Sobota 04. júla. Meniny má Prokop

Protective Put: Opčná stratégia, ktorá ochráni proti krátkodobému poklesu

V minulom dieli opčného seriálu sme si predstavili stratégiu Covered Call, ktorej cieľom je dodatočný zisk v situácii, keď sa trh výrazne nehýbe. Dnes si vysvetlíme stratégiu Protective Put. Ide o kombináciu long pozície napríklad v akcii a long pozície v put opcii na rovnaké aktívum.

To najpodstatnejšie je, aký cieľ stratégia  Protective Put  vlastne má. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o kúpu put opcie, ktorá zarába, keď cena aktíva klesá, tak je zrejmé, že sa bude jednať o  ochrannú stratégiu . Znamená to teda, že cieľom stratégie  Protective Put  je  ochrániť investora proti krátkodobým poklesom v cene aktíva . Aby sme lepšie pochopili, ako stratégia funguje, rozložíme si ju opäť na jednotlivé časti.   

Prvý graf ukazuje, ako sa vyvíja zisk alebo strata na samotnom podkladovom aktíve. Druhý  ukazuje samotnú long put opciu, kde je zrejmé, že za zaplatenú opčnú prémiu získavame obmedzenú stratu a neobmedzený  zisk v prípade, že sa cena aktíva blíži k nule. Súčet obidvoch grafov potom vyjadruje fialová krivka, ktorá hovorí, že máme  obmedzenú stratu, ale neobmedzený zisk , nakoľko bod zvratu nastáva o niečo neskôr ako na samotnom aktíve. Z grafu je evidentný hneď prvý rozdiel  Protective Put  od  Covered Call  a to fakt, že Protective Put je typ „premium buying“, teda že investor platí opčnú prémiu a má obmedzené riziko.  

Na príklade si opäť predvedieme, ako môže stratégia  Protective Put  dopadnúť.  

Vlastníme 1 lot long pozície CFD na inštrumente OIL. Cena je v tejto chvíli na 45 USD za barel. Náš výhľad je býčí, teda že cena ropy bude naďalej rásť. V každom prípade sme si vedomí rizika, že súčasná globálna ekonomická kríza môže zapríčiniť aj krátkodobý pokles ceny ropy a chceme sa pred takýmto scenárom uchrániť. Ako formu ochrany zvolíme Protective Put stratégiu, teda otvoríme k CFD pozíciu vo veľkosti 1 lot na rope so strike cenou ATM, teda súčasnou trhovou cenou. Expiráciu zvolíme podľa toho, ako dlho si myslíme, že dané riziko poklesu bude trvať. V súčasnej situácii je vhodnou voľbou opcia v rozmedzí 3-6 mesiacov, ale môže to byť aj menej. Pre príklad budeme brať 3 mesiace. Za túto opciu by sme zaplatili asi 4 doláre za barel, teda 400 bodov. Na konci môžu nastať tri situácie: 

  1. Ropa vzrastie nad hranicu 49 USD za barel, a rastie potom ďalej. Opcia v tomto prípade vyprší bezcenná a my sme na stratégii v zisku od bodu zvratu na 49 USD. Uzavretie stratégie bolo zbytočné, iba nám posunulo bod zvratu o 4 doláre. 
  2. Ropa by sa v priebehu ďalších troch mesiacov prepadla na 30 USD za barel. V tomto prípade by opcia v dobe vypršania bola 15 USD In-the-Money, vytvorila by zisk, ktorý by nám mal pokryť stratu na podkladovom aktíve. Stratégia sa nám teda oplatila a splnila svoj účel ochrániť pozíciu na rope. Vo finále to znamená, že sme ropu akoby nakúpili o 15 USD lacnejšie. 
  3. Tretia možnosť je pre nás najmenej priaznivá a nastáva vo chvíli, kedy by sa ropa pohybovala v úzkom pásme okolo 30 USD za barel aj v dobe, kedy by long put opcia expirovala. Znamenalo by to, že prémia zaplatená za opciu by prepadla a zároveň by nebol vytvorený zisk na rastúcej rope. Preto sa bod 3 dá brať ako najhorší možný výstup. Podstatné však stále zostáva to, že akékoľvek straty sú obmedzené maximálne do výšky zaplatenej opčnej prémie, nech sa deje čokoľvek, a v dnešných turbulentných dobách, je táto možnosť doslova k nezaplateniu.

Na nasledovnom grafe si ukážeme podstatné body, ktoré je treba u tejto stratégie poznať. Najdôležitejšie je, ako vždy, si uvedomiť efekt opčnej prémie a to predovšetkým z hľadiska bodu zvratu. Bod zvratu celej stratégie sa tak nachádza v mieste, kde je súčet strike ceny a zaplatenej opčnej prémie  (kedže najskôr po prekonaní prémie sa dostaneme do zisku). Tu táto prémia vytvára pre investora bremeno. 

Ani v tomto dieli nezabudneme spomenúť základnú  špecifikačnú tabuľku stratégie .  

Maximálny zisk Neobmedzený
Maximálna strata Obmedzená  [Strike – (Kúpna cena podkl.aktíva + zaplatená prémia)]
Bod zvratu Kúpna cena podkladového aktíva + zaplatená prémia
Volatilita Vyššia volatilita je lepšia
Časový rozpad Negatívny efekt, čas je nepriateľ kupujúceho opcie.

Konkrétne obchodné tipy  

Existuje niekoľko situácií, v ktorých sa dá stratégia  Protective Put  veľmi dobre využiť. Ukážeme si dve najznámejšie. 

  1. Bežne sa dá stratégia  Protective Put  používať namiesto štandardného limitného príkazu  Stop Loss . Vhodná je predovšetkým pre dlhodobejšie obchody a v situáciach, kedy sa dá očakávať, že bude podkladové aktívum doprevádzané zvýšenou volatilitou, ktorá by nás mohla „vyhodiť“ z pozície v prípade, že by sme mali  Stop Loss  ďaleko. Protective Put nás ušetrí práve dileme s nastavením  Stop Lossu, ktorý vždy musíme balancovať tak, aby nebol príliš blízko a nedošlo k predčasnému uzavretiu pozície a zároveň aby nebol príliš ďaleko a my zbytočne neprerobili. Hlavnou výhodou stratégie totiž je, že vôbec  nezáleží, kde je cena v priebehu životnosti opcie, ale kde je na konci . 
  2. Druhým prípadom je súčasná situácia na trhu. Každý investor sa stretáva s takzvaným  časovaním vstupu do pozície , teda nájdením určitého lokálneho dna s cieľom nakúpiť čo najlacnejšie. To je samozrejme samo o sebe veľmi ťažké a nehovoriac o časovaní trhu v súčasnej situácii, kedy sú mnohoročné supporty prekonávané na dennej báze. Preto vo chvíli, kedy budeme očakávať lokálne dno (napríklad blízko významného supportu), je najvhodnejšou voľbou vstúpiť do long pozície na CFD  a k tomu otvoriť long put opciu na rovnaké podkladové aktívum a rovnaký objem. V prípade, že by sa aktívum skutočne odrazilo od supportu a začalo rásť, začneme zarábať po prekonaní zaplatenej opčnej prémie. Pokiaľ by ale support neudržal medvedí nápor a cena by pokračovala v páde, zarábali by sme na put opcii rovnako, ako môžeme vidieť na grafe a strata by tak bola obmedzená.

Na budúci týždeň sa pozrieme na klasické stratégie Straddle a Strangle.  

Autor je account manager X-Trade Brokers.

Obchodujete s opciami?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *