Sobota 23. február. Meniny má Roman, Romana

Poistný trh 2008: Nárast životného poistenia a znižovanie cien PZP

Poistný trh rástol aj v uplynulom roku. Na rozdiel od predchádzajúcich období bolo prvý raz predpísané poistné v životnom poistení vyššie ako pri neživotnom poistení. Čiastočne to spôsobil nižší nárast neživotného poistenia, keďže silná konkurencia núti poisťovne znižovať ceny.

Podľa neauditovaných výsledkov predpísali poisťovne poistné v roku 2008 vo výške 63,5 mld. korún (2,1 mld. eur). V roku 2007 to bolo 57,7 mld. Sk (1,9 mld. eur) a v roku 2006 53,8 mld. Sk (1,8 mld.) Podľa generálnej sekretárky Slovenskej asociácie poisťovní
Jozefíny Žákovej sa turbulencie na svetovom finančnom trhu slovenského poisťovníctva nedotkli: „Všetky členské poisťovne SLASPO sú solventné, žiadna z nich nemusela žiadať vládu o finančnú podporu. Vplyv na to mala prísna reguláciu sektora a konzervatívne správanie poisťovní pri hodnotení rizík a nakladaní s prostriedkami technických rezerv.“ Ako vidíme na grafe, rástol predovšetkým predpis v životnom poistení.

Najvyššie predpísané poistné zaznamenal líder Allianz – Slovenská poisťovňa 31,3% (životné 26,4%, neživotné 36,8%). Druhá pozíciu si obhájila Kooperativa s 21,8% (životné 16,6%, neživotné 27,7%), ktorá patrí do skupiny Vienna Insurace Group. Ani výsledky celej viedenskej skupiny (Kooperativa, Kontinuita a Komunálna poisťovňa) 29,2% by nestačili na dominantný Allianz. Celkovo tretie najvyššie poistné zaznamenala Generali 10,2% (životné 8,6%, neživotné 12%), ktorá už spravuje aj kmeň kúpenej Českej poisťovne. Pri predpise životného poistenia však dosiahla Generali až štvrtý najvyšší predpis, tretí (11%) zaznamenala Amslico AIG, ktorá neživotné poistenie neponúka.

Viac životného poistenia, rastie popularita kapitáloviek

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi prvý raz naklonil predpis poistenia v prospech životného poistenia. Podľa Slovenskej asociácie poisťovní za to môže medziročný nárast životného poistenia o 15,7% a zároveň znižovanie cien PZP.

Nový prezident Slovenskej asociácie poisťovní a zároveň šéf Allianzu Torsten Leue hovorí, že počas krízy sa klienti vrátili ku klasickým kapitálovým životným poisteniam. Ako povedal, predávať klasické životné poistenia je jednoduchšie, lebo na rozdiel od investičných životných poistení, má klient garantovaný rast vložených prostriedkov. Ak by sa penetrácia životného poistenia na Slovensku priblížila k Rakúsku, náš trh má podľa neho potenciál rásť o 745 mil. eur.: "Ďalší smer vývoja bude závisieť od celkového vývoja ekonomiky, ako aj od podpory zo strany vlády."

PZP: viac zmlúv, nižšie predpísané poistné

Špecifikom PZP je, že počet zmlúv každoročne narastá a rastie aj poskytnuté plnenie za spôsobené škody. Ceny sú však z roka na rok nižšie – spôsobuje to silná konkurencia na trhu.

Rok

Predpísané poistné

Počet zmlúv

Náklady na poistné plnenia

2006

9,74 mld. Sk

1,7 mil.

3,75 mld. Sk

2007

9,69 mld. Sk

1,8 mil.

4,23 mld. Sk

2008

9,66 mld. Sk 

1,9 mil.

4,92 mld. Sk

Trh PZP si takmer celý podelili Allianz Kooperativa. Kým však podiel Allianzu na trhu v tomto prípade za posledné tri roky klesal, u Kooperativy rástol. V roku 2008 (35,6% vs. 35,4% v prospech Allianzu), v roku 2007 (36,4% vs. 35,1% v prospech Allianzu) a v roku 2006 (38,2% vs. 32,5% v prospech Allianzu).

Nový prezident Slovenskej asociácie poisťovní a zároveň šéf Allianzu Torsten Leue nie je spokojný so situáciou, keď počet zmlúv rastie a predpísané poistné klesá. Ani kríza však podľa neho nedokáže neprinútiť poisťovne, aby sa čo najskôr dohodli napríklad na zavedení malusov. Ako zdôraznil, časť klientov stratili práve preto, že ako poslední uplatňovali voči škodcom malus: „Bol by som rád, keby to znovu prišlo,“ uviedol. „Aj to musí prísť, ale nie som presvedčený, že k tomu dôjde v tomto alebo budúcom roku,“ zaprognózoval si. Generálna sekretárka SLASPO Jozefína Žáková pripomenula, že samotná asociácia žiadala už dávnejšie, aby parlament zaviedol systém bonus/malus do zákona, odpoveďou však bolo, že poisťovne sa musia dohnúť medzi sebou.

Tretina poistného cez sprostredkovateľov

Vyše tretinu (36,2%) predpísaného poistného zabezpečili poisťovniam sprostredkovatelia. V rámci sprostredkovaného poistného dosiahli 46,2% podiel na trhu výluční sprostredkovania, 44,6% dosiahli poisťovací agenti a 9% poisťovací makléri.

Predpísané poistné za rok 2008 podľa poisťovní

Poisťovňa

Životné poistenie

Podiel na trhu podľa technic. poistného

Neživotné poistnie

Podiel na trhu podľa technic. poistného

Technické poistné celkom

Podiel na trhu celkom

AEGON Životná poisťovňa, a.s.

490 476

1,47%

0

0,00%

490 476

0,77%

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

8 777 527

26,35%

11 125 310

36,84%

19 902 837

31,34%

AMSLICO AIG Life poisťovňa a. s.

3 675 164

11,03%

153 619

0,51%

3 828 783

6,03%

AXA životní pojišťovna a.s., o. z. Slovensko*

756 746

2,27%

17 840

0,06%

774 586

1,22%

ČSOB Poisťovňa, a. s.

1 381 815

4,15%

655 923

2,17%

2 037 738

3,21%

D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s.

0

0,00%

76 676

0,25%

76 676

0,12%

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

2 856 212

8,57%

3 625 610

12,01%

6 481 822

10,21%

ING Životná poisťovňa, a. s.

3 546 252

10,64%

0

0,00%

3 546 252

5,58%

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s., VIG

277 717

0,83%

1 625 231

5,38%

1 902 948

3,00%

KONTINUITA poisťovňa, a. s., VIG

2 708 311

8,13%

13 964

0,05%

2 722 275

4,29%

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., VIG

5 512 964

16,55%

8 376 393

27,74%

13 889 357

21,87%

OTP Garancia poisťovňa, a. s.

0

0,00%

154 889

0,51%

154 889

0,24%

OTP Garancia životná poisťovňa, a. s.

31 926

0,10%

0

0,00%

31 926

0,05%

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.

51 073

0,15%

216 110

0,72%

267 183

0,42%

POISŤOVŇA HDI-GERLING Slovensko, a. s.

0

0,00%

272 568

0,90%

272 568

0,43%

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s.

1 256 698

3,77%

0

0,00%

1 256 698

1,98%

Poisťovňa Poštovej banky, a. s.

24 166

0,07%

25 230

0,08%

49 396

0,08%

QBE poisťovňa, a. s.

0

0,00%

294 077

0,97%

294 077

0,46%

UNION poisťovňa, a. s.

382 275

1,15%

728 521

2,41%

1 110 796

1,75%

UNIQA poisťovňa, a. s.

785 303

2,36%

2 140 552

7,09%

2 925 855

4,61%

VICTORIA – VOLKSBANKEN Poisťovňa, a. s.

107 289

0,32%

12 965

0,04%

120 254

0,19%

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

692 941

2,08%

679 882

2,25%

1 372 823

2,16%

Slovenská kancelária poisťovateľov*

0

0,00%

229

0,00%

229

0,00%

Celkom

33 314 855

100,00%

30 195 589

100,00%

63 510 444

100,00%

Zdroj: Slovenská asociácia poisťovní z údajov NBS (výsledky sú neauditované).

Pomáha kríza poisťovniam?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *