Piatok 30. októbra. Meniny má Šimon, Simona

Poistenie nie je len o peniazoch. Poskytuje aj lekára na telefóne alebo analýzu DNA

Hlavnou misiou poistenia je finančná kompenzácia nečakaných životných problémov. Poisťovne však prinášajú aj benefity, ktoré môžu klienti využiť aj v prípade, že k poistnej udalosti nedôjde. Poistka im teda pomôže aj inak, ako len balíkom peňazí. A k samotnej poistnej udalosti napokon ani nemusí prísť.

Poistenie sa prispôsobuje dobe aj veku

Poistné produkty sa neustále inovujú a prispôsobujú sa potrebám súčasnej doby. Rovnako aj potrebám klientov. Poisťovne čoraz viac využívajú poistenia šité na mieru a s tým súvisia aj pripoistenia, či bonusy, ktoré si človek môže vybrať a využívať.

Poisťovne sa prispôsobujú aj demografickému vývoju, ktorý je v našich končinách charakteristický starnutím obyvateľstva. Prirodzene viac starších ľudí znamená viac chorých a odkázaných na poistenie.

„Zvýšili sme vstupný vek klienta pre poistenie kritických chorôb z 55 na 60 rokov. Prispôsobili sme poistnú dobu posúvaniu dôchodkového veku a poistnú dobu pre poistenie kritických chorôb sme predĺžili, čím sme umožnili každému poistenému možnosť byť poistený až do 65 rokov,“ uvádza ako príklad inovácie Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Ide o výrazný benefit a modernizáciu poistenia, pričom poistenie vo vyššom veku môže výrazne znížiť náklady na starostlivosť v prípade nečakaných zdravotných situácií.

„Pre seniorov je viac ako pre inú vekovú skupinu podstatná asistenčná služba a pripoistenie pre prípad nesebestačnosti. Seniorom, ktorí chcú fungovať samostatne vo vlastnom byte či dome, zabezpečujú v prípade potreby pomoc a dôležité služby domácej asistencie,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko o zmysluplnosti takéhoto prispôsobenia poistenia.

Záujem vzbudila možnosť konzultácie a kvalifikovaný názor

Poistenie si každý radšej platí, ako by mal na vlastnej koži zažiť poistnú udalosť. Ak k tomu príde, tak veľkou výhodou je nielen finančná pomoc, ale aj pomocná ruka.

„V rámci životného poistenia ponúka možnosť telefonickej konzultácie zdravotného stavu pre seba a svoju rodinu. Ide o 24-hodinovú telefonickú službu, kde klient môže s lekárom konzultovať svoj zdravotný problém, príznaky ochorenia, prevenciu ochorenia, užívanie liekov, získať informácie o preventívnej starostlivosti a dostupných liečivách na Slovensku,“ hovorí o bonuse lekára na telefóne H. Kanderková. Včasnou konzultáciou tak klient dostáva odbornú a erudovanú pomoc.

Klienti majú možnosť využiť služby nielen lekárskej, ale aj právnej asistencie. „S právnikom pre oblasť zdravia je možné telefonicky konzultovať napríklad problematiku pracovných úrazov, chorôb z povolania a zodpovednostných škôd na zdraví, povinnosti poistencov, ochranu práv pacientov, či pochybenia a sankcie pri poskytovaní chirurgickej a lekárskej starostlivosti,“ hovorí o ďalších možnostiach Katarína Kukurová z poisťovne Generali.

Poisťovne sa zhodujú, že poradenský benefit je u pacientov veľmi obľúbený, pretože konzultovať diagnózu s iným lekárom môže byť prospešné pre ich zdravie a bezplatná právna pomoc im môže ušetriť financie.

Vyšší štandard ošetrenia

Na výsledok liečby vplýva do značnej miery aj situácia, v ktorej sa ocitneme a okolité prostredie. Verejné zdravotné poistenie však kryje len nutné minimum, ktoré je často žiaľ nedostatočné. Uvedomujú si to aj samotné zdravotné poisťovne, avšak rozšírenie poistenia u nich nie je možné.

Komerčné poisťovne to preto riešia formou pripoistení a benefitov k poistkám. „Nad rámec bežného poistného krytia ponúkame klientom individuálne zdravotné pripoistenie, ktoré zahŕňa pripoistenie chirurgických zákrokov, ktoré poistený podstúpil v dôsledku choroby alebo úrazu,“ hovorí Matej Neumann z Union poisťovne. „Z pripoistenia preventívneho vyšetrenia má poistený nárok na zabezpečenie a úhradu nákladov nad rámec verejného zdravotného poistenia,“ dodáva.

Čoraz viac rezonuje aj prevencia a zdravý životný štýl

Samotné poisťovne si uvedomili, že prevencia môže výrazne znížiť ich následné náklady. Preto je pre nich zaujímavé dať k poisteniu aj bonusy, ktoré klient môže využiť bez ohľadu na poistné krytie. Respektíve práve preto, aby ostal dlhšie zdravý. Možnosť urobiť niečo pre seba oceňujú aj samotní klienti.

„U klientov sa s veľkým úspechom stretol program genetickej analýzy, ktorý sme začali klientom ponúkať minulý rok ako benefit k pripoisteniu kritických chorôb v rámci životného poistenia“ hovorí H. Kanderková. Klienti dostanú automaticky zásielku s ponukou programu a návodom na odber DNA vzorky, ktorý následne zasielajú priamo do laboratória.

Výsledkom je individuálne zostavený program genetickej analýzy, ktorý pomôže zlepšiť životný štýl, životosprávu a skvalitniť život. Klienti sa môžu vďaka tomu zdravšie stravovať a predísť tak vzniku civilizačných chorôb.

Choroba, ktorá nevznikne, šetrí náklady poisťovní

Na prevenciu sa zameriavajú aj ďalšie bonusy. „Minulý rok sme pre širokú verejnosť spustili prevenčný projekt, v rámci ktorého sa snažíme poukazovať na dôležitosť a význam prevencie tak v oblasti zdravia, ako aj majetku,“ hovorí K. Kukurová z Generali. „Od októbra sme spustili aj sériu edukatívnych prednášok, kde sa ľudia môžu dozvedieť priamo od odborníkov na danú problematiku rôzne zaujímavé fakty a odpovede na ich otázky,“ dodáva.

Poisťovne pochopili, že samotné krytie následkov je príliš drahá cesta. Snažia sa preto benefitmi zlepšiť život pacientom. To môže smerovať k rýchlemu uzdraveniu, čím sa skráti napríklad doba hospitalizácie alebo sa zvýši pravdepodobnosť, že k ochoreniu alebo jeho zhoršeniu vôbec nepríde. Vďaka tomu sa zvýši šanca, že bude potrebné vyplatiť menej poistných plnení.

Vzhľadom na to, že Slovensko patrí k popredným konzumentom liekov v rámci Európy a Slováci sa v zdraví dožívajú priemerne len 57 rokov, pričom priemerná dĺžka dožitia je nad sedemdesiatkou, sú benefity ponúkané poisťovňami rozhodne správnou voľbou, ako využiť poistku nielen na finančné krytie, ale aj na zlepšenie zdravia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial