Stvrtok 17. január. Meniny má Nataša

Používate auto v podnikaní? Od januára platia viaceré daňové zmeny

Ak využívate vozidlo pri podnikaní, od januára 2016 vás čaká aj niekoľko zmien. Sadzby dane sú napríklad už jednotné pre celé Slovensko. Nelíšia sa už medzi krajmi. Zaviedlo sa ďalej daňové zvýhodnenie pre novšie a ekologickejšie vozidlá. Naopak znevýhodnené budú tie staršie. Menia sa i povinnosti pri podávaní daňové priznania.

„Prvá zmena sa týka daňového priznania za motorové vozidlá. Vzhľadom na účinnosť nového zákona o dani z motorových vozidiel už bude právnická osoba za uplynulý rok 2015 platiť po prvý raz dane na daňový úrad, kde má sama sídlo prípadne trvalý pobyt, a nie tam, kde je evidované vozidlo, ako to bolo doteraz,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia.

Nová právna úprava tak zjednodušila situáciu najmä tým podnikateľom, ktorí mali evidovaných viacero vozidiel v rôznych krajoch po Slovensku a doteraz preto podávali niekoľko daňových priznaní podľa príslušných krajov.

Ak však podnikateľ využíva pri podnikaní vozidlo na operatívny lízing, ako nájomcovi mu odpadajú akékoľvek starosti s daňou za motorové vozidlá, pretože vlastníkom a zároveň držiteľom týchto vozidiel je lízingová spoločnosť.

V prípade finančného lízingu je situácia trochu odlišná. Držiteľom uvedeným v technickom preukaze vozidla je totiž nájomca. Povinnosť podať daňové priznanie, ako aj odvádzať preddavky na daň v prípade prekročenia limitov predpokladanej ročnej dane, tak zostáva na ňom.  

Nižšia cestná daň pre ekologickejšie autá

Od vlaňajšieho roka zároveň spomínaný zákon zjednotil aj sadzby dane pre jednotlivé typy vozidiel na celom území Slovenska bez ohľadu na kraj. Sadzby dane sú tak určené jednotne pre celé Slovensko. Ako doteraz sú odstupňované podľa kubatúry vozidla.

sadzba-cestnej-dane

Do daní sa však zavádza ekologický rozmer. Dane sa líšia podľa veku vozidla, čo zvýhodňuje novšie vozidlá. Vyššie percento zníženia ročnej sadzby dane a teda aj väčšie úspory na dani sa zároveň týkajú aj ekologických áut.

Ak ste si teda obstarali a registrovali nové vozidlo vlani, tak už za vlaňajší, ako aj tento a nasledujúci rok sa vám sadzba dane znižuje o jednu štvrtinu. V štvrtom až šiestom roku potom o 20 percent.

„V prípade hybridných vozidiel a vozidiel na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše ešte o polovicu a v prípade vozidiel, ktorých jediným zdrojom je elektrina je sadzba dane nulová  “ spresňuje L. Pozdechová.

S pribúdajúcim vekom auta sa však sadzba zvyšuje. Ak máte vozidlo v majetku, po jeho siedmom roku veku vás čaká zníženie sadzby už len o 15 percent a pri desať až 13-ročných vozidlách je sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať.

Nové odstupňovanie sadzby dane z motorových vozidiel podľa veku vozidla:

  • Do 3 rokov – zníženie dane o 25 %
  • Od 3 do 6 rokov – zníženie o 20 %
  • Od 6 do 9 rokov – zníženie od 15 percent
  • Od 9 do 12 rokov – základná sadzba
  • Od 12 do 13 rokov – zvýšenie o 10 %
  • Viac ako 13 rokov – zvýšenie o 20 %
  • Hybridné vozidlo, vozidlo s pohonom na plyn CNG alebo LNG alebo vodíkový pohon – zníženie o 50 %

Elektronická daňová známka

Od tohto roku si zároveň podnikatelia môžu na používanie diaľnic kúpiť už len elektronickú diaľničnú známku. Tá je dostupná na webstránke www.eznamka.sk alebo cez mobilnú aplikáciu pre Android, iPhone a na vybraných čerpacích staniciach. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *