Stvrtok 19. júla. Meniny má Dušana

Poisťovne v roku 2009: Znovuobjavené čaro kapitálového životného poistenenia

Rok 2008 bol z pohľadu poisťovní jeden z najsilnejších. V krízou poznačenom roku 2009 tak prirodzene musel prísť pokles. Podľa NBS ekonomická situácia negatívnejšie ovplyvnila najmä životné poistenie. Hlavnými príčinami boli odkupy, prirodzené ukončenia zmlúv a znížený dopyt klientov.

Podľa štatistiky centrálnej banky za prvý polrok takmer vo všetkých segmentoch životného a neživotného poistenia došlo k poklesu novej produkcie. Celkové technické poistné dosiahlo za prvý polrok 2009 hodnotu 1,03 mld. €, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje pokles o 5,2 %. Ide o najväčšie zníženie poistného za posledných viac ako desať rokov. Životné poistenie pokleslo o 7,1 %, neživotné poistenie o 3,2 %.

Najsilnejší rast spomedzi jednotlivých skupín poistenia zaznamenalo opäť unit-linked poistenie, pri ktorom riziko investovania znáša klient poisťovne. Vo väčšine skupín neživotného poistenia došlo k stabilizácii poistných kmeňov, čo možno vidieť na náraste počtu prolongovaných zmlúv, ako aj na objeme anualizovaného poistného pre tieto zmluvy.

Náklady na poistné plnenia medziročne vzrástli o 10,4 % na 511 mil. €. V životnom poistení sa zvýšili o viac ako 21 %. V neživotnom poistení sa náklady na poistné plnenia medziročne takmer nezmenili (nárast o 0,1 %). Škodovosť za celé neživotné poistenie sa oproti predchádzajúcemu obdobiu mierne znížila a dosiahla úroveň 53,1 %.31

Technické rezervy poisťovní sú investované konzervatívne, najmä do vládnych dlhopisov. V umiestnení technických rezerv došlo k zníženiu podielu bankových dlhopisov a termínovaných vkladov v prospech štátnych dlhopisov.

Ako vidia rok 2009 poisťovne?

Najväčšia Allianz – Slovenská poisťovňa si podľa Petry Greksovej pochvaľuje najmä predaj klasického životného poistenia: „P redaj kapitálového životného poistenia bol v ASP takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2008. Obavy klientov z investovania sa prejavili na jednej strane v poklese predaja investičných produktov, na druhej strane takmer v 100% náraste predaja rizikového životného poistenia. To sa dá vysvetliť väčšou uvedomelosťou ľudí – hlavne živitelia rodín a platcovia hypoték vedia, že musia chrániť svoju rodinu a majetok pre prípad, že by sa stalo to najhoršie. Záujem klientov sa zvýšil aj v predaji produktov pre deti.“  

V prípade Allianzu bol predaj produktov prostredníctvom interných kanálov a externých kanálov v životnom poistení vyvážený, miernu prevahu však mali interné siete: „Vážime si ale spoluprácu s každým z našich partnerov a veríme, že aj v budúcnosti bude spolupráca rovnako dobrá a korektná.“  

Dopady krízy sa prejavili aj v správaní klientov skupiny AXA, dopĺňa Jana Tarčáková Janičinová: Správanie sa klientov bolo pod vplyvom reálnych dôsledkov týchto javov ako aj množstva informácií o ich dôsledkoch vo svete. Všetko toto prispievalo k zvýšenej opatrnosti a nižšej ochote klientov vstupovať do dlhodobých obchodných vzťahov akým zmluva životného poisteniza a rozhodne je. Napriek tomu možno rok 2009 z pohľadu AXA označiť za úspešný.“

Predpísané poistné za prvé tri štvrťroky 2009 podľa Slovenskej asociácie poisťovní

Produktové novinky

Kríza sa prejavila aj v tvorbe nových produktov. Petra Greksová Allianzu hovorí, že v p rvej polovici roka 2009 začali s predajom vynoveného produktu kapitálového životného poistenia – Programu Život Premium: „To v plnej miere reaguje na potreby dnešnej doby tým, že v kombinácii s vkladovým produktom umožňuje klientovi vkladať do produktu mimoriadne vklady, urobiť si platobné prázdniny a dokonca je v ňom zakomponovaná novinka – klient si môže vybrať formu výplaty dôchodku.   Dobrou voľbou v rámci noviniek roka 2009 bolo vytvorenie pripoistenia v nezamestnanosti, na ktoré sme okrem pozitívnej reakcie od klientov , zaznamenali aj aktivitu ďalších poisťovacích spoločností, tvorbou obdobných produktov.  Popri tomto pripoistení sme prišli na trh s jedinečným pripoistením chirurgických zákrokov a pracovného úrazu s následkom smrti  ktoré zaznamenalo prekvapivo úspech najmä u mladých klientov do 25 rokov, rovnomerne v každom regióne.“  

Jana Tarčáková Janičinová zo skupiny AXA zdôrazňuje, že v roku 2009 sa v oblasti životného poistenia sústredili na dve oblasti: “Klientom sme ponúkli možnosť investovať do produktov jednorazového investičného poistenia BALANCE, ktoré predstavujú kombináciu garancie investovaných finančných prostriedkov a možnosti dosiahnuť zaujímavý výnos. V oblasti životného poistenia s bežne plateným poistným sme do produktov implementovali novinky zamerané na skvalitnenie poistnej ochrany a rozšírenie investičných možností.

To, aké produktové novinky pribudnú v tomto roku, zatiaľ zostáva v kuchyniach poisťovní: Ani v roku 2010 sa produktový vývoj nezastaví. Pripravujeme množstvo úprav, ktoré zvýšia atraktivitu našich produktov. Našou ambíciou je ešte lepšie uspokojiť potreby našich klientov. Hovoriť o konkrétnych parametroch by bolo predčasné,“ hovorí, či skôr mlčí J. Tarčáková Janičinová a podobný postoj zaujala aj P. Greksová : „ Napriek tomu, v súlade s naším  interným heslom  aj v roku 2010  bude priestor pre zlepšenie. Už dnes vieme, že našim existujúcim, aj potenciálnym klientom určite ponúkneme niečo nové.“  

Už teraz je však isté, že finančné inštitúcie musia v novom roku počítať s prísnejšou legislatívou vo finančnej oblasti: „Veríme, že prispejú ku kvalite sprostredkovania finančných produktov a k dosiahnutiu adekvátnej ochrany klientov,“ predpokladá J. Tarčáková Janičinová . „O kvalite vytvoreného legislatívneho rámca však rozhodne spôsob, akým bude legislatíva implementovaná do každodennej reality. Je možné, že prax ukáže potrebu prijatú legislatívu modifikovať." Naznačila to, po čom niektoré finančné inštitúcie už teraz volajú.

Text bol spracovaný s využitím Správy NBS o finančnej stabilite za prvý polrok 2009 a štatistiky Slovenskej asociácie poisťovní.

Aký bol rok 2009 po finančnej stránke?

View Results

Loading ... Loading ...

5 odpovedí na “Poisťovne v roku 2009: Znovuobjavené čaro kapitálového životného poistenenia”

  1. Rudi píše:

    Investičné životné poistenia boli zaujímavé pretože ponúkali dobrý rozsah poistnej ochrany. Aj preto ich predávam, maximálna ochrana a minimálna sporiaca časť. Je pravda, že kapitálovky sú z pohľadu konzervatívneho klienta na sporenie vhodnejšie. Ale rozhodne nie najvhodnejšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *