Stvrtok 20. február. Meniny má Lívia

Pracovný trh na západe a východe sa vyvíja opačným smerom

Pracovný trh naráža na svoje limity. Nezamestnanosť už neklesá, pretože nemá kam. Na Slovensko tak prichádza pracovať čoraz viac cudzincov. Platí to však len pre západné Slovensko. Na východe a juhu krajiny vidíme opačný obraz.

Podľa údajov úradov práce disponibilná nezamestnanosť v júli vzrástla o 0,04 pb. na 5,47 percenta.Disponibilná nezamestnanosť tak neklesla už druhý mesiac v rade. Mohlo by to naznačovať, že ekonomika sa spomaľuje. Naposledy nezamestnanosť takto rástla dva po sebe idúce mesiace na prelome rokov 2014/2015. Vtedy však boli dôvodom tradičné sezónne faktory, po ich zohľadnení nezamestnanosť klesala. Tentokrát nezamestnanosť neklesala ani po očistení o tradičnú sezónu.

Sezónne očistená nezamestnanosť sa v júli nezmenila a podľa prepočtu UniCredit Bank zostala na úrovni 5,49 percenta. Zmierňuje sa aj pokles počtu voľných pracovných miest. V porovnaní s júlom minulého roka bolo na Slovensku už len o 32 tisíc disponibilných nezamestnaných menej, čo je najmiernejší pokles od septembra roku 2015.

Na západe nie sú voľné pracovné sily

Hlavným dôvodom zastavenia poklesu nezamestnanosti v posledných mesiacoch je narazenie trhu práce na svoje aktuálne možnosti. Počet nezamestnaných umiestnených na trhu práce sa posledné mesiace stabilizoval na päťročných minimách. Ponuka a dopyt po práci sa nestretávajú (najmä regionálne), a tak sa miera nezamestnanosti na Slovensku v priemere aj naďalej udržiava nad piatimi percentami a vytvára už v niektorých regiónoch akútny nedostatok pracovnej sily.

Túto hypotézu potvrdzuje aj fakt, že nepatrný rast nezamestnanosti sme posledných mesiacoch pozorovali najmä v regiónoch na západnom Slovensku, kde je aj problém s nedostatkom pracovnej sily najvypuklejší. Tento mierny nárast pripisujem najmä prirodzenej fluktuácií, miera nezamestnanosti tu už pravdepodobne dosiahla svoje dno.

Rastie počet zahraničných pracovníkov

Nedostatok vhodnej pracovnej sily zamestnávatelia riešia najmä jej dovozom zo zahraničia. Počet cudzincov na Slovensku v júli ďalej rástol, medziročne sa zvýšil o takmer 40 percent na viac ako 60 tisíc. Kvalifikačné nároky na zamestnancov pritom nie sú vysoké, až 46 percent cudzincov pracujúcich na Slovensku nemá ukončené úplne stredoškolské vzdelanie – maturitu. Až 81 percent cudzincov pracuje v regiónoch na západe Slovenska (Bratislava, Trnava, Nitra a Trenčín).

Naopak, nezamestnanosť v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji aspoň po zohľadnení sezóny ďalej mierne klesala. Dynamika jej poklesu sa tu však výraznejšie spomaľuje. Na rozdiel od západu sa zdá, že dôvodom tu skôr ako nedostatok vhodnej pracovnej sily môže byť spomaľovanie rastu lokálnych ekonomík.

Slovenská ekonomika aktuálne síce akceleruje ekonomický rast, avšak takmer výlučne vďaka automobilovému sektoru, ktorý sa v týchto regiónoch nenachádza, resp. má tu relatívne nižšie zastúpenie. Ostatné sektory ekonomiky skôr sledujú cyklické spomalenie rastu európskej ekonomiky, čo sa prejavuje aj na ich trhoch práce, teda na nižšom dopyte po novej pracovnej sile.

Slovenské rozdelené na dve časti

To, že na Slovensku máme dva paralelné trhy práce potvrdzuje aj pohľad na voľné pracovné miesta. Ich počet na Slovensku v júli nepatrne ďalej rástol (o 105 pozícií, resp. o 35 percent medziročne) a vyšplhal sa na nové maximum 82,5 tisíc, a to aj napriek tomu, že zamestnávatelia väčšinou svoje plány nábory novej pracovnej sily počas dovolenkového leta utlmujú.

Pohľad do regiónov však naznačuje diametrálne rozdielny vývoj. V júli zaznamenali výrazný pokles voľných pracovných pozícií najmä kraje na východe Slovenska (Košický o 1158, Prešovský o 670). V medziročnom porovnaní vykazovali nižší počet voľných pracovných miest Prešovský (o 1254) a Banskobystrický kraj (o 670).

Naopak, počet voľných pracovných miest na západe Slovenska skôr rástol. Bratislava a Trenčín vykázali mierny medzimesačný sezónny pokles, avšak stále dynamický medziročný rast. No voľných miest je veľa najmä v Trnavskom kraji, ktorý vykazuje aj dlhodobo najnižšiu mieru nezamestnanosti. Potvrdzuje to veľké disparity na slovenskom trhu práce v rámci regiónov.

Kým Bratislavský, Trnavský, či Trenčiansky kraj vykazujú v priemere viac ako jedno voľné pracovné miesto na jedného disponibilného nezamestnaného (najviac okres Galanta – až 6), v Banskobystrickom je na jedno voľné pracovné miesto registrovaných na úradoch práce päť, v Košickom a Prešovskom kraji šesť až sedem disponibilných nezamestnaných – najviac v okrese Poltár – až 56.

Ak by sa všetky voľné pracovné miesta podarilo obsadiť domácimi nezamestnanými registrovanými na úradoch práce, miera disponibilnej nezamestnanosti by sa v júli nachádzala na úrovni 2,44 percenta. Takýto scenár je však extrémne málo pravdepodobný. Voľné pracovné miesta sa totiž nestretávajú s ponukovou pracovnej sily nie len z pohľadu regiónov ale aj vzdelania.

Spomaľovanie ekonomického rastu

Rastúca ekonomika by mala byť schopná naďalej generovať nové pracovné miesta, avšak najmä na západe krajiny, kde už nie je zásoba vhodnej pracovnej sily. Navyše, ekonomika, s výnimkou automobilového sektora, už začína pozvoľna vykazovať známky cyklického vrcholu, a tak sa dá očakávať, že aj rast dopytu po nových zamestnancoch sa bude spomaľovať. To by malo ďalej spomaľovať pokles nezamestnanosti v regiónoch, kde je ponuka pracovnej sily ešte stále dostatočná.

Ešte viac by sa tak mohla zvýrazniť heterogenita slovenského pracovného trhu, kde v zásade fungujú dva paralelné svety – jeden na západe krajiny zápasiaci s nedostatkom pracovnej sily a druhý na východe a juhu stredného Slovenska, ktorý v nasledujúcich mesiacoch čoraz častejšie môže pociťovať nedostatok pracovných ponúk. V dôsledku nízkej mobility časti pracovnej sily tak budú viaceré podniky na západnom Slovensku čoraz viac odkázané na dovoz pracovnej sily zo zahraničia alebo budú v horšom prípade nútené prehodnotiť svoje plány ďalšej expanzie v našom regióne.

Autor je analytik UniCredit Bank

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *