiť svoju finančnú gramotnosť. Vždy ma poteší, ak oproti mne stoja mladí ľudia, ktorí chcú od života viac a chcú rozumieť svetu financií.

Ako hodnotíte povedomie mladých ľudí na Slovensku o finančnom sprostredkovaní? Vedia vôbec o čo ide? Nemajú negatívne predsudky? 

Osobne si myslím, že povedomie je výrazne lepšie, ako keď som ja do tejto brandže ako študent v roku 2005 vstupoval. No priznávam, že sa obklopujem obchodníkmi v mojom tíme, ktorí fungujú hlavne na pozitívnych referenciách, čo je náš hlavný zdroj nových klientov. Tým môže byť môj celkový obraz skreslený a “trpím“ tým pádom „prevádzkovou slepotou”.

Paradoxne môžem povedať, že študenti sú často krát nepopísaný papier a naopak predsudky môžu mať niektorí poradcovia. Na konci dňa je aj to možno dôvod, prečo si jedna z úspešných konkurenčných firiem vybrala práve študentov (nie len EUBA) ako vhodný zdroj nových spolupracovníkov

V čom vidíte pridanú hodnotu predmetu finančné sprostredkovanie na Ekonomickej univerzite?

Hodnotu vidím v dvoch rovinách. Tou prvou je všeobecná zodpovednosť akéhokoľvek vzdelávacieho aparátu za zvýšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí, čo sa Ekonomickej univerzite aj pomocou tohto predmetu určite darí.  Tou druhou je samotné odhalenie pozadia fungovanie finančných profesionálov v 21.storočí a možnosť dať študentom nahliadnuť do “kuchyne” finančného sprostredkovania/poradenstva. Samotné finančné poradenstvo je vysokou školou komunikácie v kombinácii s odbornosťou a obchodníckymi zručnosťami. Som presvedčený, že práve touto kombináciou si každý príde na svoje.

Prejavil niekto zo študentov ambíciu stať sa sprostredkovateľom? 

Áno, evidujem záujem niektorých študentov vedieť viac o tom, čo konkrétne by znamenalo, ak by sa rozhodli ísť touto cestou. V súčasnosti sme pripravili kompletný online kurz pre nových spolupracovníkov, ktorý je vhodný aj pre absolventov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial