Stvrtok 09. júla. Meniny má Lujza

Podľa rozhodnutia ČNB musia poradcovia v ČR nahrávať všetky svoje investičné telefonáty s klientmi

Spoločnosť Fincentrum, a.s., Praha dostala pred niekoľkými dňami pokutu od Českej národnej banky vo výške 1,5 mil. Kč (60 tis. eur) za to, že nenahráva a nearchivuje telefonické rozhovory so svojimi klientami týkajúce sa potenciálnych investičných obchodov. Ide o bezprecedentné rozhodnutie. Ani žiadna iná konkurenčná firma na českom trhu tak nerobí. Zakladateľ firmy, P. Stuchlík hovorí, že sa tak vytvára benchmark pre celé odvetvie. K téme sa vyjadril pre český denník Právo.

O komplikovanom opatrení na ochranu spotrebiteľov, ale aj o ďalších strastiach poradenského trhu v Česku hovorí zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Fincentrum Petr Stuchlík.

Už Fincentrum nahráva a archivuje všetky hovory svojich poradcov v ČR?

Isteže nie, právoplatné rozhodnutie ČNB je staré pár dní a implementácia nevyhnutného riešenia potrvá niekoľko mesiacov. Navyše stále s tímom právnikov detailne analyzujeme rozhodnutie dohľadu, ktoré je vo viacerých smerom nejasné a vyvoláva ešte polemiku. Skrátka stále nevieme, čo všetko a v akých situáciách musíme nahrávať a uchovávať.

Neprospeje povinnosť nahrávať investičné ponuky predložené spotrebiteľom ďalšej kultivácii poradenského trhu?

Pozrite sa, Fincentrum sa nikdy nebránilo žiadnym opatreniam, ktoré z trhu vytláčali živelných multilevelových podnikavcov, ktorým nezáležalo na klientoch, ale len na vlastnom prospechu. Pripúšťam, že aj táto „nahrávacia kauza“ by mohla byť prospešná, keby ČNB poradcov nenútila paušálne nahrávať prakticky každé, v telefonáte vyrieknuté, slovo. Páčilo by sa vám, keby ste zavolali kamarátovi a ten si vás automaticky nahrával?

Nepáčilo, ale prečo by si ma mať nahrávať?

Uvediem príklad. Volá vám kamarát Jozef s pozvaním na pivo, aby ste prebrali, čo máte nové. Medzi rečou sa mu však v telefonáte zmienite, že máte nejaké voľné peniaze, ktoré v banke prinášajú žiadne úroky, a že aj to by ste to mohli spolu na pive prebrať. Jozef totiž, ako dobre viete, pracuje vo Fincentre ako kvalifikovaný finančný poradca, investičný sprostredkovateľ. V krčme sa dohodnete a stretnete sa na druhý deň u Jozefa v kancelárii, kde doladíte potrebnú dokumentáciu pre zvolené investičné portfólio. Ďalšie dni si spolu ešte párkrát telefonicky upresníte niektoré detaily produktov. Zmluva je uzatvorená, peniaze sa vám pekne zhodnocujú.

Pekný príbeh, ale kde je ten problém s nahrávaním?

Dostávame sa ku kľúčovej otázke – podľa regulátora by sme mali nahrávať investičné hovory, ale nikto nám nie je schopný presne určiť okamih, kedy už o takýto hovor ide. Mal byť nahraný už váš prvý rozhovor, v ktorom ste sa dohadovali na termíne piva, keď už tam bola spomenutá otázka, čo s voľnými peniazmi? Alebo až telefonáty prebiehajúce po prvej schôdzke v kancelárii? Ako má poradca dopredu vedieť, že mu klient-kamarát volá len kvôli pivu a že hovor neskĺzne k pracovným záležitostiam a k peniazom?

O financiách si ľudia rozprávajú veľmi často, buď im chýbajú, alebo nevedia, čo s nimi. Budeme tak musieť nahrávať a ukladať milióny terabajtov zbytočných hovorov státisícov ľudí, pretože ČNB vo svojom rozhodnutí vyslovila názor, že kým nie je možné vopred jednoznačne vylúčiť, že dôjde k poskytnutiu investičnej služby danej osobe, je potrebné sa na takú osobu pozerať ako na potenciálneho zákazníka vo vzťahu k investíciám a nahrávať aj rozhovory smerujúce ku dohodnutiu si schôdzky.

Opatrenie ČNB sa netýka len hovorov cez pevné linky, ale aj prostredníctvom mobilných telefónov?

Týka sa telefonickej komunikácie všeobecne. Pokutu sme dostali tiež za to, že sa nenahrávajú aj rozhovory s potenciálnymi klientami. Vráťme sa k nášmu príkladu. Čo ak ste s kamarátom – poradcom Jozefom, síce o peniazoch hovorili, ale nakoniec ste žiadnu zmluvu neuzavreli, no jeho služby využijete o tri roky neskôr? Mali by sme teda pre istotu nahrávať už ten prvý telefonát, pretože už vtedy mohlo ísť o Jozefovho potenciálneho klienta? Vtedy to ešte pritom nemôže nikto objektívne vedieť.

V tejto súvislosti totiž dochádza k ďalšiemu problému, a to zákonom stanovenej lehote, počas ktorej je potrebné nahrávky archivovať. Táto doba je päť rokov od okamihu poskytnutia investičnej služby. Čo teda s nahrávkami potenciálnych klientov, ktoré by sme podľa názoru ČNB mali robiť, ak k uzavretiu obchodu nedôjde? Akú lehotu máme vyčkávať, či k uzavretiu obchodu ešte dôjde? Máme archivovať takéto rozhovory navždy?

Neverím, že ČNB dala Fincentru pokutu za to, že nenahráva každého, kto zavolá vášmu finančnému poradcovi na mobil.

Dostali sme pokutu preto, že … Fincentrum nenahrávalo mobilné telefonáty poradcov pri sprostredkovaní investícií a komunikáciu so zákazníkmi, či potenciálnymi zákazníkmi neuchovaválo. Neexistuje však žiaden výklad zákona, žiadna rada od tvorcov nariadenia, alebo dohliadacích orgánov, nič. A z vyššie uvedeného príkladu vyplýva, že by sme radšej mali nahrávať všetko a archivovať to navždy, aj keď žiadnu investičnú službu danej osobe nikdy neposkytneme.

Hovorili ste o celom trhu. Ako sú na tom ďalší hráči na trhu ako napríklad Partners alebo Broker Consulting?

Všetci poradcovia a poradenské spoločnosti v Českej republike, rovnako ako obe profesijné asociácie porozumeli príslušným zákonným predpisom tak, že hovory s klientmi nie je potrebné nahrávať. Z tohto pohľadu je rozhodnutie ČNB sprevádzané pokutou prelomové nielen pre nás, ale skutočne pre celý trh, ktorý sa podľa toho musí rýchlo zariadiť. Fincentrum – rovnako ako všetky ostatné poradenské firmy v krajine – budú musieť začať nahrávať a päť rokov archivovať všetky telefonáty svojich poradcov s klientami.

Prečo ste pokutu dostali práve vy, a nie niektorý z konkurentov?

Neviem, môžem sa len domnievať, že sme najviac vidieť. Sme najväčšia česká poradenská spoločnosť, naše celkové príjmy zo všetkých trhov presiahli vlani 1,6 miliardy korún, druhý Partners dosiahol 1,4 miliardy, ostatní sú podstatne menší … možno, že keď dostane pokutu líder trhu, ostatné firmy sa novému opatreniu rýchlejšie prispôsobia. Mimochodom, podobnú pokutu za nenahrávanie hovorov dostala minulý rok aj ČSOB, tiež najväčšia banka v krajine. Ostatné banky sa potom prispôsobili.

Nemôže za tým byť to, že ste nedávno obvinil ČNB z toho, že podporuje oligopolizáciu finančného trhu?

Českú národnú banku som takto neobvinil, len som v odbornej debate konštatoval, že oligopol je na dohľad jednoduchší ako roztrieštený a plne konkurenčný trh, s čím nakoniec ČNB ústami svojich predstaviteľov súhlasila. Výskumnou úlohou v tomto smere sa teraz zaoberá Vysoká škola ekonomická v Prahe. Predovšetkým však žijeme v právnom štáte, a ČNB je cez všetky svoje nedostatky vysoko profesionálnou inštitúciou, kde akékoľvek osobné vplyvy kvôli obľúbenosti, či neobľúbenosti vylučujem.

Prečo prichádza nová povinnosť – nahrávanie mobilných hovorov? Nie sú klienti dostatočne informovaní a chránení pred prípadným omylom už dnes?

Ochrana spotrebiteľov sa stále zvyšuje, aj keď je často kontraproduktívna a niektoré opatrenia sa nakoniec obrátia proti ľuďom. Žijeme v dobe, keď si českí i európski zákonodarcovia myslia, že občania sú úplne nesvojprávni. Že nie sú schopní porozumieť poskytovaným finančným službám alebo poradenstvu. Namiesto zvyšovania finančnej gramotnosti obyvateľstva už od základnej školy, budú štáty, v snahe chrániť a viesť každého za ručičku, tak dlho uťahovať skrutky, až dôjde k paralýze poradenského trhu. Potom ľuďom „poradí“ nejaký miestny kápo v tmavej ulici.

Nedávno rozbúrila mediálne vody správa, že státisíce investičných životných poistiek sú podľa finančného arbitra neplatné. Kde sa podľa vás stala chyba?

Predovšetkým si myslím, že ide o nafúknutú bublinu, ktorá je živená tými, ktorí cítia príležitosť zarobiť si. Sú to často tí istí, ktorí pred pár rokmi neuspeli v sporoch s bankami o bankové poplatky. Vtedy spochybnili viacero klientov, aby sa pripojili k žalobám na banky. Súdy ich nároky odmietli a ľuďom zostali len dlhy za súdne náklady.

Ale späť k vašej otázke. Zatiaľ nejde o jednotky zmlúv, niekoľko prípadov, ktoré nie je možné generalizovať. Kde sa mohli stať chyby? Niektoré poisťovne boli vo svojich obchodných praktikách príliš agresívne a pod tlakom akcionárov na vyššie a vyššie zisky podporovali aj nekalé obchodné praktiky. Vedome, ale často aj bez zlých úmyslov.

Nemôže to byť reakcia na divoké praktiky niektorých poradcov, ktorí klientov nútili do opakovaného uzatváranie zbytočných poistiek?

Môže. Fincentrum proti takzvanému prepoisťovaniu bojuje minimálne desať rokov, ale roky tu prosperoval bezškrupulózny nemecký multilevel, ktorý v kolónii – Česku – podporoval praktiky, ktoré by si na domácom trhu nedovolil. Je to podobné ako s dvojakou kvalitou potravín. Niektoré poisťovne tieto praktiky bohužiaľ podporovali. Pozor! Väčšina poisťovní bola a je solídna, hovorím o výnimkách, ktoré ale potvrdzujú pravidlo. A teraz žnú, čo zasiali.

Je možné, aby sa takto zneplatnili poisťovacie zmluvy staré mnoho rokov?

Arbiter aj súd ukázali, že to je v jednotlivých prípadoch možné. Napríklad ak poistka nemá žiadne poistné krytie, čo je to za poistku? Avšak nemyslím si, že dôjde k plošnému rušeniu zmlúv. Najviac by to totiž paradoxne zasiahlo klientov to, keby sa plošne zrušili niektoré investičné životné poistné zmluvy, pri ktorých už klienti čerpali plnenia. Budú ich vracať?

Môže sa to nejako dotknúť firiem ako je Fincentrum?

Nás sa to nedotkne, takéto problematické zmluvy sme vďaka nášmu kontrolnému systému neuzatvárali. Ale niektoré konkurenčné firmy to zrejme zasiahnuť môže.

So značkou Fincentrum ste ako zakladateľ spojený už 18 rokov. Majoritu ste úspešne predali pred piatimi rokmi za mnoho stoviek miliónov korún. Aj keď firmu stále vediete, zároveň ste sa vrhol do ďalších investícií.

Už od počiatku existencie značky pánskej módy Le Premier sme spolu s mojím partnerom Davidom Šimoníkom významnými investormi – popri riadiacom partnerovi, mozgu a duši firmy: Jakubovi Lohniskom.

Viete, ak mám niekam investovať, tak do ľudí. Jakub je pre mňa príkladom podnikateľa, ktorý sa vyvíja a zreje ako víno. Le Premier je dnes najväčšie zákazkové krajčírstvo v krajine. A čo je dôležité, je takmer od počiatku ziskový. V súčasnosti pôsobí v Česku, v Poľsku, v týchto dňoch sa otvára predajňa na Slovensku, a pred nami je najväčší trh: Nemecko.

Vlani ste ukončil trojročný prestížny študijný program na Harvard Business School. Čo sa tam študuje?

Je to vlajková loď HBS Executive Education, program, ktorý už beží cez 40 rokov. Je určený ľuďom, ktorí postavili biznis nejakej veľkosti a chcú sa stále rozvíjať. Pomáha majiteľom lokálnych firiem myslieť globálne. Dosahuje to jednak kvalitou lektorov, ktorí sú skutočnými špičkami v odbore. A tiež samotnými zložením účastníkov, ktorí sú z celého sveta a môžu si vzájomne odovzdávať skúsenosti. Mohol som takto napríklad pred dvoma rokmi Jakuba Lohniského vziať za spolužiakom do Dubaja, ktorý globálne prevádzkuje 1 400 obchodov … Myslím, že toto bol veľmi dôležitý moment v rozvoji Le Premier.

Ako vyzerá taká harvardská školská dochádzka?

Je to trojročný program, vždy mesiac v roku priamo v Bostone na Harvard Business School. Ale v styku s kolegami, školou i vyučujúcimi ste aj medzitým. Na diaľku aj osobne: Dubaj, Londýn, USA. No funguje to aj po promócii, 120 spolužiakov, prakticky všetci, sa tento rok zídeme na týždeň v Radžastáne v Indii. Už sa veľmi teším.

Autor rozhovoru: Jiří Tichý
Rozhovor vyšiel v 13. apríla v českom denníku Právo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *