Streda 19. február. Meniny má Vlasta

Poistné podvody pri podnikateľskom poistení rastú

poistenie
Poistenie Peter Apolen 06.03.2019 | 00:00 0 Komentárov

Najväčšia poisťovňa na slovenskom trhu – Allianz – Slovenská poisťovňa, hlási nárast poistných podvodov v sektore podnikateľského poistenia. Oproti minulému roku ich bolo viac až o 140 percent. Išlo napríklad o prípady umelého predlžovania doby poisteného prerušenia prevádzky, či o snahu získať poistné plnenie za staré, už predtým opotrebené stroje.

Allianz – Slovenská poisťovňa vlani odhalila pokusy o poistné podvody v sumu dovedna 6,3 mil. eur. Je to o 47 percent viac ako pred rokom. Z toho 3,6 mil. eur pripadlo na podvody v oblasti poistenia priemyslu a podnikateľov. „Rok predtým bola výška odhalených podvodov pri podnikateľoch 1,5 milióna eur. Ide teda o výrazný nárast,“ hovorí vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – SP Jaroslava Zemanová. Niektorí podnikatelia, firmy a živnostníci sa tak snažia riešiť nedostatok kapitálu.

Prerušenie prevádzky je častým predmetom podvodov

Častým predmetom neoprávnených poistných nárokov je umelé predlžovanie doby prerušenia prevádzky. “Riešili sme prípad, kedy v dôsledku pochybenia na strane subdodávateľa bola odstavená celá výroba. Keďže subdodávateľ nemal poistenú zodpovednosť, snažil sa dodatočne tieto riziká poistiť a vznik škody antedatovať. Išlo o škodu vo výške 80 tisíc eur, ktorú sa klient snažil neoprávnene získať,“ uvádza vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – SP Vojtech Kosík.

Prerušenie výroby je pritom najväčšou hrozbou slovenských podnikov, platí to však aj inde vo svete Potvrdzujú to výsledky ôsmeho ročník medzinárodného prieskum Allianz Risk Barometer 2019, v ktorom sa riziko prerušenia výroby a prevádzky stalo najväčším rizikom podnikania v celosvetovom meradle už po siedmy raz za sebou.

„Straty, ktoré vzniknú vo výrobných podnikoch a spoločnostiach prerušením prevádzky sa navyšujú každým dňom prerušenia a vo finále sa môžu vyšplhať až na desiatky miliónov eur. Často ide o rozsiahlu majetkovú škodu, ktorá vznikne požiarom, explóziou či prírodným živlom a následnú finančnú škodu z prerušenia prevádzky. Samostatnou kategóriou je tzv. kontingentné prerušenie prevádzky, keď k zastaveniu výroby nášho klienta dôjde z dôvodu majetkovej škody, napríklad požiaru u dodávateľa klienta,“  objasňuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

Práve na takéto prípady slúži poistenie. Niektoré firmy sa však snažia z nepriaznivej prevádzkovej situácie vyťažiť neprávom čo najviac. “Poistná ochrana je krytie nepredvídateľných rizík, ktoré môžu vzniknúť aj v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. Niektorí podnikatelia však poistenie stále považujú za investíciu, ktorú si po čase chcú z poisťovne vybrať,” hovorí V. Kosík.

Opotrebenie strojov ako poistná udalosť

Pokusy o poisťovacie podvody u podnikateľov sa objavujú v priemyselnej, výrobnej aj poľnohospodárskej oblasti. V poľnohospodárstve ide najčastejšie o pokusy neoprávnene získať poistné plnenie za opotrebované stroje, ktoré neboli pravidelne udržiavané. Takýmto spôsobom si niektorí podnikatelia chcú uplatniť generálne opravy prevodoviek, rozvodoviek, motorov a zdvíhacích zariadení strojov, ktoré sú vystavované extrémnemu zaťaženiu v poľnohospodárstve, napríklad kombajny, traktory a obrábacie stroje, ale aj stroje v nákladnej doprave, drevospracujúcom priemysle alebo ťažbe dreva.

V. Kosík uvádza ako príklad túto situáciu: „Riešili sme prípad, keď podnikateľ v poľnohospodárstve nahlásil poškodenie zdvíhacieho ramena na traktore, ktoré malo vzniknúť preťažením. Náklady na opravu boli vyčíslené na desať tisíc eur. Pri podrobnej obhliadke sme zistili, že poškodené rameno malo typické znaky opotrebovania po dlhodobom, 11 ročnom užívaní stroja, ktorý majiteľ kúpil minulý rok a v rovnakom roku nahlásil aj poškodenie. Po demontáži ramena sme objavili stopy po predošlej neodbornej oprave zváraním. Preverením histórie stroja sme zistili, že poškodenie vzniklo ešte u pôvodného majiteľa, ktorý neodbornú opravu aj vykonal. Traktor následne predal a poškodenie zohľadnil aj v predajnej cene. Požadované poistné plnenie sme preto zamietli,” opisuje.

Pátranie aj na sociálnych sieťach

Ďalšou oblasťou, v ktorej sa objavujú pokusy poistných podvodov, je poistenie profesijnej zodpovednosti, teda škody spôsobené zamestnávateľovi. Najčastejšie sa objavujú pri vodičoch kamiónov. “Minulý rok sme napríklad riešili prípad, keď zamestnanec výrobného podniku mal spôsobiť škodu pri výkone povolania. Pri preverovaní sme na jeho sociálnom profile našli fotky z dovolenky pri mori vyhotovené online v čase, kedy bola škoda spôsobená. Škodu teda nemohol spôsobiť daný zamestnanec, ale iný, zrejme nepoistený zamestnanec,“ uvádza V. Kosík.

Ďalším prípadom neoprávneného nároku z poistenia zodpovednosti je, keď zamestnanec autoservisu nahlásil poisťovni škodu z poistenia profesijnej zodpovednosti a uviedol, že pri výmene oleja nedostatočne dotiahol skrutku, ktorá mala počas jazdy vypadnúť, olej z motora vytiecť, kvôli čomu vodič po odchode zo servisu na diaľnici zadrel motor.

“Pri obhliadke vozidla sme zistili, že motor je špinavý od oleja aj na takých miestach, kde sa počas jazdy vytekajúci olej nemohol dostať. To nám indikovalo podozrenie, že motor bol olejom dodatočne obliaty. Pri detailnej obhliadke rozobratého motora chýbali znaky postupného zadierania motora bez oleja, preto sme preskúmali olejové čerpadlo a zistili sme nedostatočný tlak mazacieho oleja v dôsledku poruchy olejového čerpadla. Išlo teda o technickú poruchu, ktorá je z plnenia vylúčená, nie o chybu mechanika. Požadované plnenie na opravu motora v sume 10-tisíc eur sme preto zamietli,“ uvádza V. Kosík.

Podvody v poistení nehnuteľností

Okrem poistenia podnikateľských rizík stúpla vlani podľa Allianz – SP aktivita podvodníkov v oblasti poistenia domov, bytov a ďalších nehnuteľnosti. Vyšetrovatelia poisťovne tu odhalili pokusy o podvod v hodnote 690 tisíc eur. Niektorí klienti sa napríklad snažili získať poistné plnenie na opravu nehnuteľnosti po poškodení, ktoré nevzniklo primárne počasím, ale zanedbaným technickým stavom objektu.

V zime mala príklad poisťovňa niekoľko prípadov, keď si klienti chceli uplatniť škodu spôsobenú ťarchou snehu aj na starých nehnuteľnostiach, ktoré však mali prehnité trámy a navyše v čase vzniku škody bolo na fotkách z okolia domu do päť centimetrov snehu. “V inom prípade si majiteľ stavby po rozsiahlejších škodách spôsobených požiarom či vodou chcel uplatniť náklady na zväčšenie domu, napríklad zhotovením prístavby domu a pri predkladaní faktúr tvrdil, že uvádza nehnuteľnosť do pôvodného stavu,“ dopĺňa V. Kosík.

Dopravné nehody fingované s pomocou kaskadérov

V oblasti životného poistenia zas stúpol počet podvodov pri trvalých následkoch úrazu, najmä pri pokusoch o neoprávnené navýšenie plnenia. Dochádza k tomu v spolupráci s lekármi, ktorí vystavujú nepravdivé lekárske správy. Počet fingovaných úrazov a podvodov za chirurgické zákroky už vďaka rozsiahlejšej kontrole v minulosti a produktovým zmenám už v Allianz – SP poklesol.

Novým trendom sú fingované dopravné nehody v spolupráci s kaskadérmi. Minulý rok napríklad poisťovňa riešila prípad, keď vodič v plnej rýchlosti narazil do stromu a nové vozidlo kompletne zdemoloval. Podrobným šetrením a dokazovaním však poisťovňa zistila, že išlo o úmyselnú nehodu profesionálneho kaskadéra a poistné plnenie zamietla. “Nešlo pritom o ojedinelý prípad. Prípady, kedy sú školení kaskadéri najímaní na demolovanie áut sa z času na čas objavia,“ hovorí J. Zemanová.

V havarijnom poistení v minulom roku poklesla výška odhalených podvodov na sumu 727 tisíc eur, najmä vďaka obhliadkam vozidiel starších ako jeden rok pri vstupe do poistenia. „V minulom roku sme zaznamenali aj historicky najnižší počet odcudzených vozidiel, keď po prvýkrát počet krádeží klesol pod sto áut, konkrétne na 93 kusov,“ približuje J. Zemanová. Pokles krádeží vozidiel je aktuálnym trendom v rámci celého trhu, keď podľa policajných štatistík bolo v roku 2018 odcudzených celkovo 1 339 vozidiel. Pre porovnanie v roku 1993 to bolo až 9 698 krádeží.

Naďalej pokračuje trend riešenia poistných udalostí pri dopravných nehodách pomocou zastupiteľských spoločností. V rámci povinného zmluvného poistenia sa tak niektorí poškodení  snažia po dopravnej nehode uplatniť si navýšené nároky za bolestné, či sťaženie spoločenského uplatnenia. Často pritom ide o zveličovanie následkov nehody, ktoré sa po odbornom posúdení buď nepotvrdia, alebo potvrdia len čiastočne, uvádza poisťovňa.

Poisťovne s podvodníkmi aktívne bojujú

Druhá najväčšia poisťovňa na trhu – Kooperatíva, predišla preverovaním podobne vysokej sume neoprávnených nárokov klientov. Vlani prešetrila zhruba tri tisíc prípadov, vďaka čomu uchránila sumu viac ako päť miliónov eur. „Každoročne stúpa počet preverovaných poistných udalostí ako aj výška uchránenej hodnoty, ktorá by bola neoprávnene vyplatená na úkor ostatných poistených,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová.

Vysokú úspešnosť pri odhaľovaní poistných podvodov má aj poisťovňa Uniqa. “V prípadoch, ktoré sme šetrili, sa nám v 53 percentách podarilo preukázať podvodné konanie a na páchateľov boli podané trestné oznámenia,” uvádza. Poisťovňa konštatuje, že klienti, ktorí sa chcú obohatiť už na jej účet a tým pádom aj na účet poctivých klientov, pristupujú k páchaniu trestnej činnosti čoraz sofistikovanejšie.

„Uniqa poisťovňa aj preto neustále zdokonaľuje technológie na odhaľovanie podvodov. Aplikujeme rôzne technické a softwarové prostriedky, ktoré nám účinne napomáhajú v detekcii a usvedčovaní z páchania trestnej činnosti,“ hovorí riaditeľka oddelenia komunikácie poisťovne Silvia Vlasková. V súčasnosti napríklad šetrí niekoľko prípadov, ktoré sú náročné na dokazovanie a vykonáva sa v nich rozsiahle znalecké skúmanie, dokazovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní či pred súdom.

Poisťovací podvod je trestný čin, a to aj v štádiu pokusu. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až do 15 rokov.

Poisťovňa okrem rôznych technických systémov a aplikácií spolupracuje pri závažnejších prípadoch s políciou, prípadne s rôznymi externými spoločnosťami a vo veľkej miere využívame služby detektívnych agentúr a súdnych znalcov. Pri úrazoch v životnom poistení sú to posudkoví lekári. Využíva napríklad rôzne databázy, registre, a elektronické informácie dostupné na verejných portáloch, za pomoci ktorých je možné porovnať skutočný stav poisteného predmetu so stavom, ako ho popisuje poistený. V životnom poistení poisťovňa vyžaduje v prípade potreby od ošetrujúcich lekárov ďalšie lekárske správy, posudky.

Uzavretie poistky až po nehode, či úraze

Najviac poisťovacích podvodov sa poisťovni Uniqa podarilo odhaliť v neživotnom poistení, v oblasti poistenia motorových vozidiel a majetku. „Najčastejšie ide o prípady, v ktorých sa klienti snažia využiť dávnejšie poškodené časti z iných vozidiel a tieto si uplatniť či už zo svojho havarijného poistenia alebo z PZP inej osoby,” hovorí S. Vasková. Dodáva, že sa vyskytujú aj prípady, keď si poškodení a vinníci vymenia role v hláseniach škodových udalostí, či deklarujú vznik škody iným spôsobom, ako sa reálne stala. Tradičné je už zámerné navýšenie škody v snahe dostať kompenzáciu vo vyššej miere než reálne vznikla.

V životnom poistení ide o prípady, kedy sú poistné zmluvy uzatvorené až po poistnej udalosti a sú robené „na mieru“ tak, aby poškodený za čo najmenšie poistné dostal čo najvyššie odškodnenie. „Ďalšou zaujímavou kapitolou v životnom poistení sú fiktívne úrazy, pri ktorých si klienti uplatňujú nárok dennej dávky pri nezamestnanosti a nároku pri čase nevyhnutého liečenia za úrazy, ktoré sa nikdy nestali,“ vysvetľuje S. Vlasková.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *