Piatok 03. júla. Meniny má Miloslav

Poisťovne: Plánovaná daň je neprehľadná a ide proti ľuďom

daň z poistenia

V období od január minulého roka sa poisťovne museli vyrovnať so zavedením osempercentného odvodu z neživotných poistiek. Prešiel rok a na stole je novela zákona o dani z poistenia. Tá má predchádzajúci odvod zrušiť a zaviesť daňové „zóny“. Spolu s rozšírením dane aj na životné poistenie predstavuje návrh pre poisťovne a poistencov namiesto skorigovania nepríjemne prekvapenie.

Rozdelenie do zón vec iba skomplikuje

Vládny návrh novely zákona o dani z poistenia počíta od októbra tohto roka s nahradením doterajšieho odvodu z neživotných poistiek novou daňou s piatimi sadzbami. Ich výška bude od dvoch do ôsmich percent podľa typu poistenia. Dôvodom rýchlej rekonštrukcie zákona je aj fakt, na ktorý poisťovne poukazovali už pred rokom 2017. Zavedený odvod bol nesystémový a šitý horúcou ihlou. Podľa Slovenskej asociácie poisťovni (SLASPO) v súčasnosti predložený návrh zákona problémy neodstraňuje, naopak prehlbuje, dokonca navrhnutým rozsahom zdaňovania ide vysoko nad rámec predpokladov sektora. So stanoviskom asociácie sa stotožňujú všetky poisťovne na Slovensku.

Problematické je aj zavedenie rôznych daňových sadzieb. „Rozdelenie do zón nemá žiadnu logiku a veci iba komplikuje. Mnohé produkty majú kombinované riziká, čo prakticky znamená, že jedno poistenie, či domácnosť bude podliehať viacerým sadzbám. To pochopiteľne znamená zložitú a drahú administratívu tejto dane,“ hovorí Jozefína Žáková, generálna riaditeľka SLASPO.

„Pozitívnou správou je iba to, že navrhovaná daň z poistného má snahu nahradiť nesystémový a neefektívny odvod z poistného z neživotných poistení, ktorý bol zavedený od januára minulého roku,“ hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová z  Union poisťovne, no dodáva: „Ide opäť o nesystémové riešenie, ktoré navyše umožňuje nejednoznačný výklad a navrhuje rôzne sadzby dane pre jednotlivé odvetvia, čo môže spôsobiť množstvo implementačných problémov. Tak isto zákon znova otvára tému retroaktívneho uplatňovania dane aj na zmluvy uzavreté pred účinnosťou zákona, čím sa otvára nová daňová povinnosť, s ktorou sa počas uzatvárania zmlúv nepočítalo.“

Štát plánuje občanov zdaniť trikrát

V rámci novely poisťovne očakávali, že nová  daň sa bude týkať iba neživotného poistenia, bude podľa možností jednotná a čo najmenej administratívne náročná. Opak je pravdou. K dani z neživotných poistiek pribudla daň z poistiek životných, čo J. Žáková hodnotí obzvlášť negatíve nielen vzhľadom na poisťovne, ale aj poistníkov:

„Daň z poistenia uvalená na životné poistenia považujeme za absurdnú. Treba si totiž uvedomiť, že ak by súčasný návrh prešiel, toto poistenie by bolo zdanené trikrát. Občan si kupuje  poistenie zo zdanených peňazí, výnos z tohto poistenia je zaťažený daňou z príjmu a po novom by mal znášať aj daň z poistného.“

Pre investičné a kapitálové poistenia znamená nová daň pre poisťovne to isté, ako keby banky museli odvádzať  dvojpercentnú daň z objemu termínovaných vkladov, ktoré si klienti uzatvorí.

Štát totiž v navrhovanom prípade zdaňuje životné poistenia nielen na vstupe, ale aj na „výstupe“, teda pri vyplácaní poistného plnenia. „Je to rovnaké, ako keby štát chcel zdaňovať napríklad zdravotné poistenie spôsobom, že popri odvodoch by sme mali platiť ešte aj daň z odvodu,“ ilustruje J. Žáková.

SLASPO preto vo svojich oficiálnych pripomienkach k návrhu zákona uvádza, že nová daň zo životného poistenia bude mať vplyv nielen na  konkurencieschopnosť poistných produktov oproti iným investičným nástrojom, ale aj k sporeniu v bankových inštitúciách, ktoré nie sú takouto daňou zaťažené.

Príklad negatívneho dopadu dane zo životného poistenie ilustruje J. Žáková na Belgicku: „V roku 2013 v tejto krajine zvýšili daň na životné poistenia z 1,1 na dve percentá. Podľa štatistík OECD, predpísané poistné v životnom poistení v Belgicku kleslo z 27,1 mld. dolárov na konci roka 2012 na 17 mld. dolárov na konci roka 2015, čo je pokles o viac než 37 percent.“

Aj pre negatívne dopady dane zo životných poistení napríklad z 27 krajinách Európy až 14 krajín daň vôbec nemá. Vrátane Nemecka, Talianska, Česka, či Maďarska.

Ide o daň pre zodpovedných

Poistenie podľa J. Zákovej možno chápať ako dobrovoľné zabezpečenie  k štátom riadenému sociálnemu zabezpečeniu: „Ľudia sa dobrovoľne poisťujú proti rizikám, z čoho štát profituje tým, že títo ľudia nepadajú pri katastrofických situáciách do sociálnej siete. Preto zdaňovať túto zodpovednosť priamo na vstupe je proti základným princípom sociálneho štátu.“

Aj samotnú sadzbu dane pre poistenie úrazu a choroby vo výške štyroch percent, zatiaľ čo väčšina  neživotných poistení je v sadzbe až osem percent, považuje SLASPO za cynické. Vzhľadom na vládne zdôvodnenie, že táto znížená sadzba je uvedená ako pomoc ľuďom v núdzi a má sociálny charakter.

„Poistenie má samé osebe sociálnu povahu. Poistná daň, tak ako je navrhnutá, je typickým antisociálnym opatrením v porovnaní s viacerými sociálnymi balíčkami predkladanými touto vládou. Nemožno z jednej skupiny sociálne zodpovedných ľudí peniaze vybrať, aby sme ich rozdali ľuďom z inej sociálnej skupiny alebo na daňovú úľavu nejakej podnikateľskej skupiny,“ deklaruje J. Žáková.

Vhodné riešenie naznačuje B. Ksenzsighová: „Ideálnym riešením by bolo zrušenie poistnej dane ako takej. Z vyjadrení ministerstva je však zrejmé, že dani sa nevyhneme. Situácií by mierne pomohla aspoň jednotná sadzba dane. Systémovým riešením by preto skôr bolo súčasné zavedenie daňových úľav pre poistencov, ako bolo v minulosti bežné napríklad pre životné poistenie. Jednostranné znevýhodnenie poistenia poistný trh nevyhnutne oslabí.“

V takomto podaní návrhu zákona možno daň z poistného platenú z každej platby v životnom a v neživotnom poistení chápať len za vyberanie dodatočných peňazí od ľudí. Navyše bez toho, aby bola táto povinnosť nejakým spôsobom zo strany štátu kompenzovaná, či už inými daňovými úľavami, alebo bonusmi. Štát takýmto spôsobom vyberie viac peňazí do rozpočtu od ľudí, ktorí sa dobrovoľne rozhodli ísť cestou zodpovednosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *