Stvrtok 03. decembra. Meniny má Oldrich

Podielové fondy si svoje miesto v investičnom svete udržia aj po kríze

fondy

Po prepade finančných trhov spôsobenom koronakrízou sa mnohé fondy prepadli do straty. Investori si preto kladú otázku, či si fondy svoj význam udržia aj vo svete po pandémii.

Komplikovaná situácia na finančných trhoch sa premietla cez podielové fondy aj do portfólií drobných investorov. Výrazné poklesy fondov v ostatnom období dokázali vymazať straty aj niekoľkých rokov rastu. U mnohých práve v čase konca investičného horizontu a očakávané zhodnotenie tak neprišlo. To vyvoláva otázky o správnej taktike investovania a nastavení investičného horizontu v budúcnosti – v čase postpandémie.

Dôležité je vyberať fondy s rozumom

„V súčasnosti na Slovensku evidujeme niekoľko tisíc možností podielových fondov a tento počet bude naďalej rásť,“ hovorí finančný sprostredkovateľ Patrik Kunzo. Preto je potrebné vyhradiť si dostatok času na správny výber fondov. Rozvaha pri výbere sa vráti na konci investičného horizontu. Treba si dať pozor a pri rozhodovaní staviť na správne parametre.

„Hlavným kritériom výberu by nemal byť samotný výnos fondu. Ten sa môže meniť v čase a nemusí priniesť očakávaný výnos. Pri výbere správneho fondu by sme sa preto mali zamerať na niekoľko základných ukazovateľov a pozrieť sa napríklad na to, ako sa fondu darí v porovnaní s benchmarkom daného trhu. Ak je fond počas dlhšieho obdobia výkonnejší než benchmark, pravdepodobne funguje správne“ radí podľa čoho si vyberať P. Kunzo.

„Pri pravidelnej investícii do podielových fondov je dôležité nechať si navrhnúť dostatočne široké rozloženie portfólia z hľadiska rizikovosti, ako aj rozloženie investície medzi aktívne riadené a pasívne podielové fondy,“ dodáva Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Jozef Beständig, TOP finančný sprostredkovateľ Fincentra uvádza dve základné zásady, ktorými je vhodné sa riadiť pri výbere či už podielových či ETF fondov:

1/ Podstatná časť investícií by mala smerovať do takzvaného jadra. Iba menšia časť do satelitov. Jadrom sú core trhy, teda vyspelé trhy rozvinutých ekonomík, inak povedané blue chips akcie. Satelitmi sú sektorové, regionálne, rozvíjajúce sa trhy, prípadne fondy s alternatívnymi investičnými stratégiami.

2/ Väčšia časť by mala zároveň smerovať do aktív denominovaných v mene, v ktorej zarábam, až následne do cudzích mien. Pričom opäť by mala platiť zásada core meny, okrem eura, USD, GBP, JPN, CAD a až následne satelitné meny, a to kvôli zmierňovaniu kurzového rizika.

Takýto postup môže zabrániť prípadnému sklamaniu na konci investičného horizontu.

Neunáhlite sa a fondy meňte s rozvahou

V určitých prípadoch však ani dodržanie investičného horizontu nemusí stačiť na dosiahnutie investičného cieľa. Platí to najmä v situáciách, ak klient investoval väčšiu sumu naraz, v obdobiach, keď sa akciové trhy nachádzali na svojich maximách.

Vtedy ostáva kľúčovou otázkou, či investor po dosiahnutí investičného horizontu investované peniaze hneď potrebuje. Samotné dosiahnutie časového cieľa totiž neznamená, že by sa mala investícia automaticky ukončiť.

„Ak nepotrebujem vybrať investované prostriedky na konkrétny účel, tak je zmysluplné v investícii zotrvať a počkať, kým hodnota investície narastie. Finančné trhy sa vždy z každej negatívnej situácie dostali. Vždy je to len otázka času,“ radí Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu Tatra Asset Managementu.

Pokiaľ klesajú trhy a výkonnosť fondu sa nevymyká priemeru podobných fondov, treba len čakať. Investovanie je o čase a trpezlivosti, pokles hodnoty k nemu patrí. Iná situácia nastával, ak zvolený fond nerastie aj keby mal.

„Pokiaľ je zrejmé, že ide o chybu riadenia fondu, že iné nástroje alebo konkurenti v danom čase zarábajú alebo dosahujú výrazne lepšiu výkonnosť, investor nemá nad čím premýšľať. Musí priznať stratu a investície premiestniť do iných nástrojov,“ konštatuje Radoslav Kasík zo spoločnosti Finax.

Ani v tom prípade by však odchod nemal byť náhly a nerozvážny. „Ak podielový fond pri dodržaní odporúčaného investičného horizontu nedokáže prekonať indexový benchmark, treba z neho postupne odchádzať. Odchod však treba rozložiť aspoň na šesťmesačné obdobie, aby ste znížili riziko, že trafíte krátkodobý prepad,“ radí. M. Búlik.

Ak máte do 20 rokov, nie je dôvod meniť investičný horizont

„Stále platí, že investičný horizont podielových fondov by mal byť minimálne tri roky. Pri špekulatívnych investíciách je možné tento interval skrátiť, avšak riziko sa násobí. Nemyslím si, že je v súčasnosti potrebné riešiť zmenu investičného horizontu. Ak mám do dôchodku 20 rokov, tak nie je dôvod meniť ho,“ myslí si P. Kunzo.

Naďalej ostáva podľa odborníkov v platnosti aj úmernosť nižšej rizikovosti a dlhšieho investičného horizontu.

„Čím dlhší je plánovaný horizont investovania peňazí, tým väčší by mal byť podiel rastových aktív. Človek, ktorý má záujem o zhodnocovanie majetku v strednodobom horizonte, by si mal vybrať podielový fond obsahujúci podiel rastových aktív na úrovni 40 až 60 percent. Človek s dlhodobým horizontom by sa mal zaujímať o dynamickejšie riešenia s podielom rastových aktív aspoň na úrovni 60 až 80 percent,“ radí M. Smrek.

Aj v novej situácii platia staré pravidlá

„Posledných pár mesiacov ukázalo, ktoré fondy sa dokážu po výraznom poklese zotaviť rýchlo a ktoré pomalšie. Čím je fond konzervatívnejší, tým dochádza k nižšiemu prepadu jeho hodnoty počas poklesov na trhu, ale na druhej strane mu aj dlhšie trvá návrat do jeho pôvodnej hodnoty,“ poukazuje na súčasnú situáciu P. Kunzo.

Investičné pravidlá nestratili platnosť ani v časoch koronakrízy. Pri krátkodobých investíciách treba preto počítať aj s netradičnou situáciou. Dopady pandémie tak aktuálne vyvolávajú na trhu nezdravé prostredie.

Finančné trhy sú v súčasnosti vďaka bezprecedentnej štátnej pomoci a finančným injekciám centrálnych bánk hnané obrovskou dávkou optimizmu. To spôsobuje, že návrat k rekordným úrovniam sa deje neprirodzene rýchlo napriek tomu, že globálna ekonomika a mnohé sektory hlásia zásadné poklesy a vo vzduchu visí hrozba nových obmedzení pri druhej vlne koronakrízy. Z krátkodobého hľadiska preto budeme aj naďalej svedkami mierneho rastu trhov,“ hovorí M. Búlik.

Ako sa zmení ponuka fondov na trhu

„Celkovo odhadujem aj na Slovensku kontinuálny nárast objemov investovaných peňazí do klasických podielových fondov ako aj do ETF fondov. Hlavným motorom bude nespokojnosť Slovákov so zhodnotením ich úspor v bankách, ktorá ich donúti k hľadaniu výnosnejších, no rozhodne nie špekulatívnych možností uloženia peňazí.,“ naznačuje budúcnosť investovania M. Búlik.

„Slovenskí investori do fondov sú viac odvážni a začali sa viac zameriavať na zmiešané fondy, než v minulosti, kedy sa viac zaujímali o dlhopisové a peňažné fondy. Aj tento trend zmenil ponuku fondov na tunajšom trhu,“ bilancuje Matej Varga, vedúci oddelenia riadenia investícií v Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky

Podielové fondy teda určite zostanú súčasťou finančného sveta. Akurát budú musieť viac bojovať o svoje miesto. Je možné, že niektoré z nich z trhu vypadnú. „Počet fondov musí poklesnúť a v odvetví bude pokračovať konsolidácia. Konkurencia rastie, menia sa podmienky hry, digitalizácia má nepopierateľný zásadný vplyv aj v tomto smere. Náklady sú tlačené nadol. Na druhej strane priestor vyniknúť je stále veľký,“ myslí si R. Kasík.

Nová ekonomika, staré investičná pravidlá

Za posledné roky sa zmenil charakter ekonomiky a trhov, ktoré dnes ťahá pár gigantov. Ide o veľké technologické rastové firmy, ktoré dominujú naším životom. Tradičné hodnotové investovanie sa vytratilo. Na to je potrebné myslieť aj pri výbere podielových fondov.

„Svet sa zrýchlil. Význam tradičných odvetví ako priemysel, suroviny alebo výroba klesá. Podiel na hospodárstve zvyšuje znalostná ekonomika, technológie, služby a nehmotné produkty. Tento vývoj reflektujú aj trhy a správanie investorov,“ vysvetľuje R. Kasík. Preto sa bude meniť aj samotný svet investičných fondov.

Princípy investovania sa však nezmenia. Mení sa len štruktúra aktív, ktoré budú v budúcnosti prinášať zisk a tých, ktoré budú generovať stratu. Práve nové rozdelenie sveta tak čoraz viac poukazuje na známu investičnú poučku. Predchádzajúci vývoj nie je zárukou vývoja v budúcnosti. Aj preto si treba aktuálne vyberať fondy obozretnejšie, s dôrazom práve na nové fungovanie ekonomiky.

Podielové fondy majú budúcnosť v portfóliu každého drobného investora. „Aj s malými finančnými prostriedkami má klient prístup k širokému investičnému univerzu. Preto považujem podielové fondy za nadčasové riešenie, ktoré bude pre investorov dlhodobo atraktívne,“ dodáva Karin Uličná, vedúca investičného oddelenia spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne.

Zmenila kríza spôsob vášho investovania do fondov?

View Results

Loading ... Loading ...

2 odpovede na “Podielové fondy si svoje miesto v investičnom svete udržia aj po kríze”

  1. marshmallow píše:

    Podielové fondy majú stále čo ponúknuť. ETF konkurujú najmä cenou, no keď sa správcovské spoločnosti začnú zaoberať poplatkami (v zahraničí to už začalo) a začnú ich znižovať, atraktivitu fondov to opäť zvýši.

  2. Harry píše:

    Podílové fondy se přesouvají od tradičních globálních nebo regionálních s nízkou směrodatnou odchylkou vůči indexu směrem k tématu, směrem k celkovému výnosu, směrem k trhům, kde je snažší překonávat index (EM, Small Caps, dílčí garance, specifický region), prostě ke strategiím s vyšší přidanou hodnotou, a které je těžší replikovat pomocí ETF.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial