Streda 21. októbra. Meniny má Uršuľa

Prenos účtu – užitočná služba, o ktorej málokto tuší

Banky Marek Mittaš 07.07.2017 | 00:00 0 Komentárov

Preniesť si bankový účet za lepšími službami, či nižšími poplatkami môže byť lákavé, mnohých však odrádza množstvo formalít spojených s rušením starého a nastavovaním nového účtu. Málokto pritom vie, že banky už umožňujú zbytočnú administratívu obísť. Stačí podať jednu žiadosť a nová banka vybaví všetka za klienta.

Nie je to ako s mobilom, staré číslo vám nezostane

„Dobrovoľný presun účtov medzi bankami bol od 15. 3. 2016 nahradený zákonne stanoveným presunom. Stalo sa tak transpozíciou smernice 2014/92/EÚ do zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách (§44d),“ hovorí Marcel Laznia,  analytik Slovenskej bankovej asociácie. Ide o súčasť liberalizácie trhu a dnes teda môžete svoj účet presunúť z ktorejkoľvek banky do inej, podobne ako to je pri mobilnom operátorovi. Len s tým rozdielom, že číslo účtu vám neostane. Každá banka má svoje vlastné identifikačné kódy a teda nie je možné, aby vám ostalo pôvodné číslo účtu.

Váš účet sa prenosom zmení v princípe rovnako, ako keby ste si založili účet nový. Pozitívom prenosu oproti otváraniu nového účtu a rušeniu starého je však pohodlie. „Výhody prenosu spočívajú v bezstarostnosti. Klientovi stačí prísť do ktorejkoľvek banky a požiadať o presun. Nová banka urobí všetko za neho. Presunie mu SEPA trvalé platobné príkazy, trvalé platobné príkazy do zahraničia, SEPA a cezhraničné platobné príkazy s budúcou splatnosťou a súhlasov so SEPA inkasom, a to na základe žiadosti klienta o presun platobného účtu zo starej banky do novej banky,“ hovorí Anna Jamborová z ČSOB.  

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank dodáva, že v prípade záujmu banka o zmene účtu informuje všetkých poskytovateľov služieb, ktorým klient platí za služby inkasom, alebo platiteľov opakovaných platieb na klientov účet. Odpadáva teda nepríjemný maratón hlásení o zmene účtu zamestnávateľovi, či iným platiteľom, ako aj všetkým, ktorý človek pravidelne platí.

Presun účtu ušetrí čas a energiu aj pri súbežnom využívaní viacerých účtov. „Vo všeobecnosti je pre klienta výhodný presun účtu aj v prípade, ak vlastní viac účtov, ktoré sú vedené v rôznych bankách a rozhodne sa ponechať si len jeden z nich. Výhody prenosu oproti zrušeniu a založeniu nového účtu spočívajú v tom, že klientovi postačuje navštíviť len novú banku, ktorá zabezpečí všetko potrebné na jednom mieste. Pokiaľ sa človek rozhodne zrušiť pôvodný účet a zriadiť si nový, musel by navštíviť dve banky,“ hovorí Katarína Vatrtová, vedúca oddelenia bežných účtov a transakcií VÚB.

Ako postupovať pri žiadosti o presun

Proces presunu účtu prebieha nasledovne: človek predloží Žiadosť o presun účtu banke, v ktorej služby chce využíva. Tá požiada o zoznam príkazov na úhradu, vrátane trvalých príkazov a súhlasov so SEPA inkasom s dátumom ukončenia (exspirácie) po dni presunu platobného účtu starú banku. Súčasťou sú informácie o prichádzajúcich úhradách a inkasách za posledných 13 mesiacov.

Nová banka následne pošle informáciu o zmene čísla účtu platiteľom a inkasantom v prípade, že klient o to požiada. Nastaví potom všetky platobné príkazy a súhlasy s inkasom s dátumom splatnosti po dni presunu platobného účtu. Na záver stará banka ukončí prijímanie prichádzajúcich úhrad a inkás.

Od dátumu, ktorý klient v žiadosti uviedol, prevedie stará banka finančné prostriedky na účet klienta už v novej banke a zatvorí účet klienta, ak o to požiadal. V minulosti stanovená, skoro dvojmesačná, lehota na prenos sa v novom zákone skrátila na 20 dní, no tento čas si klient môže sám predĺžiť. Prečo by to robil? Môže ísť o obavu, že niektoré spoločnosti by nemali dostatok času na zmenu čísla účtu vo svojich databázach, čo by znamenalo hlavne nevyplatenie dávok.

Upozorňuje na to aj K. Vatrtová: „Osobitne opatrným treba byť v prípade presunu účtov, na ktoré si dávajú klienti zasielať dôchodkové dávky. Je potrebné si uvedomiť, že zmena zasielania dôchodkových dávok zo strany poukazovateľa dávok, napríklad Sociálnej poisťovne, na nové číslo účtu môže trvať aj dlhšie časové obdobie a preto je dobré účet v starej banke zrušiť až potom, keď je zabezpečené zasielanie týchto dávok na nový účet.

Z. Ďuďáková dodáva, že pri presune je potrebné mať vyrovnané záväzky voči pôvodnej banke. “Nie je možné účet presunúť, ak ešte dobiehajú nezrealizované platby kartou v zahraničí, alebo ak je klient na účte v debete,“ hovorí.

Záujem je stále nízky

Presun účtu možno realizovať z viacerých dôvodov. Môže to byť využívanie lepších služieb, kvalitnejší internetbanking, nižšie poplatky, či viac možností bezplatného výberu z bankomatu v mieste bydliska. Reálny záujem Slovákov o prenos bankového účtu banky nepoznáme. Ako vysvetľuje A. Jamborová, ide o interné údaje, no zatiaľ podľa neho možno hovoriť rádovo o niekoľkých stovkách, nie tisíckach klientov. Dôvodov je niekoľko.

Prvým je slabšia informovanosť o službe. Mnoho majiteľov účtov o takejto možnosti nevie. Druhým faktorom je všeobecne slabý záujem Slovákov o bankový účet a jeho poplatkovú štruktúru. Napríklad orientačný prieskum UniCredit Bank ukazuje, že väčšina občanov SR platí za vedenie účtu od 2,50 do desať eur za základné služby. Len necelá štvrtina má bezplatný účet. Vo veľkej miere je v tom nezáujem.

„Dve tretiny klientov síce majú prehľad o tom, koľko banke platia a pohyby na účte pravidelne sledujú, necelá tretina sa však o poplatky zaujíma iba občas. Nájdu sa aj takí, ktorí sa o poplatky na účte nezaujímajú vôbec (6%).  Na trhu je už niekoľko možností  ako na poplatkoch ušetriť,“ vysvetľuje Z. Ďuďáková z UniCredit Bank. V konečnom dôsledku tak väčšina Slovákov presunom účtu môže ušetriť až od 30 do 120 eur ročne. S nárastom finančnej gramotnosti možno v budúcnosti očakávať aj narastať záujmu o túto službu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial