Pondelok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Petr Stuchlík: Lesk a bieda broker poolov

Okolo tradičných MLM, broker poolov a spolupráce poradcov s nimi sa v posledných týždňoch objavuje veľa diskusií. Často sú z dielne zapálených účastníkov poolov a všetkých, ktorý tento systém učaril. Možno práve preto sa v týchto diskusiách stále opakujú tie isté omyly.

Skôr ako sa k tým najzásadnejším omylom dostanem, musím čitateľov upozorniť na svoju neobjektivitu. Jedného z tradičných veľkých hráčov – Fincentrum – som pred trinástimi rokmi s Martinom Nejedlým zakladal a preto nie som a ani nemôžem byť akademicky objektívny. Na druhej strana som presvedčený, že naše odvetvie za tie roky poznám ako málokto a dokážem porovnávať aj v rámci EÚ.

Päť najčastejších omylov o Broker Pool:

Omyl č 1: Medzi „MLM“ a „broker poolom“ je veľký rozdiel

Omyl č 2: Poradca si zarobí viac

Omyl č 3: Poradenstvo je kvalitnejšie

Omyl č 4: Len združenia majú budúcnosť

Omyl č 5: MLM nemá budúcnosť

Pozrime sa na tieto najčastejšie omyly podrobnejšie.

Omyl č 1: Medzi „MLM“ a „Broker Pool“ je veľký rozdiel

Často sa zjednodušuje, že v MLM sa vyplácajú rozdielové provízie, zatiaľ čo v broker poole (ďalej skracujem na „pool“ alebo „BP“) nie. Inými slovami : poradca zo svojej provízie prispieva na svojich nadriadených, zatiaľ čo v BP to tak nie je. Nie je to pravda. Ak prichádza pod BP skupina, centrála poolu jej typicky vypláca províziu podľa zadania vedúceho tejto skupiny, vrátane tých toľko diskutovaných rozdielových provízií. Naopak často aj v „tradičnom“ MLM sú špičkoví poradcovia odmeňovania tak, že ich nadriadení rozdielové provízie majú malé alebo žiadne. Napríklad Exkluzívne poradca vo Fincentre má vyššie provízie ako Oblastný riaditeľ.

Môžete namietať a budete mať pravdu, že v obvyklom MLM je viac kariérnych stupňov (typicky sedem), zatiaľ čo v BP ich je menej, často žiadne. Uvedomme si však, že rozdiely nie sú ostré a rozhodne neplatí, že v jednom modeli rozdielové provízie sú – zatiaľ čo v tom druhom nie. Nájdete ich v oboch modeloch. Možno sa dá zjednodušiť, že v MLM je základom centrálna fixná kariéra (pravidlá pre odmeňovanie a profesijný rast), zatiaľ čo v BP je kariéra individuálna podľa jednotlivých skupín. Každý prístup má svoje pre a proti, ako uvidíme ďalej v texte.

MLM a BP k sebe majú omnoho bližšie, než si ich kritici myslia. Malý dravý MLM s nízkou maržou a pool rovnakej veľkosti sú prakticky rovnaké. Rozdiely sa začnú prejavovať až s rastom obratu a počtu poradcov pod zmluvou. Na účely tohto článku budem zjednodušovať a za „MLM“ považovať firmy typu Fincentrum, Partners alebo Broker Consulting a za „pooly“ firmy typu Broker Trust alebo INSIA. Aj tak je to zjednodušenie: V niektorých ohľadoch (firemná kultúra centrála – poradcovia) je však rozdiel, napríklad medzi Partners a Fincentrom, podstatne väčší ako medzi Fincentrom a Broker Trustom.

Omyl č 2: Poradca si zarobí viac

Poznáte poradcu, ktorý pod broker poolom zarába naozaj zaujímavé peniaze? Ja nie. Jednotkové provízie môžu byť o niečo väčšie než v tradičných MLM, voľný systém poolov však na konci dňa spôsobí, že väčšina poradcov objektívne zarába menej. Iste existujú výnimky, priemerné čísla sú však nespochybniteľné, ako ukazuje nasledujúca tabuľka, postavená na dátach z ČNB a ministerstva spravodlivosti k 31. 12. 2012.

Tabuľka 1 : Počty poradcov a ich priemerné zárobky

tabulka-pooly

Metodická poznámka : Použitá metodika nie je dokonalá, lepšiu však autor nepozná. Doplňujúce metodické spresnenia :

Aj keď zohľadníme vyššiu mieru prerozdeľovania provízií (resp. nižšiu maržu centrály) v broker investičných podnikateľských združeniach, priemerný zárobok na VZ/PPZ je stále podstatne nižší.

Pomery ďalej deformujú (v neprospech poolov) vysoké podiely hypoték na produkciu.

Nízke zárobky IZ Partners sú spôsobené špecifickou obchodnou a vzdelávacou politikou Partners a ich Partners Investičné spoločností („ každý poradca hneď investičným sprostredkovateľom“).

INSIA koncom februára 2013 začala poskytovať aj investičné služby a v septembri 2013 registruje 10 (desať) viazaných zástupcov

Zdroj údajov : ČNB, MSP ČR, dáta k 31. 12. 2012 resp. za rok 2012. Malé BP spoločnosti ako napríklad Bonett.cz trvalo porušujú zákon a listiny do Zbierky nevkladajú. Závierka 2012 zatiaľ nie je dostupná ani u spoločnosti OVB.

Často počujem, aká je v BP “ pohoda „, nikto nikoho nikam netlačí, poradca je svojim pánom a podobne. Môže byť. Odvrátenou stránkou tejto pohody sú práve nižšie zárobky, vyššie uvedené čísla sú objektívne a hovoria jasne. Človek je tvor od prírody lenivý (sám viem, o čom hovorím :-)) a príliš pohodové prostredie ešte z nikoho špičku neurobilo. Alebo snáď poznáte úspešného športovca, ktorý nemusí na sebe tvrdo pracovať? Funkcionár z okresnej súťaže, to je iné… Pohoda v chudobe.

Dôležitým parametrom sú tiež storná u zálohovo vyplácaných produktov. Prístup jednotlivých MLM je rôzny : Niekde sa vytvára stornofond pevne, niekde dynamicky, v Partners dokonca ručia manažéri za storná svojich podriadených. V niektorých investičných podnikateľských združeniach sa ide tiež touto veľmi prísnou cestou, teda skupinovým ručením. Vidíte, v tomto ohľade k sebe majú Partners a treba Broker Trust naozaj blízko: Opäť dôkaz, že hranice medzi „MLM“ a „broker poolmi“ sú hmlisté. Záväzok skupinového ručenia za storná často „výhodnosť “ jednotkovo vyšších provízií rozbije.

Často vidím tiež rozčarovanie zo zníženia provízií poradcom po niekoľkých mesiacoch pôsobenia v poole. Prečo k nemu dochádza? Veľakrát opakovaný scenár : Pod broker pool príde skupinka, ktorá sa zaviaže k určitému výkonu a na neho má nastavené provízie. Tento výkon ale nesplní, po dohodnutom období sú teda provízie znížené. Tí dobrí poradcovia doplácajú na tých zlých, jeden za všetkých, všetci za jedného. Mimochodom, princíp pevnej individuálnej kariéry v MLM mi v tomto smere pripadá oveľa spravodlivejší.

Rýchlosť vyplácania provízií je boľavou pätou broker poolov, najmä tých menších (čo sú v ČR prakticky všetky). Zatiaľ čo veľké MLM spoločnosti vyplácajú provízie veľmi rýchlo, zvyčajne do jedného mesiaca od prijatia zmluvy, poolom to často trvá dlhé mesiace. O zálohách, preklenovacích úveroch či expresných províziách si môžu poradcovia v investičných združeniach nechať zvyčajne len snívať. Malé broker pooly permanentne bojuje s cash flow, odkladanie výplaty provízií je tak bežným javom.

Omyl č 3: Poradenstvo je kvalitnejšie

Naopak! V tradičných MLM – teda v tých kvalitnejších poradenských organizáciách, nie v predajných žumpách – sa vzdelávanie uskutočňuje tradične v dvoch rovinách. Ako centrálne vzdelávanie a ako vzdelávanie manažér – poradca. V oboch rovinách broker pool z definície zlyháva.

Centrálne vzdelávanie buď vôbec neexistuje, alebo je osekané na pár stretnutí, ktoré sú s veľkou pompou predávané ako veľká výhoda. Je to logické – nízka marža centrály neumožňuje financovať nákladné vzdelávacie programy. Niekedy je však vzdelávanie obmedzené z definície : Ako mohla INSIA komplexne vzdelávať poradcu, keď do tohto roku nesprostredkovávala investície (pozri metodickú poznámku pod tabuľkou vyššie) a teraz má sprostredkovateľov investícií 10 (slovom: desať)? Poradcovia „pod“ touto spoločnosťou buď investície vôbec nezabezpečujú, alebo sa ich musia doučiť sami. V každom prípade nemôžu bez investícií poskytovať komplexné finančné poradenstvo a ani v ňom byť centrálne vzdelávať.

Smutným a bohužiaľ častým javom je vykrádanie väčších spoločností. Maličký pool Bonnet.cz sa už dokonca zo „svojich“ vzdelávacích materiálov ani neobťažuje vymazať „Fincentrum“ a poznámky hlavného analytika Fincentra Jozefa Rajdla.

Vedenie a rozvoj manažérom je v BP kvôli eliminácii riadiacich úrovní z definície potlačené. Avšak i pod poolmi existujú skupiny s manažérmi a rozdielovými províziami (pozri Omyl č. 1), kde manažérske vzdelávanie môže prebiehať veľmi dobre. Nanešťastie je to však skôr výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo.

Do poolov prichádzajú skúsenejších poradcovia, ktorí minimálne krátkodobú absenciu vzdelávania prežijú bez väčšej ujmy. Lenže málokto má toľko sebadisciplíny, aby na sebe dlhodobo pracoval v podmienkach voľnej pracovnej kultúry bez akéhokoľvek tlaku a kontroly. Česť výnimkám! Domnievam sa, že práve profesijná degenerácia je dôvodom, prečo sú priemerné provízie v broker investičných podnikateľských združeniach výrazne nižšie ako v MLM. „Veď ono to stačí…“

V Omyle č. 2 som písal o „pohode“ v investičných združeniach, ktorá rýchlo vedie k nižším celkovým províziám na poradcu, aj keď sú jednotkové provízie vyššie. Podobný efekt má „pohoda“ na kvalitu produkcie. Kvalitné poradenstvo sa totiž nerodí z „pohody“, ale z tvrdej práce na sebe a svojich kolegoch.

Kvalita poradenstva poradcov v broker investičných združeniach je v priemere nižšia ako v slušných MLM. Nikto nerieši, čo zjednávate, máte predsa tak úžasnú voľnosť! Dôkaz? Každá poisťovňa prizná, že stornovanosť životných zmlúv z BP je nad priemerom MLM. A že sa medzi MLM nájdu tvrdí strelci! :-)

Omyl č 4: Len združenia majú budúcnosť

Pracovníci poolov, najmä tých malých, nových a ambicióznych vášnivo zapĺňajú internetové diskusie a zvestujú žiarivú budúcnosť broker poolov. Len tam je budúcnosť poradenstva, len nízkonákladové „vysporiadavacie“ centrá sú pre poradcu to pravé!

Budúcnosť ukáže, problém každého nízkonákladového modelu je práve jeho stredne- a dlhodobá udržateľnosť. Poradca sa môže na vec pozerať pragmaticky a ísť pri ťažkostiach svojho poolu o dom ďalej. Lenže nie je práve taký prístup začiatkom zlej poradenskej práce?

V konštrukcii broker poolov je implicitne inkorporovaný limit rastu skupiny. Aby to bolo zrozumiteľnejšie, dovoľte mi citovať jedného zo skúsených obchodných riaditeľov :

Prečo broker pooly nefungujú prerastovo? Je to jednoduché, keby do BP odišiel schopný manažér s malou skupinkou ľudí, genéza provízneho systému jeho skupiny bude asi takáto :

Prídu, nastavia si provízie pre poradcov (jeden level) a malú medziprovíziu pre neho. Skupina mu porastie a zistí, že chce medzi seba a poradcu dať nových, začínajúcich manažérov, pretože už to sám nestíha. Buď teda zníži poradenskému levelu provízie, aby mali manažéri z čoho žiť, čo bude mať za následok odchod minimálne časti poradcov do iného poolu, za vyššími províziami, alebo sa o svoju medziprovíziu rozdelí s manažérmi, čím bude on aj manažéri umierať od hladu a problém sa len odloží do doby, kedy aj jeho manažéri budú chcieť vytvoriť medzi sebou a poradcami ďalší manažérsky level.

Ide o jasne popísaný systémový problém poolov, ktorý sa dá vyriešiť len jednou cestou : úspešné pooly sa postupne začnú približovať štandardným MLM. Alebo budú stagnovať a nikdy nevyrastú do veľkosti, pri ktorej môžu realizovať centrálne úspory z rozsahu.

Navyše : Každá normálna zdravá firma musí generovať zisk. Broker pooly typicky dlhodobo generujú príliš malý zisk a sú preto ľahko zraniteľné (ako napríklad Broker Trust so ziskovosťou (EBT/rev) 2,8 %). Nahliadnutie do prílohy účtovnej závierky navyše odhalí rôzne interné pôžičky a záväzky, ktoré finančnú krehkosť firiem ešte prehlbujú. Výnimkou je INSIA, ktorá po mnohých chudobných rokoch v roku 2012 vygenerovala takmer 10 % zisk. Tiež už dávno poradcom neposkytuje najvyššie provízie. Ivan, blahoželám!

Náhľad do Zbierky listín je nakoniec najlepším dôkazom toho, že dnešné české broker pooly nie sú zdravé štandardné firmy – nedodržiavajú zákony a povinné informácie jednoducho nezverejňujú. Opäť: česť výnimkám!

Majitelia broker poolov budú musieť s rastom svojej veľkosti nadproporcionálne investovať do rôznych podporných systémov, manažmentu, IT, účtovníctva, auditu. Nehovoriac o neustále rastúcich nákladoch na compliance, teda zabezpečenie zhody so všetkými zákonmi a predpismi. Majitelia poolov budú tiež raz chcieť pozbierať plody svojho snaženia a vytvoriť zisk. Je to prirodzené a nemôže im to nikto vyčítať. Lenže to nejde ruka v ruke s maržou na hrane prežitia.

Múdrejší prevádzkovatelia poolov to veľmi dobre vedia. Stávka na natiahnutie vysokého počtu poradcov a „potom to nejako zvýšime“ je však riskantná. Zvlášť, keď sa v posledných dvoch rokoch vyrojilo poolov ako húb po daždi.

Omyl č 5: MLM nemá budúcnosť

Trojpísmenová skratka „MLM“ vzbudzuje negatívne emócie, rovnako ako slovo „poisťovák“ alebo „finančný poradca „. Rovnako ako v týchto prípadoch neprávom.

Bežný občan neverí, keď vidí vystúpenia napríklad ikony OVB Martina Zoubka, ktoré by sa dali zhrnúť asi takto: prachy – Ferrari – prachy – Lambo – holky – prachy – prachy – huráááá! Martin je dobrý organizátor a majster práce s davmi. Iste ho čaká úspešná kariéra v politike, ak o to bude stáť. Svojím spôsobom má môj obdiv technokrata. Lenže podnikanie, ktoré ignoruje klienta a jeho potreby, zákonite poškodzuje celé odvetvie. Pohŕdanie systémom MLM začína práve tu.

Hierarchické usporiadanie firmy s niekoľkými úrovni riadenia je štandardom vo firemných organizáciách po celom svete, či už ide o vzťah zamestnanecký alebo iný. Firiem, ktoré by mali širokú, plochú štruktúru, veľa nie je, a to z jednoduchého dôvodu – nie je v ľudských silách riadiť alebo „len“ administrovať desiatky ľudí na priamo. Vždy je to za cenu obmedzených služieb, osekaných na najmenšiu možnú mieru. Niekomu to môže vyhovovať, väčšine nie.

Vo Fincentre som sa stretol s kolegami, ktorí sa po kratšej či dlhšej epizóde v broker poole vrátili k nám. Jedným z častých dôvodov bolo ľudské „nemám komu zavolať, nemám sa s kým poradiť“. Či už na úrovni skupiny alebo centrály. Tým zďaleka najčastejším dôvodom však je poznanie, že náklady na prevádzkovanie vlastnej spoločnosti nepresiahnu efekt ako jednotkovo vyšších provízií a že sami to jednoducho neumanažujú.

Hoci sa väčšina veľkých „MLM“ poradenských spoločností v roku 2013 stretáva s ťažkosťami trhu, dokázalo Fincentrum v prvom polroku 2013 medziročne vzrásť o ďalších 25 % (v ČR o cca 21 %, v SR o 40 %). Je to rast poradcov a manažérov Fincentra, ich produkcia a produkcia nimi vedených skupín. Jedine v „MLM“ možno totiž dlhodobo vychovávať spolupracovníkov a budovať naozaj veľké poradenskej skupiny. Broker pool to z definície neumožňuje, ako sme videli.

Nakoniec, o budúcnosti „MLM“ svedčia nedávne investície Warrena Buffetta či Donalda Trumpa a ich presvedčenie, že MLM usporiadanie je spravodlivé a čaká ho preto veľká budúcnosť.

Epilóg

Okolo broker poolov sa niekedy okolo roku 2011 vytvorila módna vlna, ktorá v ČR pozvoľna opadá (na Slovensku ešte stále rastie, podporovaná skryto niektorými vrcholovými manažérmi poisťovní), aj keď bola v prvom polroku priživená väčšími odchodmi poradcov z Partners. Nie je to podľa môjho názoru prejav trhovej zmeny, ale skôr séria chybných krokov manažmentu tejto významnej českej poradenskej spoločnosti.

Nič v živote nie je čiernobiele, a tak ani medzi MLM a broker poolmi nie je jasný víťaz.

Broker pool vie ponúknuť ako jednotkovo vyššie provízie najmä pre poradcov, ktorí nemajú ambície niekam rásť a vlastne im to „tak nejako stačí“ a vyhovuje. Pooly nevytvárajú rastové prostredie, bojujú často s kvalitou a prakticky vždy s hospodárením. Jedným slovom : Broker pool je „na pohodu“. So všetkými pozitívami i negatívami tohto výrazu.

Tradičné MLM poradenské siete – teraz hovorím o tých serióznych, nie o samospotrebitelských či zameraných na teenagerov! – dokážu vďaka úsporám z rozsahu poskytovať poradcom a manažérom lepšie služby. Predovšetkým však vytvárajú prerastové prostredie, ktoré síce nie každému vyhovuje, ale ktoré zaistí, že poradca si celkovo zarobí viac než v poole. Aj napriek jednotkovo nižším províziám na nižších pozíciách. Jedným slovom : MLM je „o peniazoch“. So všetkými pozitívami i negatívami tohto výrazu.

Oba obchodné modely nie sú od seba veľmi odlišné, ako sme videli v úvode tohto článku. Rozhodne ich spája jedno: práca. Náročná, ťažká práca finančného poradcu alebo manažéra. Ten, kto je ochotný pracovať, uspeje v oboch. V poole si hneď po štarte zarobí viac, ale narazí pomerne rýchlo na strop. V MLM si zarobí podstatne viac, ale bude to trochu dlhšie trvá.

Jedno je isté : Ten, kto nie je ochotný pracovať, bude hladný v poole i v MLM.

Autor je generálním ředitelem společnosti Fincentrum.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *