Utorok 20. októbra. Meniny má Vendelín

Prečo je rozumné zvyšovať pravidelné investície o infláciu

Inflácia znehodnocuje hodnotu všetkého vrátane investícií. Investori by si mali byť vedomí, že suma, ktorú si naplánovali dosiahnuť o 30 rokov, bude mať nižšiu hodnotu ako dnes. Mali by podľa toho priebežne upravovať svoje pravidelné vklady.

Ešte nedávno (v nedávnej minulosti) sa v Československu ešte platilo korunou, noviny stali 50 halierov za kus, knihy v kníhkupectve sa dali kúpiť v priemere od 25 do 50 Kčs a nájomné za trojizbový byt vrátane energii bolo 300 Kčs teda desať eur. Všetky tieto ceny sa odvíjali od priemernej mesačnej mzdy, ktorá predstavovala v roku 1990 okolo 3200 Kčs. Ako vidno, časom, za 30 rokov, ceny aj platy vzrástli. Dôvodom bola inflácia.

Inflácia je neustály rast cenovej hladiny. Tento jav je najlepšie badateľný na poklese kúpnej sily peňažnej jednotky. Vývoj inflácie na Slovensku za posledné roky je znázornený v grafe.

Graf poukazuje na priemerný vývoj inflácie na Slovensku, ktorá má klesajúci charakter. Počas uplynulých troch rokov však opäť rastie a za minulý rok sa dostala až na tri percentá. Z toho dôvodu je správne sa zaoberať aj problematikou inflácie aj pri investíciách a to najmä pri pravidelnom investovaní.

Jedným zo spôsobov ako to zohľadniť v rámci osobných financií je zvyšovať pravidelne investovanú čiastku o výšku inflácie. Takýmto spôsobom sa vieme jednoducho a bezstarostne vyhnúť riziku, ktoré vyplýva z inflácie a zároveň primerane zhodnotiť peniaze, napríklad na dôchodok.

Netreba zabudnúť na jednu vec, že keď nastane čas odchodu na penziu, tak nikto nebude chcieť mať dôchodok, ktorý bol primeraný pomerom pred 30 rokmi. Bude chcieť mať sumu v takej výške, ktorá bude postačujúca pri cenách v čase odchodu na penziu. Poďme sa preto pozrieť na to, ako sa efektívne a jednoducho prichystať na budúcnosť za pomoci pravidelného investovania.

Pre lepšie pochopenie si uveďme názorný príklad, kde investujeme pravidelne sumu 50 eur po dobu 15 rokov. V tabuľke nižšie je uvedená výška pravidelných vkladov po dobu 15 rokov.

Pri rovnomernom sporení si po 15tich rokoch prídeme na deväť tisíc eur. Ak si ale budeme systematicky vklad každým rokov zvyšovať o infláciu, tak môžeme dôjsť k čiastke až 11 159 eur, čo predstavuje rozdiel 2 159 eur. Mohlo by síce pôsobiť odrádzajúco, že sa suma, ktorú si odkladáme bokom, sa každým rokom zvyšuje, spolu s ňou však rastú aj ceny tovarov a služieb a s veľkou pravdepodobnosťou aj naša mzda. V konečnom dôsledku si tak šetríme a investujeme rovnakú časť príjmu. Presne takýmto spôsobom si preto vieme prilepšiť jednoducho a veľmi efektívne.

Ak zoberieme do úvahy aj úročenie vkladov, ktoré hlavným benefitom investovania, tak naše peniaze sa vedia zhodnotiť ešte oveľa rýchlejšie. Výška jednotlivých zúročení našich vkladov je zachytená v ďalšej tabuľke.

V prvom stĺpci tabuľky sme zobrali do úvahy vklady navýšené o infláciu a zároveň aj ich zúročenie o šesť percent ročne. Tieto pravidelné vklady sa počas 15 rokov zhodnotili na 17 778 eur, čo je takmer o štyri tisíc viac ako pri rovnakej pravidelne investovanej čiastke. Jej navýšenie je zobrazené v druhom stĺpci tabuľky.

Zvyšovanie investovanej sumy v rámci pravidelnej investície o infláciu je efektívna cesta k rýchlejšiemu dosiahnutiu stanoveného cieľa. Názorné porovnanie jednotlivých vkladov pravidelného investovania je k dispozícií v grafe nižšie.

Investovanie je jedným z najlepších spôsobov ako bojovať proti inflácii. Ak máme svoje peniaze len na bežnom účte v banke, ich hodnota každým rokom klesá práve z dôvodu inflácie. Z toho dôvodu je treba mať na mysli, aká hodnotu budú mať úspory o pár rokov.

Cieľová suma môže byť síce dnes uspokojivá, no v čase odchodu do dôchodku o niekoľko desaťročí bude podliehať novej optike. Platí ekonomické pravidlo, že hodnota peňazí v časej klesá. Je preto vhodné prisposobovať tomu výšku pravidelných vkladov počas celej doby investovania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial