Streda 22. mája. Meniny má Júlia, Juliána

Prílišnú reguláciu finančného sektora kriticky vnímajú čoraz viac i spotrebitelia

Za posledný rok, či dva, mi udrel do očí nový fakt. Je ním to, že rastúcu komplikovanosť regulácie vo finančnom sektore vnímajú negatívne už nielen finanční poradcovia a sprostredkovatelia, ale obava z nej rastie už i u spotrebiteľov a zvlášť u rôznych spotrebiteľských skupín. 

Hoci by sa dalo predpokladať, že viac regulácie bude znamenať väčšiu ochranu spotrebiteľov, je to často mylná a zjednodušená predstava. Ak totiž regulácia prerastie únosnú mieru, má práve opačné dôsledky. Napríklad obmedzenú dostupnosť poradenstva, vyššie náklady, obmedzený prístup menej bonitných klientov k niektorým službám, či menšiu dostupnosť produktov celkovo a obmedzený výber. Žiadny z uvedených výsledkov nie je pre spotrebiteľov, ale ani pre nikoho iného, prospešný.

Príliš mnoho pravidiel zároveň pravdepodobne spôsobí scvrknutie poradenského a sprostredkovateľského sektora a tým k nedostupnosti služieb pre časť populácie. A to v čase, keď chcú vlády urobiť spotrebiteľov viac samostatnými, viac zodpovednými a zainteresovanými v svoju budúcnosť a finančné plánovanie.

Nerád by som sa však vyjadril nepresne, som silným zástancom silnej a relevantnej regulácie, ktorá spotrebiteľov senzitívne a vhodne ochráni. Je to nevyhnutné pre širokú verejnosť ako aj pre profesionálny imidž celého finančného odvetvia.

Nemyslím si však, že to nevyhnutne znamená masívnu reguláciu. Adresné a rozumné regulačné rámce sú pre spotrebiteľov prospešnejšie. Sami konzumenti a ich zoskupenia, či združenia si to začínajú uvedomovať čoraz viac.

Teraz je rad na nás, na finančných profesionáloch – sprostredkovateľoch a poradcoch. Mali by sme viac pracovať so spotrebiteľmi a pomôcť tak regulátorom doladiť systémy, ktoré už dnes fungujú. Verejnosť potrebuje jednoduché, priamočiare vysvetlenia finančných produktov a ich schopnosti uspokojiť potreby zákazníkov. Nikto nepotrebuje 40 stranové zmluvy a formuláre. V skutočnosti nikto taký veľký objem informácií nečíta.

Svoju ruku k dielu by však mali priložiť i poskytovatelia finančných produktov. Chcem ich týmto veľmi prosiť, prestaňte vytvárať produkty, ktoré sú príliš komplexné, zložité a pre spotrebiteľov, a niekedy i pre profesionálov, mätúce! Väčšina ľudí sa chce zabezpečiť proti rizikám chorôb a úrazov jednoduchým a účinným riešením. Je až tak náročné vytvárať produkty, ktoré sú jednoznačné a ľahko pochopiteľné?

Myslím si, že spolupráca profesijných združení, akým je i Fecif, so spotrebiteľmi je nevyhnutná. Znamená to pokračovanie našej dlhodobej stratégie, keď sú klienti neustále v stredobode našej pozornosti. Ak to dokážeme, regulátori nás možno začnú počúvať… a keby nezačali, stále tu sú politici, ktorých veľkú časť voličov predstavujú i profesionáli vo finančnom odvetví. 

Paul Stanfield, generálny sekretár Európskej federácie finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov


Komentár bol publikovaný ako editoriál stánky FECIF na mesiac jún. FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) zastupuje odvetvie poradenstva pri legislatívnom procese európskej administratívy v Bruseli. Členom asociácie je na Slovensku spoločnosť Fincentrum, a.s. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *