Sobota 20. júla. Meniny má Iľja, Eliáš

Prelom rokov vo financiách: Keď sa reportér vysmieva z ľúbivých rečí politikov

Americká ekonomika sa aj napriek fiškálnemu útesu zlepšuje, zatiaľ čo eurozóna je naďalej v poklese. A veselo je aj na Slovensku: SNS poukazuje na to, že Ficova vláda sa trasie pred finančnými skupinami a KDH verí, že v roku 2013 už príde z Fica vytriezvenie. Svetoznámy ekonóm Paul Krugman zvýraznil tému jednej jedinej mince, ktorá by mala zachrániť svet.

Najvýznamnejšou a mediálne celosvetovo aj najsledovanejšou udalosťou na prelome rokov 2012/13 bol americký boj na tému fiškálny útes (fiscal cliff). Akými neoficiálnym symbolom tohto boja v oných horúcich dňoch bol Richard Austin Quest (na snímke) z televízie CNN, právom označovaný za najlepšieho ekonomického publicistu a reportéra našich čias.

Jeho žurnalistickou „výbavou“ sú neustále grimasy, divoká gestikulácia a najmä nezameniteľné úškrny a úsmevy, ktorými sprevádza svoj výsmech z ľúbivých rečí a sľubov interviewovaných politikov. A s podobnými úškrnami a divokými gestami komentoval aj udalosti okolo fiškálneho útesu.

Len pripomeňme, že na prelome 20. a 21. storočia, kedy sa začalo do života zavádzať euro, Quest rovnakými grimasami a hlasitými posmešnými poznámkami sprevádzal vyjadrenia európskych politikov zhruba v tom zmysle, že keď budeme mať jednotnú európsku menu, bude už na Zemi raj…

Vráťme sa ale k fiškálnemu útesu. Druhým momentom, ktorý treba spomenúť, je fakt, že Amerikou týchto dní lomcuje príbeh o tom, či svet zachráni jedna zázračná minca. Tejto téme sa však podrobnejšie venujeme až v samom v závere tohto prehľadu udalostí zo sveta financií.

Poznámka redakcieRenomovaný novinár Richard Quest by sa na Slovensku neuživil, lebo u nás nie sú takí politici, ktorí iba balamutia a ohlupujú ľudí, resp. im sľubujú modré z neba… 

Politici dostali ďalší čas

Fiškálnemu útesu sme sa venovali vo viacerých článkoch, krátkych správach a komentároch, ako aj v sekcii kontinuálne vydávaných správ Investičné spravodajstvo, a tak len stručne zhrňme, že americký prezident Barack Obama podpísal kongresom schválenú verziu rozpočtovej reformy, ktorá dočasne odvracia hrozbu drastických škrtov, teda takzvaný pád z „fiškálneho útesu“, a dáva politikom ďalší čas na detailné rozpracovanie rozpočtovej dohody.

Ústredným bodom schváleného návrhu je zvýšenie daní Američanov, ktorých ročný príjem presahuje 400.000 dolárov, či amerických rodín s celkovým ročným príjmom nad 450.000 dolárov. Ich dane sa zvýšia z terajších 35 na 39,6%. Vyššie zdanenie doľahne na dve percentá najbohatších Američanov. S tým konzervatívnejšia časť republikánov nesúhlasila a požadovala výraznejšie zníženie rozpočtových výdavkov.

Ak by sa však poslancom oboch komôr nepodarilo včas k dohode dospieť, automaticky by nadobudlo účinnosť uťahovanie opaskov, ktoré by mohlo celú americkú ekonomiku strhnúť späť do recesie. Schválenie návrhu znamená oddialenie hroziacich automatických škrtov o dva mesiace. Odklad má poskytnúť čas pre vytvorenie detailného úsporného programu.

Analytici sa zhodujú v tom, že ide o veľmi významnú udalosť – počas boja na tému „fiškálny útes“ euro viackrát prudko reagovalo (viď správy v sekcii Investičné spravodajstvo). Renomovaná ratingová agentúra Moody’s vyzvala Spojené štáty na ďalšie opatrenia vedúce k zníženiu rozpočtového deficitu.

US ekonomika sa zlepšuje, eurozóna stále v poklese

Analytik Saxo Bank Peter Garnry pre Investujeme.sk konštatoval: „Koncom novembra minulého roku som písal o tom, či dôjde alebo nedôjde k recesii v USA. Môj záver bol, že pravdepodobnosť je nízka, aj keď trojmesačný priemer Indexu aktivity vydávaný Fedom v Chicagu bol na takmer mínus 0,70 – čo je brána k recesii. Kde sme o mesiac neskôr? A čo je dôležitejšie: ako sa darí ekonomike eurozóny?“ Kladie si analytik otázky a sám si na ne odpovedá takto:

Po prvé, americká ekonomika sa zlepšuje i napriek fiškálnemu útesu! Národný Index aktivity vydávaný chicagskym Fedom vzrástol v novembri na plus 0,1 z mínus 0,64 v októbri, čo signalizuje, že americká ekonomická aktivita sa v novembri zrýchlila napriek rastúcej negatívnej mediálnej nálade z rokovaní o fiškálnom útese. Očakávam, že Index aktivity zostane tento rok mimo recesie. Nateraz sa však americká ekonomika sunie pomalším tempom ako by sa podľa očakávaní mala, ale rýchlosť sa zvyšuje, čo je na úvod nového roka pozitívna správa.

Po druhé, eurozóna je stále v poklese, jej obraz je skľučujúcejší, ale zlepšuje sa. Aj keď len veľmi pomaly. Signalizátor zmeny HDP v reálnom čase (Eurocoin Index) zverejnený centrálnou talianskou bankou je za december vonku a len zľahka sa zlepšil na mínus 0,27 percent z mínus 0,29. Pokiaľ sa Index Eurocoin dramaticky tento štvrťrok nezlepší, je pravdepodobné, že eurozóna bude v prvom polroku naďalej v recesii a bude smerovať k nevýraznému ekonomickému prostrediu.

Záver je taký, že americká ekonomika sa zlepšuje i napriek obavám z fiškálneho útesu. Pravdepodobnosť recesie je v súčasnosti veľmi malá. Naopak ekonomika eurozóny stále klesá a zlepšenie je len veľmi pomalé.

Rok plný výziev, ale aj rizík s binárnym výsledkom

Zvládne Európa dlhovú krízu? Aký rast čaká Latinskú Ameriku a Áziu? Budú bezpečným prístavom vybrané akcie v oblasti zdravotníctva, technológií a spotrebiteľského priemyslu? Je lepšie sústrediť sa na cyklické alebo necyklické odvetvia? Svoj výhľad a investičné tipy pre rok 2013 predstavili na stránkach Investujeme.sk portfólio manažéri medzinárodnej spoločnosti Fidelity Investment.

Dominic Rossi, Global Chief Investment Officer pre akcie Fidelity Worldwide Investment: „Rok 2013 bude pre bežných investorov rokom plným výziev. Na trhoch číha niekoľko rizík s binárnym výsledkom – teda takých, ktoré dopadnú dobre, alebo nie. Bez odstupňovaných možností medzi tým. Príkladom toho je fiškálny deficit v USA. Veľa bude teda závisieť od schopností a rozhodnutí politikov ako aj centrálnych bánk. Isté však je, že emisné banky na celom svete budú naďalej praktizovať voľnú fiškálnu politiku.“

Matt Siddle, manažér fondu Fidelity European Growth Fund: „Najnovšie opatrenia menovej politiky Európskej centrálnej banky ECB a Federálneho rezervného systému USA Fed výrazne stabilizovali situáciu na finančných trhoch a podstatne zlepšili dôveru investorov. Problémy v Európe sú napriek tomu veľké. Vzhľadom na pochmúrne vyhliadky globálneho vývpja v nasledujúcich dvanástich mesiacoch budú rentabilita a ziskovosť mnohých podnikov trpieť. Preto aj pre rok 2013 počítam s kolísavou konjunktúrou a nestálymi burzami.“

Štát nechce zdaniť obzvlášť nebezpečné jedy

Radikálne opatrenia, ktoré po vypuknutí škandálu s jedovatým alkoholom plným metanolu vyvážaným aj na Slovensko sľubovali českí politici, sa zatiaľ napĺňajú len čiastočne. Česká vláda totiž neplánuje uskutočniť tie kroky, ktoré pre boj s nelegálnym a zdraviu nebezpečným alkoholom navrhovali zástupcovia veľkých likérok a potravinárskych zväzov. Na metanol a denaturovaný lieh tak naďalej nebude uvalená spotrebná daň. Pritom práve táto daň by mohla umožniť colníkom dôsledne kontrolovať pohyb týchto komodít, ktoré falšovatelia alkoholu v Česku dlhodobo a s tichým súhlasom štátu pridávajú do liehovín.

Zavedenie tejto dane by aspoň čiastočne zmiernilo dopady 13 rokov starého rozhodnutia, ktorým české úrady vyradili metanol zo zoznamu látok podliehajúcich najprísnejšej kontrole. Metanol totiž pôvodne patril medzi obzvlášť nebezpečné jedy… 

Spotreba a investície opäť za predkrízovými úrovňami

Poďme ale na domácu pôdu. Ozaj, čo nám hovorí poohliadnutie za slovenskou ekonomikou v roku 2012? Makroekonóm VÚB Andrej Arady pre Investujeme.sk napísal, že titulkovo slovenská ekonomika v roku 2012 prekonala očakávania. Reálny rast HDP dokonca patril k najvyšším v regióne. Medziročná rastová dynamika však počas roka klesala a detailná štruktúra HDP odhalila viaceré slabé miesta. Rast ekonomiky totiž ťahal výhradne dopyt zo zahraničia, zatiaľ čo domáca spotreba a investície opäť zaostali za predkrízovými úrovňami a väčšinu roka ďalej klesali.

Napriek tomu, že ekonomika titulkovo rástla vyšším tempom ako očakával pôvodný rozpočet verejných financií pre rok 2012, domáci dopyt bol výrazne slabší, čo sa  na stave verejných financií prejavilo negatívne a na príjmovej strane rozpočtu sa daňové príjmy vyvíjali horšie než očakával pôvodný plán.

A ako vidí makroekonóm VÚB tento rok? Do roku 2013 vstúpilo Slovensko s citeľne slabšími predpokladmi ako tomu bolo pri vstupe do predošlého roku 2012, a to tak v oblasti vonkajšieho prostredia ako aj na domácej pôde. „Vyhliadky lepšieho budúceho sa tak rozplývajú,“ konštatoval Andrej Arady.

Nastane už vytriezvenie z Fica?

Rok 2013 bude podľa podpredsedu KDH pre verejné financie Miloša Moravčíka rokom vytriezvenia z istôt sľubovaných Smerom-SD. Ľudia v tomto roku ľudia pocítia, že im kabinet Roberta Fica (Smer-SD) prináša viac sociálnej neistoty a opatrenia Smeru-SD reálne zasiahnu ich peňaženky a rodinné rozpočty.

KDH upozorňuje, že vďaka Smeru-SD porastú ceny, poklesnú reálne mzdy, bude rásť nezamestnanosť a nezamestnaní stratia nádej zamestnať sa. Ceny narastú kvôli tomu, že dane sa zvýšia všetkým firmám, aj potravinárskym aj obchodným. Prispeje k tomu aj zvýšenie nákladov na odvody dohodárom a živnostníkom.k.

Pokles reálnych miezd spôsobí podľa kresťanských demokratov nielen nárast cien, ale aj to, že štát núti firmy šetriť na svojich zamestnancoch. Zamestnaných a nezamestnaných poškodí presun investícií a firiem do okolitých krajín s nižšími daňami.

Očakáva sa, že premiér Fico bude pokračovať vo výhovorkách, že jeho opatrenia boli nevyhnutné a že za všetko zlé môže kríza v Európe. Podľa Moravčíka ho však  v roku 2013 budú usvedčovať z klamstva vysoké výdavky jeho vlády a predražené verejné obstarávania.

SNS: Vláda sa trasie pred finančnými skupinami! 

Reálna politika strany Smer-SD podľa najnovšieho vyhlásenia SNS namiesto sľubovaných istôt prináša iba otázniky nad budúcim vývojom Slovenska a jeho občanov. Nesystémové bezzubé zvyšovanie daní a odvodov, ale i novela zákonníka práce sú nástrojmi, ktoré demotivujú ľudí podnikať, zamestnávať, pracovať a platiť dane. SNS preto upozorňuje vládu, že bude plne zodpovedná za zhoršenie podnikateľského prostredia, za odliv domáceho a zahraničného kapitálu, za enormné zvyšovanie zadlženosti krajiny a najmä za nárast nezamestnanosti, narastajúcu vlnu štrajkov a sociálneho napätia

Pod ďalšie zadlžovanie budúcich generácií sa podpisuje aj zámer vlády vyvlastniť zdravotné poisťovne. Ficova vláda sa podľa SNS doslova trasie pred finančnými skupinami! 

SNS pripomína aj štrajk učiteľov za ich oprávnené platové požiadavky a – vláda sa im smeje do očí.

Ako vianočný darček pre miliardárov a mecenášov Smeru-SD vníma SNS proces reprivatizácie Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Predaj časti strategických plynární do rúk neidentifikovateľných skupín v netransparentnom procese je katastrofálnou správou pre Slovensko a všetkých jeho občanov. Preto v súvislosti s reprivatizáciou SPP už SNS podala na Generálnu prokuratúru SR podnet pre podozrenie z porušenia viacerých zákonov

Zjednodušiť výber DPH, obmedziť výsluhové dôchodky   

Klub ekonomických analytikov (KEA) realizoval na sklonku uplynulého roka medzi svojimi členmi prieskum, ktorého cieľom bolo vytvoriť zoznam opatrení, ktoré by považovali za správne a z dlhodobého pohľadu pre ekonomiku výhodné a zároveň by mohli byť súčasťou konsolidačného balíčka?

V prieskume sa ekonómovia najviac zhodli na tom, že medzi konsolidačnými opatreniami by rozhodne nemalo chýbať zjednodušenie výberu DPH a zvýšená represia pri únikoch, optimalizácia siete škôl a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zvyšovanie transparentnosti vo verejnom obstarávaní za pomoci nezávislých komisií hodnotiacich súťažné podmienky a tiež obmedzenie výsluhových dôchodkov vojakov, policajtov… Téme sme sa venovali pod titulkom: Konsolidačný balíček 2013 podľa ekonómov: Dane by takmer nezvyšovali.

Riziko dlhovej špirály sa nevyhýba ani vzdelaným

Kto si myslí, že do dlhovej a úverovej pasce môže zapadnúť len človek s nižším vzdelaním, malým spoločenským rozhľadom, mizivým ekonomickým povedomím a nepriaznivým rodinným zázemím, je na omyle. Niekedy totiž býva v hre aj prílišná rodičovská dobrota a full service synovi zo strany rodičov. A možnosť osobného bankrotu nie vždy prichádza do úvahy. Bližšie o tom v článku Příběh člověka: Strmý pád do dluhové pasti.

Zachráni svet jedna jediná minca?

Americký príbeh z posledných dní vyzerá na čarodejnícku rozprávku alebo na poriadnu dávnu sci-fi. Je však viac ako realistický a stojí za ním nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu (2008) Paul Robin Krugman, ktorý túto tému načrtol aj vo svojom blogu v novinách The New York Times v niekoľkých článkoch, najmä v týchto: Monetary Rage a Debt in a Time of Zero.  

Spojené štáty, ako sme písali už v úvode, sa na prelome rokov doslova v poslednej chvíli vyhli tzv. fiškálnemu útesu. Zakrátko však hrozí ďalšia katastrofa. Na konci februára dosiahnu zákonom stanovený dlhový strop 16,4 bilióna USD. Ak sa demokrati a republikáni nedohodnú na jeho zvýšení, vláda si viac nebude môcť požičiavať a dostane sa do platobnej neschopnosti aj s možnými následkami pre globálnu ekonomiku. Platobnú neschopnosť vlády by však mohla odvrátiť jedna jediná minca.

Vec sa má tak, že americká vláda nesmie emitovať peniaze tlačením bankoviek a razbou mincí – toto prislúcha jedine centrálnej banke Federal Reserve System (Fed). Môže však výnimočne pri nejakých príležitostiach dať vyraziť pamätné platinové mince a určiť ich hodnotu. A túto možnosť by teraz využila.

Ministerstvo financií by urobilo takýto trik: Dalo by vyraziť jednu jedinú mincu v hodnote jeden bilión dolárov a uložilo by ju na účet vlády vo Fede. Tým by sa všetko vyriešilo – vláda by si nemusela robiť nové dlhy a demokrati s prezidentom Barackom Obamom by nemuseli uzatvárať nové dohody s republikánmi s cieľom získať ich podporu pre zvýšenie dlhového stropu. 

V Amerike sa medzitým na túto tému rozprúdila horúca diskusia. Odporcovia tohto kroku argumentujú nemorálnosťou, keďže pamätná minca by mala byť vydaná len pri nejakej významnej udalosti, pri významnom výročí a podobne, ba obviňujú prezidenta Obamu zo zneužitia zákona. Argumentujú aj možnými obavami z inflácie. Na tieto diskusie zareagoval nobelovec Krugman, ktorý stojí za celou akciou. Vo svojich článkoch vysvetľuje, že strach z inflácie je v tomto prípade neopodstatnený, lebo tieto peniaze sa reálne do ekonomiky nedostanú.

Foto Richarda Austina Questa v záhlaví článku – zdroj: Youtube.

Súhlasíte s vyjadrením R. Fica, že ozdravenie verejných financií má ísť na úkor silných a bohatých?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *