Streda 23. septembra. Meniny má Zdenka

Pri finančnom vzdelávaní by mali ruku k dielu priložiť aj súkromné firmy a ich asociácie

Na základe mojich osobných skúseností s finančným poradenstvom, a všeobecnejšie s poskytovaním investičných služieb spotrebiteľom, si dovoľujem definovať dva základné smery vývoja budúcnosti finančného vzdelávania.

Na jednej strane je to ochrana investorov zo strany verejnoprávnych a štátnych inštitúcií formou regulácií a zákonov. V tomto zmysle zohrávajú kľúčovú úlohu pravidlá vzťahujúce na našu činnosť, napríklad ak uvážime blížiace sa nadobudnutie účinnosti MiFID II (3. januára 2018).

Na druhej strane je tu vzdelávanie spotrebiteľov, rozvíjanie ich finančnej gramotnosti a väčšiu angažovanosť občanov na ich investičných rozhodnutiach. To platí najmä pri mladých ľuďoch, teda budúcej generácii sporiteľov.

Význam finančného vzdelávania

Poradenstvo spotrebiteľom v oblasti financií má svoju ekonomickú aj spoločenskú hodnotu. Pre ich naplnenie je zásadné kvalitné a dostupné finančné vzdelávanie, ktoré možno opísať ako proces umožňujúci občanom prehlbovať svoje vedomosti o finančných konceptoch a produktoch,  porozumieť vzťahu rizika a výnosu, a nachádzať tie najvhodnejšie finančné riešenia.

Som presvedčená, že všetky relevantné zainteresované subjekty, teda európske a národné regulačné orgány, investičné firmy, finanční poradcovia a ich asociácie, by mali dať potrebe zlepšenia finančnej gramotnosti medzi investormi prvoradú dôležitosť.

Kto by mal vzdelávať

Mám za to, že zvyšovanie úrovne finančného vzdelávania možno rozvíjať v troch komplementárne spojených rovinách. Po prvé, je dôležité si priznať význam tým všetkým iniciatívam v oblasti finančného vzdelávania, ktorú v jednotlivých štátoch podporujú a rozvíjajú súkromné združenia a subjekty.

Finančnú gramotnosť je možné zlepšovať aj uvedomením si úlohy finančných poradcov v budovaní dlhodobých vzťahov s ich klientmi. A do tretice, súčasťou finančného vzdelávania by mal byť aj prínos nových technológií – on-line nástrojov, ktoré umožňujú zhromažďovať informácia o investoroch a porozumieť vďaka tomu ich preferenciách pri investičnom poradenstve.

Taliansko príkladom

Z pohľadu súkromných iniciatív zabezpečujúcich finančné vzdelávanie poskytuje pozitívny príklad Taliansko. Od roku 2009 tu organizujú organizácie ANASF a PROGeTICA program finančného vzdelávania pre stredoškolákov pod názvom „Economic@mente® – Metti in conto il tuo futuro“. Jeho výsledky sú zdrojom môjho veľkého uspokojenia.

Cieľom programu je poskytnúť študentom súbor nástrojov vychádzajúcich z ich osobných skúseností, Má ich prostredníctvom simulácií, praktických kurzov a testov naučiť spravovať ich budúce úspory po dobu ich života.

Program sa skladá zo školských kurzov organizovaných špeciálne preškolenými a kvalifikovanými lektormi projektu spomedzi členov asociácie ANASF. Od roku 2009 som aj ja lektorkou a neskôr aj regionálnou riaditeľkou tohto programu v regióne Emilia Romagna. Celkovo som viedla šesť kurzov v trinástich triedach. K dnešnému dňu je na celoštátnej úrovni do programu Economic@mente® aktívne zapojených 302 škôl, 1251 tried v 81 provinciách a 19 regiónoch.

Na základe svojich osobných skúseností sa domnievam, že európske a národné inštitúcie by mali uznať hodnotu týchto iniciatív a podporiť ich realizáciu. Pevne v to verím. V Taliansku sme už urobili týmto smerom prvý krok: nedávno vláda zriadila Výbor pre finančné vzdelávanie, ktorého cieľom je plánovanie a koordinácia všetkých iniciatív v tejto oblasti.

Vania Franceschelli

Autorka je regionálnou riaditeľkou programu pre finančné vzdelávanie ANASF a členkou predstavenstva asociácie finančných sprostredkovateľov a poradcov FECIF, ktorú na Slovensku zastupuje spoločnosť Fincentrum.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial