Stvrtok 24. január. Meniny má Timotej

Prvé skúsenosti tunajších investorov s podielovými fondmi boli negatívne, no mení sa to

trhy

Hoci väčšinu ekonomického rastu máme za sebou, ekonomický výhľad zostáva naďalej pozitívny. Tento rok nám ukazuje, ako veľmi sa oproti vlaňajšku zmenil vzťah investorov k riziku. Na tému finančných trhov a investícií sa rozprávame s Isabelle De Malherbe, hlavnou produktovou špecialistkou spoločnosti Amundi Asset Management.

Ako hodnotíte súčasné finančné trhy a ich vzťah k makroekonomickému cyklu?

Vstúpili sme to režimu klesajúcich výnosov a volatilnejších trhov. Citlivosť na správy z ekonomiky a politiky je v tejto fáze, keď sa trhy snažia adaptovať na nové finančné a ekonomické podmienky, veľmi vysoká. Politická situácia v Taliansku spôsobuje averziu k riziku pri vládnych dlhopisoch periférie eurozóny, ale aj bánk. Ekonomický výhľad je však stále pozitívny, a to aj napriek tomu, že väčšina ekonomického oživenia je už pravdepodobne za nami. Ekonomické prostredie sa nemení. Rast globálneho HDP sa očakáva na úrovni zhruba štyroch percent, tak tento, ako aj budúci, rok.

Mali by sa investori báť viac dopadov geopolitiky, alebo skôr utesňovania monetárnych politík?

Protekcionizmus je dnes veľkou obavou. Najvýznamnejšou udalosťou v tejto oblasti sú rokovania medzi USA a Čínou. Geopolitické napätie, ktoré obnovil Donald Trump zrušením iránskej jadrovej dohody tlačí nahor ceny ropy. Nepredstavuje to teraz síce vážnejšiu hrozbu pre ekonomický rast, no ide o hlavný faktor, ktorý je potrebné sledovať. V dlhodobom hľadisku je hlavnou premenou budúcej ekonomiky rast produktivity. Tá totiž môže štrukturálne prispieť k rastu firemných ziskov, ako aj dynamike dlhov.

Centrálne banky budú okrem toho pokračovať v opúšťaní ich bezprecedentných politík, aj keď len postupne a pomalým tempo. Inflácia stále nepredstavuje relevantné riziko a ani v eurozóne nepredstavuje rast cien problém. Súčasné spomalenie ekonomické rastu, hoci je zo strany ECB bagatelizované, tak môže spomaliť plánované tempo sprísňovania monetárnej politiky.

V USA je budúcnosť o niečo ľahšie predvídateľná. Zdá sa, že Fed akceptuje mierne vyššiu infláciu, a počká s finálnym krokom vo svojej politike na väčší rast miezd. Z krátkodobého hľadiska tu nevidíme pre investorov žiadne vážne hrozby.

Aké zloženie portfólia považujete v dnešnom ekonomickom prostredí za adekvátne? Aký druh aktív preferujete, a naopak aké minimalizujete?

V našich zaistených multi-asset fondoch pokračujeme v kvalitnej diverzifikácii s mierne rizikovou expozíciou. Akcie predstavovali ku koncu mája 18 percent nášho portfólia. Zredukovali sme expozíciu voči európskym akciám v prospech amerických, čím chceme vyťažiť z príležitostí plynúcich z rozličných etáp rastového cyklu na kontinentoch.

Pokračujeme v štrukturálnom zabezpečení portfólia, napríklad prostredníctvom long pozícií na 10-ročné americké štátne poukážky, ktorých zastúpenie sme nedávno zvýšili, aby sme vyťažili z kurzových rozdielov.

Získavajú si dlhopisy opäť väčšiu váhu v portfóliách? Aké druhy dlhopisov pokladáte za perspektívne?

Pre súčasnosť zostávame pri dlhopisoch naďalej opatrní, a to najmä z dôvodu možnej zmeny úrokových sadzieb. Uprednostňujeme americké aktíva s fixným výnosom, z dôvodu úrokového diferenciálu a makro diverzifikácie.

Pokladáte hrozbu novej krízy spôsobenej Talianskom za vážnu? Mohla by mať tamojšia politická situácia zásadný vplyv na európske finančné trhy?

Dovtedy kým potrvá politická neistota, investori budú požadovať na talianskych dlhovým papieroch patričnú prirážku. Short pozícia je však pri nich stále príliš drahá, čo môže brániť priveľkému nárastu spreadov. Vysoká neistota bude však na druhej strane brániť ich zužovaniu. Vzniká tu zároveň tlak na dlhopisy celej periférie, i keď riziko nákazy je obmedzené. Dovtedy, kým nebude dokončená rozpočtová a politická integrácia eurozóny, politické riziko zostane stále v podvedomí investorov.

Opatrenia urobené Európskou centrálnou bankou od eurokrízy v rokoch 2010 až 2012 odstránili z trhu riziko rozpadu eurozóny. Trhy veria, že ECB bude schopná zvládnuť situáciu, inak by európsky akciový trh nebol tak odolný. Počas najhoršej fázy eurokrízy akcie naozaj strádali, no podporili ich silné fundamenty.

Zmenili investori v uplynulom roku svoj vzťah k riziku?

Trhom sa v posledných rokoch darilo veľmi dobre a volatilita klesla na historicky najnižšie úrovne. Táto situácia možno spôsobila, že niektorí investori zabudli na riziko poklesu, a zmenil sa tak ich postoj k riziku. No uplynulých niekoľko mesiacov nám ukázalo, ako veľmi sa trh oproti minulému roku zmenil. Nie len že prudko vzrástla volatilita, no politika je v takej istej pozornosti ako ekonomické fundamenty. V tomto kontexte  si myslím, že investori obnovili svoju citlivosť voči riziku a hľadajú bezpečie.

Rozhodovanie kde investovať sa ešte viac sťažilo, pretože depozitá s fixným výnosom stále neprinášajú takmer žiadny reálny výnos. Myslíme si, že naša stratégie Protext 90, ktorá kombinuje flexibilné investície a čiastkovú ochranu kapitálu spĺňa v tomto neistom prostredí nároky investorov.

Ako hodnotíte rozdiely medzi klientmi v strednej a západnej Európe? Môžeme hovoriť o odlišnom rizikovom apetíte, či preferenciách investičných horizontov?

Prevláda presvedčenie, že klienti v tomto regióne sú viac konzervatívni. Možno to vyvodzovať zo záujmu o triedy aktív – menej akciových fondov. No vec je komplexnejšia. Ľudia tu ešte nemajú dostatok skúseností z investovaním do podielových fondov.

Cítime tu dve hlavné lokálne sily. Prvou je prostredie nízky úrokových sadzieb. Druhou dve veľké krízy (2000 a 2008). Treba si uvedomiť, že stredná a východná Európa začala objavovať podielové fondy až po roku 1997. Prvé skúsenosti tunajších klientov s dlhodobými investičnými produktmi teda boli skôr negatívne. Z toho vyplýva aj vyšší dopyt po garantovaných výnosoch.

Čo si myslíte o perspektívach regiónu strednej a východnej Európy v porovnaní s rozvinutejšími západnými krajinami z pohľadu finančných investícií? Bude tu záujem o podielové fondy rásť rýchlejšie?

Áno, bude. No najmä z dôvodu nižšej porovnávacej základne. Percento rastu teda bude vyššie, no pri stále nižšom objeme, ktorý limituje nižší osobný príjem tunajších investorov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *