Streda 28. októbra. Meniny má Dobromila

Poisťovne plošný odklad platieb neposkytujú, no klientom v núdzi vedia vyjsť v ústrety

Pravidelné platby poistného predstavujú nemalý výdavok. Na rozdiel do bánk, ktoré umožnili plošný odklad splátok úverov, poisťovne o podobnom moratóriu na platby neuvažujú. Nedovoľuje im to systém fungovania ani európska legislatíva.

Poistencom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii sa však snažia vychádzať v ústrety rôznymi spôsobmi. Najmä v príde rodín, ktoré majú viacero poistiek a viac poistených členov rodiny. Poistné môže totiž v takýchto prípadoch predstavovať stovky eur. Celoplošný odklad by však poisťovne nemuseli prežiť.

„Poisťovňa nemá iné zdroje na financovanie vyplácania poistných udalostí, ako je príjem poistného. V priemere 95 percent prijatého poistného vyplatí späť klientom. Z tohto dôvodu poisťovne nemôžu príjem poistného odložiť, pretože by nemali prostriedky na výplaty poistných plnení a ich výplatu museli tiež odložiť,“ zdôvodňuje Beata Lipšicová z UNIQA poisťovne.

Plošný odklad poistného by ohrozil poistný trh

Slovenská asociácia poisťovní vydala oficiálne stanovisko, v ktorom reagovala práve na úvahy o odklade platieb počas koronakrízy. „Poisťovne musia v aktuálnej situácií vyvíjať enormné úsilie, aby dokázali plniť svoju funkciu bez toho, aby sa to dotklo nielen klientov, ale aj ich vlastného hospodárenia. K svojej práci potrebujú zdroje, a tými je práve poistné. V tejto situácii preto nie je možné očakávať, že by poisťovne mohli pristúpiť na paušálny odklad platieb poistného. Ak by to urobili, v pomerne krátkom čase by sa dostali do problémov, a tým by priviedli do problémov aj svojich klientov,“ uvádza asociácia.

„Súčasné právne normy neupravujú prerušenie poistenia, a ak klient prestane platiť poistné, zákonným dôsledkom je zánik zmluvy, a tým aj zánik poistnej ochrany,“ dopĺňa Helena Kanderková z Allianz-Slovenskej poisťovne.

Poisťovne nemôžu uvažovať o plošnom odklade poistného ani kvôli európskej legislatíve. „Je potrebné zachovať stabilitu celého poistného sektora, riadne fungovanie poisťovne, ako aj jej solventnosť, k čomu všetky poisťovne zaväzuje smernica Solvency II,“ vysvetľuje Monika Majerčíková z poisťovne Generali.

Poisťovne ponúkajú niekoľko riešení

To však neznamená, že poisťovne sa svojim klientom v prípade problémov s platením nesnažia vyjsť v ústrety. Pre ľudí, ktorí sa kvôli koronakríze ocitnú vo finančnej tiesni a začnú mať problémy pri platení poistného, pripravili poisťovne niekoľko alternatív. Namiesto plošných opatrení volia individuálny prístup. Cieľom je klientovi uľahčiť situáciu tak, aby nebol kvôli dočasnej insolventnosti nútený poistenie zrušiť.

„V prípade, že klient skutočne z finančných dôvodov premýšľa nad zrušením životného poistenia, odporúčame mu najprv využiť štandardné nastavenia produktov, ktoré majú v sebe zahrnuté napríklad úľavu od platenia poistného, čiastočný odkup, prípadne iné optimalizácie, ktoré daný typ produktu umožňuje. Niekedy je napríklad možné znížiť si výšku krytia, a teda aj platbu za poistné,“ radí ako postupovať Daniela Tomášková z NN Životnej poisťovne.

Ďalšou možnosťou, ktorú poisťovne vedia ponúknuť je zmena frekvencie platenia poistného. „V prípade zmeny frekvencie platenia poistného je výhoda hlavne v tom, že klient si zvýšením frekvencie platieb môže znížiť výšku splátky poistného a teda nemusí nárazovo uhradiť vyššie čiastky. Čo sa týka poistného krytia, k zmene nedochádza,“ uvádza M. Majerčíková.

Niektoré poistné produkty však umožňujú využiť aj prázdniny od platenia poistného. Poistenie sa v tom prípade nepreruší a teda nie je ohrozené krytie. „Ide o situácie, kedy klient po uplynutí prázdnin doplatí dlžnú sumu, a preto by sme pri poistnej udalosti plnili štandardným spôsobom a podľa zmluvných poistných podmienok, hoci by k poistnej udalosti došlo počas spomínaných prázdnin,“ vysvetľuje D. Tomášková.

O odložení platieb rokujte v predstihu

S poisťovňou je nutné o problémoch začať vždy komunikovať v dostatočnom predstihu a nájsť riešenia v rámci zmluvy, alebo po dohode s poisťovňou. „S poisťovňou sa dá dohodnúť. Predpis poistného na úhradu prichádza klientom v dostatočnom predstihu, aby vedeli vyhodnotiť situáciu a včas zareagovať,“ radí M. Majerčíková.

Pokiaľ však klient s poisťovňou nekomunikuje a iba sa rozhodne jednostranne neuhradiť poistné, dôsledky sú obvykle nepríjemné. Poisťovňa by zrušila poistnú zmluvu a „v takom prípade by klient musel v plnom rozsahu znášať aj veľké škodové udalosti, ktorých dôsledky môžu mať zničujúci dopad na jeho ekonomickú situáciu. Iba preto, že chcel ušetriť niekoľko desiatok eur na ročnom poistnom. Dôsledky havárie motorového vozidla, škôd na majetku spôsobených výbuchom plynu, požiarom, povodňou, záplavou alebo z inej príčiny, prípadne úrazu, choroby alebo úmrtia živiteľa rodiny, bývajú pritom často fatálne,“ upozorňuje H. Kanderková.

Rušiť by sa malo len nepotrebné poistenie

„Môže nastať situácia, že vďaka súčasným zmenám nebude klient niektorú poistnú ochranu potrebovať. V takejto situácii je možné poistenie zrušiť, ak prestane existovať poistný záujem,“ hovorí B. Lipšicová. Príkladom je predaj vozidla alebo jeho odovzdanie ŠPZ do depozitu, pretože vozidlo sa aktuálne neprevádzkuje. V takom prípade poistenie platiť nie je potrebné a poisťovňa dokonca vráti aj nevyužité poistné.

Ak sú príjmy človeka natoľko obmedzené, že bude musieť niektoré poistenie rušiť, je potrebné najprv kontaktovať svojho finančného poradcu. „Finančný agent po analýze situácie, vie odporučiť zníženie poistných súm, úpravu frekvencie platenia poistenia alebo odpoistenie iba časti poistného krytia,“ dopĺňa M Majerčíková.

Analytici UNIQA rovnako upozorňujú, že vzhľadom na veľké poklesy hodnôt na finančných trhoch v súčasnosti neodporúčajú klientom vypovedať ani zmluvy investičného životného poistenia, alebo vybrať svoje úspory so stratou. Naopak odporúčajú vyčkať, nakoľko sa predpokladá, že po uplynutí krízy finančné trhy opäť porastú.

Klienti počas pandémie poistky nerušia, ale uzatvárajú

Poisťovne sa snažia operatívne reagovať na potreby trhu nielen úľavami pri poistnom, ale aj úpravami poistných produktov. Samotní klienti počas pandémie skôr ako o rušenie žiadajú o uzatvorenie nových poistiek. „V aktuálnej situácii narastá záujem ľudí o ochranu života a zdravia. Rastie aj význam životného poistenia, ktoré ak je správne nastavené, dokáže pokryť výpadok príjmu v rodine v prípade mimoriadnej udalosti akou je invalidita, dlhodobá hospitalizácia, PN, vážne ochorenie alebo dokonca smrť poisteného a v prípade príčiny COVID-19,“ hovorí B. Lipšicová

Niektoré poisťovne dokonca vytvorili špecializované produkty. „V súvislosti s aktuálnou situáciou sme pre zdravotnícky personál, ktorí má v našej poisťovni uzatvorené životné poistenie, pripravili mimoriadne krytie pre prípad ochorenia COVID-19. Toto mimoriadne krytie bude poskytnuté automaticky a bezplatne a týka sa aj novouzatvorených zmlúv životného poistenia,“ tvrdí M. Majerčíková.

Súčasná pandémia nie prvou a pravdepodobne ani poslednou hrozbou. Aj v minulosti sa museli civilizácie vyrovnať so smrteľnými infekčnými chorobami a je vysoko pravdepodobné, že COVID-19 nebude neposledný. Poisťovne to vedia a mali by aj klienti.

„Vzhľadom na to, že v budúcnosti môže dôjsť k situácii podobnej tej aktuálnej, určite odporúčame nerušiť, ale uzatvoriť životné poistenie. Poistné plnenie poskytuje klientom finančnú oporu v prípadoch, kedy sú takouto pandémiou zasiahnutí oni alebo ich rodinní príslušníci,“ dodáva D. Tomášková.

Poistenie môže byť záchrannou sieťou práve v prípade, keď nás bude ohrozovať popri poklese ekonomiky aj nebezpečná nákaza.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial