Nedeľa 25. októbra. Meniny má Aurel

Poisťovne inovovali PZP. Mnohí vodiči musia siahnuť hlbšie do vreciek

Napriek tomu, že poisťovne by nemali vykazovať stratu na žiadnom produkte, povinné zmluvné poistenie bolo pre ne dlho stratové. Cestou sa však ukázala vyššia selekcia. Nehodoví vodiči tak platia viac.

Korekcia cien bola nevyhnutná

Zákon o poisťovníctve ukladá poisťovniam povinnosť stanovovať poistné tak, aby boli schopné zabezpečiť v každom okamihu splniteľnosť všetkých svojich záväzkov vyplývajúcich z dojednaných poistných zmlúv a záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov. To znamená, že žiadny produkt by nemal vykazovať stratu.

Autopoistenie je však posledné roky pod obrovským tlakom. Autoservisy požadujú vyššie sadzby za servisnú normohodinu, čo sa prejavuje vo výške „plechových škôd“, súčasne rastú aj náklady na škody na zdraví.

„Autopoistenie je na Slovensku dlhodobo stratové a v kombinácii s vysokou škodovou infláciou je tak nárast poistného nutnosťou. Čistý kombinovaný ukazovateľ v autopoistení sa v decembri 2018 dostal na 111,5 percenta, čo je najvyššia hodnota v histórii. Znamená to, že poisťovne na jedno euro poistného, ktoré od klientov vyberú, ďalšieho 1,15 eura zaplatia,“ hovorí o súčasnom stave Beáta Lipšicová z poisťovne UNIQA.

Dodáva: „Podľa štatistík Národnej banky Slovenska sa stratovosť v autopoistení na slovenskom trhu pohybuje okolo 10-11 percent. Výška poistného v PZP nepokrýva náklady spojené s poskytovaním tohto produktu. Ceny opráv vozidiel rastú rýchlejšie ako poistné za PZP.“

Takéto čísla sú jasným signálom toho, že k zdražovaniu poistenia muselo prísť a v budúcnosti bude ďalšie nasledovať. Mnohé poisťovne zvyšovali ceny za PZP aj vodičom, ktorí jazdili bez škôd. Nie však v horibilných výškach, išlo skôr o korekcie vzhľadom na rastúcu infláciu a rast náhradných dielov. Niektoré poisťovne sa však aj s tým dokázali vyrovnať. Nechcú stratiť klientov ani dobré meno a tak k zdražovaniu pristúpili veľmi citlivo a individuálne.

„Ak by v našej poisťovni došlo k zvýšeniu cien PZP, hlavným dôvodom by bola inflácia a neustále zvyšovanie cien náhradných dielov z dôvodu technických inovácií vo vozidlách. Aj tento rok, tak ako po minulé roky, však zostáva naša poisťovňa v rámci PZP poistenia naďalej verná segmentácii vodičov, aby sme vedeli čo najadresnejšie stanoviť pre vodičov výhodnú cenu poistenia,“ hovorí Katarína Kukurová z poisťovne Generali.

Práve segmentácia vodičov tak umožnila nájsť poisťovniam recept, ako popri nízkych cenách dávať vodičom, ktorí jazdia bezpečne ešte aj zľavy. Straty musia dorovnať tí, ktorí jazdia riskantne. Vďaka tomu mohlo niekomu už aj tak lacné PZP zlacnieť, inému zdraželo.

„Poisťovňa Wüstenrot sa zamerala na korekciu cien PZP, teda v niektorých segmentoch smerom nahor v iných smerom nadol. V najbližšom období neplánujeme plošný rast cien,“ ozrejmuje situáciu Lukáš Bertók, riaditeľ úseku marketingu a vývoja produktov vo Wüstenrot.

PZP viac šité na mieru

PZP sa za posledné roky inovovalo a z poistenia určeného pre krytie škôd druhého účastníka nehody sa vďaka pripoisteniam stal produkt, ktorý kryje škody aj na vlastnom vozidle poistného. Poisťovniam to umožnilo celý produkt dostať do lepších čísel. O pripoistenia, ktoré boli kedysi súčasťou len havarijnej poistky, je totiž stále väčší záujem.

„Minulý rok sme inovovali produkt poistenia vozidiel, kde našim klientom ponúkame štyri balíky poistnej ochrany. Poistné krytie sa s každým balíkom rozširuje a balík s najširším krytím už poskytuje komplexnú ochranu vozidla vrátane PZP, právnej pomoci, rozšírených asistenčných služieb, úrazového poistenia, poistenia živlov, požiaru, implózie a explózie, odcudzenia, vandalizmu, zasklenia vozidla, havárie, finančnej straty a podobne,“ uvádza ako príklad Helena Kanderková z Allianz–Slovenskej poisťovne. S podobnou metodikou na Slovensku prišli prakticky všetky poisťovne.

„Začiatkom februára sa spoločnosť Wüstenrot zamerala na úpravu produktu PZP, tak aby viac zohľadňoval potreby klienta. Do produktu sme doplnili atraktívne a klientmi žiadané pripoistenia, zlepšila sa segmentácia klientov a inováciou prešli aj naše asistenčné služby. Korekcia cien PZP sa teda nekonala plošne, ale bola realizovaná veľmi citlivo s prihliadnutím na škodovosť jednotlivých segmentov,“ potvrdzuje L. Bertók.

Klientov budú rozlišovať ešte podrobnejšie

Výšku poistného poisťovne určujú na základe škodovosti, ktorá sa v priebehu poistenia vyvíja, pričom škodovosť sledujú poisťovne za každý druh poistenia osobitne, teda osobitne aj za PZP. Do výpočtu poistného vstupujú viaceré parametre ako vek vodiča, bydlisko poistníka, vek vozidla, objem motora, či značka vozidla. Výsledkom kombinácie týchto parametrov je individuálna výška poistného.

„Pokiaľ vodič v predchádzajúcom období jazdil bez nehody, je mu poskytnutý bonus. Vodiči, ktorí nehodu nespôsobili, môžu teda ušetriť. Naopak vodiči s rizikovejším profilom môžu očakávať poistné zodpovedajúce vyššej pravdepodobnosti škody,“ hovorí H. Kanderková. Poisťovne si však v snahe udržať konkurenčne výhodné PZP a zároveň produkt dostať do zelených čísel, ešte viac plánujú posvietiť na vodičov, ktorí spôsobujú nehody.

„Do budúcnosti očakávame postupné rozširovanie segmentácie vodičov do väčšieho detailu, spustenie centrálneho registra škôd, ktoré môže priniesť spravodlivejšie oceňovanie vodičov, či čoraz väčšie zavádzanie moderných technológií, akou je napríklad telematika, s ktorou má naša poisťovňa skúsenosti v rámci produktu SOS Partner,“ hovorí K. Kukurová z Generali.

Dodáva: „Vyspelé krajiny západnej Európy sú príkladom toho, ako pozitívne vplýva zavedenie telematického zariadenia na pokles počtu poistných udalostí. V týchto krajinách sa preukázalo, že klient so zavedeným telematickým zariadením vo vozidle má nižšiu škodovosť.“

Navýšenie limitov nespôsobilo navýšenie platieb

V tomto roku prišlo v PZP ešte k jednej závažnej zmene a to k zmene minimálnych limitov krytia, ktoré začali platiť od 1. januára. Napriek tomu poisťovne na Slovensku neohodnotili toto navýšenie ako nákladné a teda ani nebolo dôvodom k zvyšovaniu cien poistného.

„Samotné zvýšenie limitov na PZP nie je dôvodom na zvyšovanie cien poistenia,“ hovorí B. Lipšicová. Navyše mnohé poisťovne už limity krytia mali zvýšené pred vstupom zákonnej úpravy do platnosti. „Limity krytia PZP sa menili minimálne a preto nebol dôvod na navyšovanie,“ dodáva Matej Neumann, hovorca Union poisťovne.

Ceny ešte porastú

Bonusy pre vodičov, ktorí jazdia bezpečne ostanú v platnosti. Avšak vodičom s nehodami môže aj vďaka drobnej škode cena PZP poskočiť o desiatky percent. Práve precízne špecifikovanie rizika je pre poisťovne cestou ako von z červených čísel. Ako najrizikovejší sa podľa poisťovne UNIQUA ukazujú klienti v kategórii do 23 rokov, naopak ako najmenej rizikoví klienti v kategórii od 51 až 70 rokov. Čím väčšie riziko, tým vyššie poistenie.

Okrem toho sa dá predpokladať, že s rastom inflácie budú rásť ceny tovarov a služieb opráv. Do hry vstupujú aj zmeny zákonných pravidiel. „Zmenou, ktorej budú musieť poisťovne čeliť, sú certifikované servisy. Znamená to, že pri každej veľkej poistnej udalosti bude musieť ísť vozidlo do certifikovaného servisu a prejsť technickou kontrolou, aby sa preverilo, či bolo po vážnej nehode kvalifikovane opravené. Samozrejme, aj certifikácia bude stáť dodatočné peniaze, ktoré budú mať zrejme dopad tak na cenu PZP ako aj na cenu havarijného poistenia,“ hovorí B. Lipšicová.

Dodáva však, že tlak na nutnosť navýšenie poistného u poctivých klientov by znížilo aktívne riešenie problému nepoistených vozidiel, ktorých je na Slovensku asi päť percenta a za ktorých škody prostredníctvom Slovenskej kancelárie poisťovateľov uhrádzajú spoločne poctiví (poistení) vodiči.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial