Streda 05. augusta. Meniny má Hortenzia

Pomôže plánované zavedenie kontrolného výkazu DPH v boji proti daňovým únikom?

Dane Peter Pašek 11.06.2013 | 00:00 0 Komentárov

Pripravovaná novelizácia Zákona o DPH má priniesť ďalšie nástroje, ktorými bude vláda bojovať proti daňovým podvodom. Novela prináša okrem čiastkových opatrení z oblasti DPH aj povinnosť predkladať kontrolný výkaz, ktorý by mal slúžiť ako komplexný nástroj na zamedzenie daňovým únikom. Vláda SR ho presadzuje ako nástroj efektívnej kontroly a jedno z kľúčových opatrení v boji proti daňovým únikom. Ako bude kontrolný výkaz DPH fungovať v praxi?

Aké informácie bude kontrolný výkaz DPH obsahovať? 

Kontrolný výkaz by mal podľa aktuálneho návrhu obsiahnuť podrobné údaje o jednotlivých daňových povinnostiach platiteľa dane a jednotlivých odpočtoch uplatňovaných platiteľom dane za dané zdaňovacie obdobie, t.j.:

  • IČ DPH dodávateľa a odberateľa
  • poradové číslo faktúry
  • dátum dodania alebo dátum prijatia platby
  • základ dane a sumu dane vyjadrenú v EUR
  • sadzbu dane
  • výšku odpočítanej dane

Základný cieľ

Plánovaný kontrolný výkaz DPH by mal slúžiť najmä na spárovanie vzájomných operácii medzi platiteľmi dane a teda slúžiť na efektívny výber daní a obmedziť tak daňové podvody spôsobné nezahrnutím daňovej povinnosti u dodávateľov pri súčasnom uplatnení nároku na odpočet DPH u odberateľov.

Komplikácie

Obávame sa, či finančná správa bude schopná spracovať takéto veľké množstvo údajov, napríklad pri narábaní s odlišnými údajmi uvedenými v súvislosti s určitým dodaním na strane dodávateľa a odberateľa. Ako príklad je možné uviesť poradové číslo faktúry ktoré môže  obsahovať aj rôzne iné ako číselné znaky, ktoré môžu obe strany zaznamenávať odlišne. 

Komplikáciu pri spárovaní údajov medzi dodávateľmi a odberateľmi môže spôsobovať aj pomerné odpočítanie dane na strane odberateľov. 

Sankcie

Novelizácia Zákona o DPH narába aj s pojmom „nesprávne údaje“. Ich uvedenie v kontrolnom výkaze môže byť sankcionované až do výšky 10 000 EUR.

Zastávame názor, že samotné zavedenie kontrolného výkazu môže viesť k zníženiu daňových únikov na DPH v SR. Aby tomu tak bolo,  je však potrebné sprecizovať predmetný návrh zákona, aby sa kontrolný výkaz nestal len jednoduchým nástrojom na vyrubovanie pokút platiteľom dane.

Autor je Head of Advisory spoločnosti Accace.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *